27 Eylül 2010 Pazartesi

Clock is ticking for MDGs

Poverty, starvation, diseases, basic human rights and rule of law are the common problem of many people across the world. These basic matters appear especially in the least-developed countries. Another basic issue is the lack of democratization in the least-developed countries.

Bad governance, strife and wars also constitute a great hindrance to access today's modern and humanitarian administration regimes.

As for education issue is another vital lack to solve their problems in a compromising situation.

Currently there are some 1 billion people who cannot find sufficient nutrition for their basic needs and also 2.4 billion cannot access to suitable sanitation. There are nearly 1 billion people cannot access the safety drinking water as well.

In solving all of these problems leadership has a critical role. A leader of a community and country's has a fundamental and accountable role to take its community and country to a safe and reliable condition. A great responsibility falls on the shoulders of leaders in guidance and management as well as cooperating with the civil society organizations to raise their societies' living standards.

The poor countries have been affected more by the global warming and climate change than the developed countries.

In the face of this inhuman table to solve this huge problem of the world, ten years ago, on 8 September 2000, world leaders came together to sign the Millennium Declaration in order to relieve millions of people.

The related resolution has been passed by the General Assembly of the UN on 14 December 2000 to guide its implementation.

Ten years ago, heads of state and governments undertook a serious commitment to fight extreme poverty and hunger and achieve substantial progress in development by 2015.

Five years later progress on implementation of the declaration had been reviewed at the 2005 World Summit of leaders. The summit evaluated the development successful by stating "it was no small feat." They seemed hopefully that the Millennium Development Goals are achievable.

Now the leaders gathered again on 20-22 Sept. to evaluate the period of 10 years of the targets. The leaders are promising to build a more prosperous, just and peaceful world.

The world has recorded impressive successes in reducing poverty, empowering women and increasing access to essential services like education, health care and clean water.

Even there is some anxiety to accomplish the goals.

The statements show that the reviews of MDG progress in various countries have revealed many successes, but also the need for urgent, focused action.

For example, the absence of enhanced efforts, many countries risk missing one or more of the targets by the deadline.

However, if the impediments causing slow or decelerating progress are known, these bottlenecks can be removed through the application of sound, evidence-based knowledge of what is likely to work.

According to the statement of the secretary general, many of the attendee countries have already committed to launch new initiatives. Others have pledged to do so in the near future.

After putting the entire key issues and ideas on the table, the UN emphasized jobs, especially green jobs, inclusive and sustainable development. Because of the environment and ecosystems in both the poor nations and the entire world are the one of the most important issues to solve poverty and hungry.

Achieving the MDGs is possible.

"We have the experience, the technology, the money and the plan to address the challenges systematically. What we need is the will to put it into action," the UN stressed.

Finally, the works which to be accomplished is much and time is diminishing and the problem is not solvable, the only thing is to be faithfully to fulfill the promises up to 2015.

11 Eylül 2010 Cumartesi

Suyun Giderek Artan Önemi

Sapanca - 2009
Suyun hayati öneme sahip olduğu; susuzluğun ise beraberinde kıtlık, yokluk ve ölümleri getirdiği bilinen bir gerçek. Yoksulluğu bitirmede, kalkınma ve refah seviyesinin yükseltilmesinde temel bir bileşen. Hayatımızın her alanında tüketimi en fazla olan madde. Yapılan tahminlere göre bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde, şu anki dünya nüfusunun yaklaşık yarısı su kıtlığı çekecek.

Susuzluktan en çok fakirler etkileniyor. Günümüzde 1 milyar civarında insan güvenli suya ulaşamıyor. Afrika’da suya ulaşmak için kilometrelerce yol kat ediliyor. Bulunan suyun da ne kadar güvenli olduğu ise ayrı bir tartışma konusu.

Canlı varlıkların bünyelerinin büyük kısmı su ile dolu. Bütün canlılar için yaşam destek ünitesi gibi hayati bir role sahip olan suyun fişini çektiğiniz anda hayat son bulacak.

Birleşmiş Milletlerin tahminine göre, çok değil birkaç yıl sonra dünya nüfusunun çoğu şehirlerde yaşıyor olacak. Bu gelişme bir yandan suya olan talebi artırırken, diğer taraftan aynı oranda kirliliği artıracak.
İnsan vücudunun 2/3’ü sudan oluşmakta, aynı oran suyun yeryüzündeki dağılımı için de geçerli; gezegenimizin 2/3’ü suyla kaplı. Bu orana suyun altın oranı demek de mümkün.

Son yıllarda yeryüzünde meydana gelen su kaynaklı felaketler bu oranın bozulmasından mı meydana geliyor; bu oranın bozulduğu yerlerde mi normalin dışında su ilişkili felaket olayları meydana geliyor sorusu araştırmaya değer bir konu.

Dünyada güvenli suya olan ihtiyaç her geçen gün artış gösteriyor. Canlıların hayatlarını sürdürmelerinde belirleyici role sahip olan su, yirmi birinci yüzyılda hayatın her alanında baş role sahip, önde gelen önemli konularından biri olacak.

Su kaynaklarını besleyen sistemlerin çeşitli sebeplerden dolayı azalma trendine girmesi, suyun bulunduğumuz yüzyılın önemli gerilim konularından biri olacağı yönündeki görüşlere haklılık kazandırıyor.
Bu konuda ulusal ve uluslararası seviyede yapılan açıklamalar konunun sahip olduğu hassasiyeti ortaya koymaktadır.

Özellikle 2025 yılından sonra su konusunun daha da önem kazanacağı ilgililer tarafından vurgulanıyor.
Bu değerlendirmeye göre su, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak görülüyor.
Suyun yönetimi, su kaynaklarının korunması, kirletilmeden muhafaza edilerek sürdürülebilir yapıya kavuşturulması başta ilgili kurumlar olmak üzere herkes tarafından üzerinde durulması gereken yüzyılımızın önemli bir konusu.