31 Temmuz 2013 Çarşamba

Emperyalistler için hazır kuvvet


 

 
Mevcut konjonktürde, terör örgütleri bütün İslam ülkeleri için tehdit oluşturuyor.
Bugün İslam ülkeleri hariç, geride kalan hiçbir ülkede terör faaliyeti görmek mümkün değil. Temennimiz terörün yeryüzünden silinmesi...
 
İslam ülkeleri dışında gerek ırkçılık ve gerekse din esaslı bir amaçla veya bunların dışında bir hedef benimseyerek faaliyet gösteren terör örgütü yok.

Nerede bir İslam ülkesi varsa yanı başında bir terör örgütü yuvalanmış.

Öncelikle İslam dini, hangi amaçla olursa olsun, hiçbir terörist hareketi kesinlikle kabul etmiyor. Vatanına milletine, devletine karşı ayaklanmayı reddediyor.

İslam dini masum insanları terörist saldırılar düzenleyerek öldürmeye müsaade etmiyor. Aynı zamanda gerek ulusal ve gerekse uluslararası olsun yasalar da bu tür eylemlere izin vermiyor.

Terörün ve terörist hareketin hiçbir gerekçesi yok. Tamamen bir cinayet şebekesi. Birkaç tane üst seviyedeki liderleri hariç, üyeleri de şu veya bu şekilde kandırılmış, ya da bu işlere yatkın kişilerden oluşuyor.

Son olarak ülkemizin Somali büyükelçiliğine düzenlenen El Şebab terör örgütünün yaptığı İslam ve insanlık dışı hareketin gerekçesi ise Türkiye’nin Somali’de İslam karıştı bir duruş sergilediği şeklinde. Haksız yere bir insan öldürmenin İslam dininde ne kadar büyük bir günah olduğunu sözde bu İslamcı örgüt bilmiyor mu? Bilmediğinden değil, İslamiyet’le ilgisi olmadığından ve samimiyetsizliğinden ileri geliyor.

Son terör olayında olduğu gibi bütün terör örgütlerinin savunma ve gerekçesi şecaat arz ederken sirkatini söylemek anlayışına dayanıyor…

Terör örgütlerinin konuşlandığı ve hedef aldığı ülkeler İslam ülkeleri, amaçları her bakımdan bu ülkeleri emperyalist güçler adına yıpratmak; bunda sınır tanımıyorlar güçlerinin yettiği yere kadar bu menfur eylemlerini sürdürüyorlar.

 
Fakat bir gerçek var ki hiçbir üretim kurumu, tesisi olmayan bu örgütler yıllar boyu nasıl ayakta kalıyor, kim bu örgütlerin finansman ve lojistik desteğini sağlıyor?

Bu da şu soruyu akla getiriyor, 'bunları destekleyenler acaba emperyalist güçler mi'?


Peki, yeryüzündeki terör örgütleri başta uluslararası nitelikte olanı El Kaide olmak üzere bütün terör örgütleri İslam ülkeleri için fiili ya da potansiyel tehdit oluşturuyor.

Bugün için bundan etkilenmediğini sanan bir kısım İslam ülkelerinin bu hususta hiçbir garantisi yok.

Şimdilik etkilenmeyenler ne zaman fincancı katırlarını ürkütmeye başlarlarsa, işte o zaman onlar içinde tehdit ve tehlike olmaya başlayacaktır.

Aslında bu örgütler bir bakıma kontrol edilemez güçlerdir. Şimdilik eylem planları içinde olmayan İslam dışı ülkeler için de tehdit oluşturabilecek bir karaktere sahip olduklarını unutmamak lazım!

Bunlar için ne manevi korku ve ne de yasal bir korku engeli yok. Yeri geldiğinde bütün değerler yok saymaktadırlar. Bu işin gerçek tarafı.

Fakat emperyalist güçler bu tehlikeyi fark ettikleri zaman üstesinden gelebilecekler veya bu işi kendi menfaatlerine çevirme maharetini göstereceklerdir.

Mevcut durumda İslam ülkeleri için fiili bir durum olan bu tehdidi aşmak iki şekilde olabilir.

Birincisi gerçek manada terörün karşısında olduğunu söylen güçlü bir Türkiye ile olur. Ancak bu biraz uzun zaman alacak çözüm şekli.

İkincisi ve en kısa zamanda sonuç alınacak yol ise bütün İslam ülkelerinin samimi bir şekilde her alanda işbirliği ve güç birliği yapmaları ile ve sorunun üzerine ciddi bir şekilde giderek olacak. Bu ise şimdilik zor görünen bir çözüm yolu…