20 Aralık 2014 Cumartesi

Samimiyetsizlik batı dünyasının gerçek yüzü mü?


 

Batı dünyası güvenirliğini her fırsatta izhar ediyor. Sürekli, işine gelmediği durumları tenkit etmeyi ve yol gösterici olmayı kendine görev addetmiş.

Kendini hep akıllı, karşısındakini bu melekeden yoksun sayma garabetine düşmüştür.

Sureti haktan görüntüsü verme rolünü artık oynayamıyor.

Özünü son yıllarda içine düştüğü çelişkili durum ve açıklamalarla net bir şekilde göstermiştir.

İster istemez bu çelişkili durumunu ortaya çıkarmak mecburiyetinde kalmış ve artık gerçek yüzünü maskeleyecek bir bahanesi kalmamıştır.

Geçmişte yeryüzünün bu kadar çok ve yoğun bir şekilde insanlık dramına sahne olduğu bir dönem belki de görülmemiştir.

Bugün insanlığın içine düştüğü bu sorumsuzluk ve vahşet durumu herhalde cahiliye dönemini ve de ortaçağ karanlığının yaşandığı dönemleri geride bırakacak seviyeye ulaşmıştır.

Şimdi batı dünyası ve onların temsilcileri bugün yeryüzünün değişik bölgelerinde özellikle ve ağırlıklı olarak İslam dünyasında yaşanan vahşet ve zulüm seanslarını görmezden gelip, işine gelmediği ve zulmünü daha da artırmak ve yaymak için haktan ve adaletten bahsederek kendini çok temiz ve masum gösteremeye çalışıyor.

Karşısındakini ise yeryüzünde yaşanan vahşet sahnelerini bilmediğini sanarak, aldatma yollarına başvuruyor.

Sözde insanlık damarı depreşiyor, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi o bilenen, laftan öteye geçmeyen söylemlerin arkasına sığınarak tepki gösteriyor.

Artık bu anlamsız ve yersiz tepkiler hükmünü yitirmiş, yaşanan canlı vahşet karşısında kendi değerlerini lağv etmiştir.

Vahşetin yaşandığı durum ve yerlerde sesini çıkarmayıp çok daha basit meselelerde ya da yakma yıkma olaylarında sureti haktan görünmeye çalışılırsa bu samimi olmayışın, haktan ve haklıdan yana olmayışın göstergesi olur.

Dört senedir Suriye’de yapılmadık vahşet ve işkence kalmamışken, bugün insanlığın sahip çıktığı bütün değerlerin ayaklar altına alındığı yerlerde dil yutulurken, çok daha basit ve telafisi mümkün olan durumlarda hemen endişe etmek ise söz konusu değerleri istismar etmekten başka bir mana taşımamaktadır.

Önce vahşetin yaşandığı yerlerde haktan ve mazlumdan yana samimi bir tavır al ve bunu somut bir şekilde göster de ondan sonra belki inandırıcı olursun.

Afganistan’da, Pakistan’da, Filistin’de, Suriye’de, Myanmar’da, Afrika’da yaşanan katliamlar insanlık bekliyor, samimiyet bekliyor.

Buralarda yaşananlara karşı samimi bir tepki gösterilmeyi bekliyor.

Güvenlik Konseyini toplayarak alınacak samimi kararla bir günde bu vahşetin yaşandığı yerlerde sükûnetin tesis edilmesini bekliyor.

Vahşetler karşısında susmayı tercih ederken, basit olaylar karşısında sureti haktan görünmenin sirkati söylemekten, samimiyetsizliği izhar etmekten hiç farkı yok.


18 Aralık 2014 Perşembe

The most merciless action: Terrorism


 


Terror maintains its rampant actions across the world.

One of the most merciless terror attacks was again experienced at a school in Pakistan.

Five or six militants disguising themselves through security uniforms shot dead defenseless students at a school in Pakistan. Nearly 140 people were killed majority of them children.

When we turn back to look at short past of terrorism, these inhumane attacks since the beginning of the year 2000 gradually expand in the Islamic countries.

Terrorist attacks began to spread especially in last decade.

Growth of the terror year by year marks emerging of new state type in the world, the state of terror. The drastic side of these states without any business and economic activities raise a significant question, how can terrorist organization manage them without having any source of income?

In this case, they should have a financer.

The carnage which was experienced in Pakistan is not first and may not be last.

As long as international community and related organizations maintain their insensible approach, the merciless terrorist organizations would also maintain its heinous attacks.

As for another remarkable condition is Islamic countries’ attitude to this chronical event.

Especially, rich Islamic countries maintain their silent stance to these barbaric challenges such as terror, strife and uprising events experienced in Islamic countries.

If Islamic countries want to find a solution, they can constitute a joint committee to solve this heinous event.

Otherwise terrorist actions are increasingly wrapping up the Islamic countries like a carcinogen tumor.

Also international community must take a decisive decision against this foremost humanitarian issue.

As long as racism, ethnicity and sectarian factors are kept in the front plan and as long as the related countries remain indifferent in finding solution, barbarism might maintain their destruction effects.

Finally, as long as Islamic countries do not take a comprehensive joint behavior against terrorism and unless they state this joint behavior in the UNSC and other international organizations and platforms; inhumane attacks of terror organizations will maintain barbarism, atrocities, massacres.   

13 Aralık 2014 Cumartesi

Süreç bütün ülkenin meselesidir


 

Çözüm süreci ülkemiz gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Sadece söz konusu bölge insanını değil bütün ülkeyi, bütün vatandaşları yakından ilgilendiren hayati bir süreç.

Ülkemizin istiklal ve istikbali açısından sürecin başarıyla tamamlanması gerekiyor.

Ülke ve millet olarak bugüne kadar çok şey kaybettik, kaybeden biz kazanan ise hep başkaları oldu!

Terörlü geçen yıllar hep başkalarının işine yaradı, amaçta buydu...

Bu işi başlatan emperyalist güçler samimi olsalardı en bariz örneğiyle bugün Irak’ta, Suriye ve diğer ülkelerde katliamlar yaşanmaz, sulh ve sükûn olurdu! Bu hain güçler sözde oralara demokrasi ve insan hakları getireceklerdi, fakat beş beter ettiler!

İşte bu perde arkasındaki güçlerin hedefi bu sürecin ülkenin yararına değil de, zararına olacak bir şekilde neticelenmesidir.

Bu hain ve kötü niyetli oyunun öncelikle terörün uzun yıllar yaşandığı bölge insanı tarafından iyi anlaşılması lazım.

Anlaşılması lazım ki bir daha o eski günlere dönülmesin, bir daha başkalarının hain emelleri uğruna acılar çekilmesin.

Dahası bugün bazı komşu ülkelerin yaşadığı kaos ortamına düşülmesin.

Bunun için özellikle bölge insanına büyük sorumluluk düşüyor, bu çirkin oyunda çok dikkatli ve duyarlı olmaları gerekiyor.

Bölge insanın kahir ekseriyeti artık gerçekleri görmeli ve ırkçı söylemlerin arkasında kimlerin hain emellerinin yattığını doğru bir şekilde kavramalı.

Böylece ülkeyi tekrar kaosa sürükleme girişimlerine zerre kadar taviz ve fırsat verilmemeli.

Çözüm sürecinin en kısa zamanda olumlu bir şekilde neticeye ulaşmasında bu ülkede yaşayan her ferdin menfaati var.

Aksi durumda ise bu ülkenin geleceğini karartacak hain bir senaryonun var olduğu unutulmamalıdır.

Bu nedenle çözüm süreci sadece belli bir kesimi belli bir bölgeyi ilgilendirmemekte, ülkenin tamamını ve tüm vatandaşlarını ilgilendirmektedir...

Kendini teröre adamış, bu illegal yolu hayat tarzı olarak seçmiş üç beş kişiye koca bir ülkenin varlığı ve geleceği feda edilemez.

Bu bakımdan işi yokuşa sürmenin, sürüncemede bırakmanın savsaklamanın hiç kimseye yararı olmayacağı açık bir gerçek.

Bu uğurda harcanan paralar bölgeyi mevcut durumdan çok daha ileri taşıyacak bir meblağa ulaşmış.

Yüksek kalkınma potansiyeline sahip olan doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesi bu sürecin en kısa zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanmasıyla ki bu yolda bugüne kadar önemli mesafelerin alındığı görülüyor, ticaretin ve yatırımların ivme kazanacağı kaçınılmaz olacaktır. Sadece sınır ülkelerle yapılacak ticaret bile önemli bir imkân sunmuş olacak.

Doğusuyla batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle asırlardır kaynaşmış olan ülkemizi bölmek parçalamak isteyenler iyi anlamalılar ki bunun kesinlikle hiç kimseye faydası olamayacaktır.

Günümüz şartları bırakın bir ülke içindeki birlik beraberliğin pekiştirilmesini, ülkeler ve kıtalar arasında işbirliği çabası içindeler, böylece ekonomik ve ticari güçlerini birleştirerek küçülenleri ve küçük kalanları daha kolay sömürme gücüne kavuşmuş oluyorlar. Bu nedenle çözüm süreci bir bölgenin, bir kesimin değil bütün ülkeyi yakından ilgilendiren hayati bir meseledir.

11 Aralık 2014 Perşembe

Only shedding crocodile tears


 

The torture - which was subjected to detainees during the interrogation about 9/11 attacks in the US – has been released. The Senate Select Committee on intelligence study acknowledges that the Agency made mistakes.

“It is commented that instead of torture the CIA preferred “enhanced interrogation techniques”.  

Some of the tortures which were implemented on detainees are listed as rectal feeding and rehydration, confinement in a box, use of cold water, waterboarding, beating and threats.

Even being late, a fact has been accepted with this report that the intelligence made mistakes, therefore a legal case has also been released in the favor of the detainees that they would demand  a legal compensation regarding being subjected to unjust torture.   
Following 9/11 attacks, many innocent people have been subjected to the inhumane interrogations. This is the first step of the excessive interrogation implementations.
The most remarkable live examples are carried out in Syria, Egypt, Myanmar and in Iraq.

As known following 9/11 the coalition forces invaded Iraq in order to liberalize Iraqi people, to bring democracy and human rights. The result was disappointment for Iraqi people. Since then there is no real democracy, no peace every day tens of people have been killed by car bombs. Since 2003, thousands of people lost their life, thousands of people left as disable. Now the global public opinion waits explanation about tortures which were implemented in the jails of Iraq…

In Syria, the innocent people have been subjected to tortures for four years. These grisliest events have been also reported by the UN. In Egypt, in the eye of the international community first democratic elected president was deposed. Thousands of innocent Egyptian people, who opposed to unjust deposing of first democratically elected president Morsi, were killed by snipers.

In Myanmar, Muslim society has been deported from their own territories. Nether the UN nor international community and other humanitarian organizations can exert any effort to stop the inhumane and unjust implementations.

Everybody knows torture is wrong. The important thing is to show genuine sensitivity to these kinds of inhumane events. Now time is to take necessary steps to prevent these inhumane implementations in Egypt, Syria, and in other regions of the world and Palestinian people. Well it is said that “torture is wrong”, of course it is wrong. Voice is not enough it also requires action to prevent torture; otherwise the reactions would remain as crocodile tears           

9 Aralık 2014 Salı

İstikrarı sürdürülebilir kılmak


 

 

Bu güne kadar elde edilen sürdürülebilir istikrar ortamı ülkemizin her ferdi, her kurumu için büyük bir önem taşıyor.

Fert, kurum ve ülke bazında gelişmenin, kalkınmanın temelinde yatan vazgeçilmez unsur ise oluşturulan istikrar ve güven ortamı.

İstikrar ve güven gerek içeride ve gerekse dışardaki yatırımcı için önemli bir teşvik unsuru oluyor. Yatırımlar ise iş bekleyen kesime yeni çalışma alanlarının açılmasını sağlıyor.

Nitekim ülkemiz son oniki yılda geçmişte söz konuş dönemde elde edilenlerden çok daha fazlasını kazanmış olduğuna şahit oluyoruz.

Sağlanan bu kalkınma hızı ve performansı yürütmenin mahareti yanında, kalıcı istikrar ve güven ortamını sağlayan güçlü iktidar partisinin de büyük ölçüde rolü olmuştur.

Bunu sezen milletimiz teveccühünü oniki yıl boyunca mevcut iktidar partisine kesintisiz yetki vermekle göstermiştir.

Maharet sadece iktidar olmakta değil, aynı zamanda bunun gereklerini yerine getirmeyi de zorunlu kılıyor.

İktidar partisinin son oniki yıllık karnesine baktığımızda çok sayıda olumlu işlerin yapıldığını görüyoruz.

İlk günden bu güne kadar geçen süre içinde, yani 3 Kasım 2002 öncesi ile bugünkü Türkiye’yi karşılaştırdığımızda her alanda fark edilir bir Türkiye manzarası ile karşılaşıyoruz.

Bu olumlu gelişmelerden sadece ülkemizin sade vatandaşı değil, aynı zamanda yeryüzündeki bütün mazlumların da payını almış olduğunu görüyoruz.

Ülkemiz adeta bütün mazlumların umut ışığı olmuş.

Yüklendiği sorumluluk ve şuurla kendisinden bekleneni yaptığını görüyoruz.

İçerde devasa yatırımlarla bölgesinde yükselen bir yıldız olurken, dışarda da mazlum ve mağdurlara insanlık adına umut kaynağı olmuş, uluslararası alanda unutulmuşları sesi olmuş.

Taşların yerinden oynadığı bir dünyada, özellikle bölgemizde çevre ülkelerde yaşanan huzursuzluklar ve mazlumların feryadı ayyuka çıkmış.

Bunun önemli bir nedeni bu ülkelerin liderlerinin kendi insanlarını temsil edememeleridir.

Sözde temsil ettikleri insanların iradesi yerine emperyalistlerin temsilcisi olmuşlardır. Hem kendi ve hem de kendi insanlarının iradesi yerine emperyalist güçlerin iradesine mahkûm olmuşlardır.

Yıllardır bazen günde yüzlerce savunmasız insanın çeşitli nedenlerle gerek göç, iç savaş ve bombalı saldırılarla hayatını feci bir şekilde kaybettiğine şahit oluyoruz.

Bu insanlık dışı olaylar ne yazık ki bu hususta görev ve sorumluluk almış uluslararası nitelikteki kuruluşlar tarafından sadece basit bir kınama ile geçiştirilmekte.

Ne uluslararası toplum ve ne de Birleşmiş Milletler konuyu ciddi bir şekilde ele alıp çözüm bulma çabasında görünmüyorlar. Bu sorumsuz tutum mazlumların mağduriyetini iyice artırmış oluyor.

Özellikle bulunduğumuz bölgede cereyan eden bu insanlık dışı olaylar istikrar ve güvenin önemini çok daha bariz bir şekilde ortaya çıkarıyor. İstikrar ve güveni kalıcı kılmanın önemi bölgemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle çok daha fazla ehemmiyet arz ediyor.

Geçmişte, özelikle seçim dönemlerinde, ülkemizi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık ve kötü niyetli güçlerin varlığını ve bu amaçla düzenledikleri komploları biliyoruz.

Şimdi genel seçimler yaklaşırken ülkemizi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının varlığı yeniden zuhur etmiş görünüyor.

Seçim barajı bahanesiyle ki konu daha önce meclis çatısı altında tartışmaya açılmış fakat muhatap bulunamamışken seçimlerin yaklaştığı bir dönemde gündeme getirilmesi ise bir başka komployu hatırlatıyor.

Fakat gerek ülkemiz ve gerekse bölgemiz adına istikrarın bozulmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayan mevcut seçim barajının gündeme getirilmesi kabul edilir bir yaklaşım değil.

Temenni ederiz bu konuda da aklıselim ve sağduyu galip gelir…

19 Kasım 2014 Çarşamba

Çözüm süreci


 

 
Çözüm sürecinin başarıya ulaşmasında en büyük görev bölge insanına düşüyor.

Bu sürecin sonucu hem bölge ve hem de ülkemizin bütünü için hayati önem taşıyor.

Irkçılık üzerinden başlatılan ülkeyi kaosa sürükleme hareketi süresince ülkemiz maddi ve manevi olarak büyük kayıplar gördü.

Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti, bir hiç uğruna…

Uluslararası bir fitne projesi olan bu terör, emperyalistler için bir ülke üzerindeki çirkin emellerin gerçekleştirilmesi amacıyla en kolay ve en masrafsız olan bir usuldü.

Bu çirkin oyunu şimdi birçok İslam ülkesinde de ne yazık ki görüyoruz.

Bunların içinde yine en yüksek sağduyuya sahip olan bizim ülkemiz.

Terörün gelinen bu aşamasında çözüm sürecinin başlatılması ve böylece bu hileli oyuna son verilmesinin hem bölge ve hem de ülkemiz için ve hem de ülkemizin bulunduğu coğrafya için sayılamayacak kadar faydaları olacak.

Bu işte tek yol var o da terörün en kısa zamanda bitirilmesi…

Doğusuyla batısıyla, güneyi ve kuzeyi ile asırlardır birlikte yaşamış ülkemiz sınırları içindeki etnik toplulukların birbirinden ayrılması, ayrı sınırlara düşmesi düşünülemez.

Asırlardır et ve tırnak gibi birbirine yapışmış bütün etnik unsurların ayrılmasının insana son derece acı vereceğini gibi, böyle bir parçalanmanın yaşaması da mümkün olamaz.

Çünkü bu ülke bir bütün olup bir uzvunun koparılması diğer uzuvlarının da kangren olmasına yol açacaktır…

Bu nedenle şartlar çözüm sürecinin olumlu bir şekilde sonlanmasını zaruret haline getirmiştir.

Her ne kadar süreç başladığından beri birkaç sefer bazı anlamsız gerekçelerle akamete uğratılmak istendiyse de bu husustaki kararlılık devam etmekte.

Bu kararlılığın da başarıyla sonuçlanması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Gerek ülkemiz ve gerekse bölgenin istikrar ve huzuru için başarıyla sonuçlanması gereken tek çıkar yoldur.

Aksini düşünmek ne ülkenin tamamı ve ne de bölge için hiçte istenilen bir durum olmayacaktır.

Bugün Irak ve Suriye gibi komşumuz olan ülkelerde sürmekte olan insanlık dramı; ve yakın civarımızdaki ülkeler olan Mısır ve Libya’da ki demokratik olarak seçimlerin yapılmış olmasına rağmen bu ülkeler rahat bırakılmamış, açıkça anti demokratik bir yola sürüklenmiş ve yıllardır beklenen huzur ve güven ortamı tesis edilememiş.

Eğer emperyalist batı bu ülkelerde huzur ve güvene, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne saygı duymuş olsaydı ve bu değerlerden yana tavrını almış olsaydı söz konusu ülkeler bugünkü kaos ortamına sürüklenmemiş olacaklardı. Yüzbinlerce insan yok yere hayatını yitirmemiş olacaktı…

2003 yılında Irak’a demokratik rejim getirme gayesiyle giren koalisyon güçleri bu düşüncelerinde zerre kadar samimi olmadıklarını göstermişlerdir. Bugün Irak ve Suriye diye bir devlet sadece kâğıt üzerinde var olup fiili olarak bu özelliklerini yitirmişler ve teröre teslim olmak mecburiyetinde kalmışlar.

Bu ülke insanları birbirine düşürülerek en acımasız bir insanlık dramına ortam hazırlanmış.

Her fırsatta insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü terimlerini savunuyor görünen batı emperyalizmi aslında bu değerleri sadece kendi menfaati olduğunda savunmakta.

Şimdi çözüm sürecine yönelik üç beş marjinalin zaman zaman uygulamaya koymak istedikleri engelleme girişimlerine öncelikle bölge insanın taviz vermemesi gerekiyor.

Bu marjinal azınlığın isteklerinin gerçekleşmesi halinde gerek bölge ve gerekse ülkemiz açısından nasıl bir tehlikenin olacağını tahmin etmek çok fazla zor değil!

Bugün yakın komşularımızın, özellikle Irak’ın yaşadığı içinden çıkılmaz durumu unutmamak gerekiyor.

 

8 Kasım 2014 Cumartesi

How Israeli boots step into Al-Aqsa Mosque?The unsolved vital problems maintain their effect in the majority of the Islamic countries. Unless Islamic world can state its will in a freed and democratic way as a whole, the current problems will also maintain their existence. When they unite their democratic dynamics and state a common voice across the world they would find solution their entire problems ranging from terror to democratic rights, rule of law.


The basic lack of some Islamic countries is not to have a democratic management. As long as the condition continues like this way, they cannot state their own will, they cannot mobilize their democratic reactions. As if their mouth is closed by a zipper or locked.
As long as this antidemocratic situation maintains its rule, waiting solution to the current problems would not pass beyond being a dream. Of course, this long years’ situation cannot be solved immediately. Otherwise the situation would be worse than expected one, for example Syria, Iraq… For this reason, these countries’ peoples and administrations need real friends how to solve the problems, how to pass to a democratic regime. They must know who their single real friend is!

In recent times, as known Israeli soldiers have fully gotten out of control. They do not permit Muslim people to worship at Al-Aqsa Mosque. This is a basic right for every human-being. They carried out violence against innocent Palestinian people without taking into account the basic human rights, international law. Of course this violation is not first. State of Israel makes this kind of violations for over 50 years.

Whenever Israeli soldiers want they raid the homes of Palestinians and evacuate from their own homes and demolish their homes, gardens to open new settlements. Aren’t these raids terrorist action?

On one hand, Israel forces raid, kill Palestinians and whenever they wants evacuates innocent Palestinian from their own homes, demolish Palestinians’ properties, belongings. And then they accuse Palestinians as terrorist. 
This what kind of humanitarian understanding, what kind of conscience, what kind of rule of law understanding?

How Israeli forces prevent Muslim people to enter Al-Aqsa Mosque?

How Israeli forces enter into Al-Aqsa Mosque with boots?

How Israeli forces evacuate Palestinian people from their own homes, their own gardens, their properties?

The basic reason is international community, the UNSC, International Criminal Court and other humanitarian organization which remain indifference to this humanitarian dram which maintains for long years.

Furthermore, the Islamic World, of course some of them, cannot be able to act with their self-will, cannot mobilize their common dynamics in a democratic way altogether. 

To date not being able to constitute a joint platform to defense all innocent Muslim who suffer from lack of basic-rights across the world are also a very big lack on behalf of the Muslim communities.

“The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) (formerly Organization of the Islamic Conference) is the second largest inter-governmental organization after the United Nations which has membership of 57 states spread over four continents.  The Organization is the collective voice of the Muslim world and ensuring to safeguard and protect the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among various people of the world,” according to the United Nation, however this organization cannot work according to its foundation principles. 

As long as Arab League and the Organisation of Islamic Cooperation remain silent against basic rights of these people in Palestine or in any other countries, this basic right violence will maintain its effect. Solution is to show joint democratic reaction to every kind of abuse of rights.

7 Kasım 2014 Cuma

Ülkemizin güneyinde yaşayan 13 yaşındaki Suriyeli


 

Suriyeli sığınmacıların büyük bir çoğunluğu yakınlığı dolayısıyla ülkemizin güney illerinde yaşıyorlar.

Büyük bir bölümünün kurulan konteyner ve çadır kentlerde yaşadığı malum.

Fakat bir kısmı da gerek satın alarak ve gerekse kiralayarak müstakil evlerde oturuyorlar. Çünkü, dört yıldır Suriye'nin başında bulunan zalim yönetim kendi insanına yapmadığı insanlık dışı muameleyi bırakmadı.
Bazı kesimlerin bu insanlık krizini çirkince bir fırsata dönüştürmek istediği de artık gözlerden kaçmıyor. İstenirse bu insanlık dramı en kısa sürede sona erdirilir. Birincisi İslam Ülkelerinin bu hususta tek ses olamayışı, ucuz ve basit hesaplar peşinde koşmaları ve daha doğrusu emperyalistlerin rotasından bir türlü çıkamayışları!

Ülkemiz, bölgesinde komşu ve orta uzaklıkta bulunan ülkelerdeki mazlum ve mağdur insanlara kapılarını her zaman açarak bu insanları kaçtıkları zulümden kurtarmak için elinden gelen fedakârlığı ülke ve millet olarak en üst seviyede yerine getirmiş, getiriyor. Bir bakıma dünyaya insanlık dersi veriyor...

Ancak bu iyi niyeti suiistimal edecek kötü niyetlileri göz ardı etmemek gerekiyor.

Malum BBC’yi bilen bilir.

Dünyanın her tarafını, her ülkesini tabiri caizse avucunun içi gibi bilir.

Çünkü bu bilmeyi kendisine asırlardır bir misyon olarak kabul etmiş, en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içindedir.

Hele bu görev İslam ülkeleri için olursa çok daha büyük bir önem arz eder.

BBC’nin bir haberine göre (http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29921816), ülkemizde bulunan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk İŞİD denilen terör örgütüne katılmak için eğitiliyormuş.

Mesele birkaç yönüyle irdelenmeyi gerektiriyor.

Birisi, BBC’nin bu çocuğun evini nasıl bulduğu.

Acaba bizim haber ajansları da bunu biliyor mu?

BBC terör eğitimi alan bu çocuğun evini nasıl tespit etti?

Demek ki söz konusu olay hakkında bu kadar ayrıntılı bilgiye sahip.

Elinin altında önemli ölçüde bilgiye ulaşacak ulakları var.

Bir başka husus bu çocuk ülkemizde eğitim aldığına göre yalnız olmayıp bu eğitimin organize olmuş bir ekip tarafından yürütüldüğünü akla getiriyor.

Bunun gibi başka çocuklarda olabilir mi?

Bu eğitim işi herhalde ferdi bir vaka olmayıp, toplu bir şekilde yapılıyor olabilir!

Daha da önemlisi bu şartlandırılmış eğitimi alan bu çocuklar ülkemiz için bir tehlike teşkil edecekler mi, sorusu da akla geliyor!

Çünkü bu çocuk BBC’ye verdiği açıklamasında, eğer istenirse Türkiye’de de eylem yapacağını çekinmeden ifade ediyor.

Bölgemiz bu derece yanlış şartlandırılmış, yanlış yönlendirilmiş bir terör örgütü ile karşı karşıya bulunuyor.

Bu örgütün görevi diğer İslam ülkelerinde de bulunan sözde İslam’ı ve Müslümanı savunur görünüp en büyük zararı da İslam ülkelerine ve masum Müslümanlara verdiği ne yazık ki acı bir gerçek. Böylesine beyinleri yıkanmış, böylesine şartlandırılmış ölüm makineleri haline getirilmişler…

Elbette ülkemiz gerek Suriyeli ve gerekse ülkemiz içinde oluşacak bu tür yapılanmalara karşı gerekli önlemleri almaktadır. Elbette gerekli kontrolleri yaparak, bu tür örgütlenmelerin ve eğitim faaliyetlerinin önüne geçecektir.

Bölgemizin güney sınırlarında Suriye’de 4 yıldır süren ayaklanmalar dolayısıyla ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor. Bu hassasiyetin sürmesi için de Suriye’deki çatışmaların da açıkça sürmesi isteniyor. Bunun için uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu insani drama ilgisiz kalmak için konuyu eften püften bahanelerle geçiştiriyor. Acaba malum terör örgütünün yapamadığını, ismi İslam olan fakat kesinlikle İslam’la, Müslümanlıkla ilgisi olmayan bu örgüt yapar mı?, beklentisi var!

Temennimiz dört yıldır insanlık dramı yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi kötü niyetli insanların çirkin ve adi emellerine vasıta yapmalarına fırsat verilmemesidir! Suriye'deki savaşın bitirilmemesinin asıl hedefi ülkemizi bu kaos ortamına şu veya bu şekilde çekme gayretinin olduğu gözlerden kaçmıyor. Fakat bu çirkin hevesler kursaklarda kalacaktır.  

2 Kasım 2014 Pazar

Why Syrian conflict extended so much?
Why Syrian conflict has extended so much for four years? So this insensitive approach to this humanitarian issue arises vital questions in global minds...

IS continues nonstop massacres in front of eyes of international communities, the UN and other related humanitarian organizations as well as International Criminal Court.  


As if a message is highlighted, “While such a conflict have been found in the region, it should not be missed, this opportunity should be evaluated.”


The strange thing is that this organization is advertised as an Islamic organization instead of merciless terror organization.


The IS cannot be an Islamic state. This terrorist organization has been particularly established to demolish Islamic fundamental and unchanged image and rules, which are very respectful for human beings, to blemish Islamic religion and Muslims.


As much as we observe, this illicit organization has been established to slaughter Muslim people, innocent people under the Islamic guise.  This organization has been also established to stigmatize Islamic religion and Muslims.


Furthermore this terrorist organization has been established to achieve someone’s heinous dreams.


Under the Islamic name this terrorist organization destroys mosques, Muslim tombs. Any Muslim cannot commit such kind of massacres, in a mercilessly way. 


Another strange thing is that any person who wears an Islamic headgear and Islamic robe demonstrates himself easily as a caliph.

Unfortunately, these illiterate Muslim people are easily deceived and supindifference

pose themselves as jihadist without realizing its correct meaning.


These Illiterate Muslim people who do not know the basic principles of Islamic religion cause non-repairable wounds in the Islamic world and Islamic religion.


Seemingly international community, the UNSC and other related organizations do not seem to steps to solve this humanitarian problem that have been in the region for over a decade. Remaining indifference to this humanitarian issue, mass killings for a long time arises concerns in the global conscience!   
9 Ekim 2014 Perşembe

Solution in Turkey’s suggestions


The international allied forces must accept some realities. Firstly, accepting IS terrorist organization is not jihadist.


Having named insurgents as jihadist would be a big betraying to this word's content. Those do not know real meaning of this word must learn.


Jihadist is attributed to a Muslim who does not commit any ill-intended action, does not attempt to conflict, does not lead to any uprising, any terrorist action and organization. What we see that IS terror organization has been committing; there is no relation with the basic rules of Islamic religion. The entire world, international community and all of the organizations which link to humanitarian values must know that what IS makes since its establishment to date there is no relation with the Islamic and humanitarian rules.


Having identified its name with Islam is a big fake, illusion, deception.


The international community, either knows or not, must separate jihadist and terrorist from each other.


Those who fire, destroy, kill the innocent people cannot be jihadist. This vital issue has to be corrected by Muslim countries with a joint declaration. Another one of the foremost important topics is that international community and allied forces are not sincere in fighting terrorism and IS. If these forces desire to terminate all of terrorist organization must consider Turkey’s suggestions. Whereas the allied forces aim to fight against IS terrorist organization, they must take up the issue holistically, otherwise success is very far away and impossible.


Why they do not take into consideration Turkey’s proposals which include a buffer zone. This proposal is very humanitarian, very peaceful and reasonable, at that time many innocent Syrian people including children, women and many defenseless ones will be in safe haven.

Why they do not accept “no flight zone”, why they do not accept Syrian tyranny leaders to be judged at the International Criminal Court. In the face of these clear realities that must be fulfilled in order to terminate humanitarian crisis in both Syria and other places these logical suggestions must be considered.

At that time international community, the UN and allied forces would win confidence.

In recent days, a few looters, who are unable to see the realities, hold demonstrations in some of the cities in Turkey by firing, destroying the goods of the public and private sector.

Why?

Because their target is not protest IS terrorism, their objective is to help to IS terror organization, meanwhile supporting imperialists.
Finally, it must be known that IS not a jihadist organization, a biggest international terror organization, it is a sister of Al Qaeda, a sister of Taliban, a sister of any other terror organization. A single aim of all terror organizations is to work, to serve on behalf of imperialist powers, not innocent people!...   

8 Ekim 2014 Çarşamba

But the map remains lack


All of western forces seem in favor of Kurdish people. Is this interest genuine?


According to a map of Reuters which includes almost entire territories of Turkey, north Iraq, some part of Syria and some part of Iran belong to the Kurdish population with whom Turkish people have been living together for 1000 years. There is no separation, distinction, there are lots of togetherness as well.


But there is an important lack in the map. Today there are many Kurdish people also live in the European countries. Those, who have designed the map, must renew that map again.


According to this mentality, this map has no validity unless the map is extended up to the territories including entire Europe. Kurdish people have been living in Europe for a half of century. Excluding European territories would be injustice. Otherwise their affection and interest would remain lack!


Meanwhile, this new map drawer ignores millions of Turkish people existence!...


This is a famous Megalo-Idea of someone; we know this idea for centuries.


We understand very well that why the western countries protect this century’s tyrant who has caused over two thousands of innocent Syrian people by using incredible methods, despite those barbaric methods have been determined by the UN as crime according to the international law.


These protections for such a despot is not futile, this protection does not stem from the sympathy to the tyranny Assad, and we also know he is a puppet of imperialists.


When his time ends, his rob will be pulled. We know these nasty plans from the previous examples. We know why the IS terror organization has been formed, we know the IS has been formed for what purpose! We know all of heinous and nasty plans on Turkey.


But there is a crucial unknown thing by those who prepared these disgusting plans, is that Turkish people know to bloc with its all ethnic groups when it is necessary.


Because we know that these territories belong to all of us. Because we know, if necessary to repeat “Dardanelle straits are not passed”, all of people who in these territories from east to west from north to south are in consciousness and awareness of independency, except a few looters!       

7 Ekim 2014 Salı

Why Assad is protected?


 


The International Criminal Court in The Hague is set to hold hearings to judge Kenyan President Uhuru Kenyatta. He is facing charges of crimes against humanity in connection with violence that followed the 2007 elections regarding more than 1,000 Kenyans were killed. He is also accused of organizing an ethnic gang to attack rival groups. The basic reason of hearing is humanitarian crime committed by Kenyan President Uhuru Kenyatta.

The same hearing must be held for Syrian Assad who has killed hundreds of thousands of innocent people not only 1000.

The Syrian people are trying to obtain their basic human rights for four years. Why international community, the UNSC remain silent to the barbarism, genocide in Syria. Why they do not make a decision to judge Syrian Assad in the International Criminal Court.

Why they do not implement rule of law in every case? This is what kind of law understanding?


Despite being very late, the related international organizations must make decision for this unjust situation without losing any time from now on. If they want to show their loyalty to the rule of law, international human rights, they should claim these humanitarian values by making the necessary decision.  


The great reason of the humanitarian crisis that has been experienced for four years in Syria is the international community and the UNSC. Because of these twin has also not used the lawful solution ways. As a member of NATO, Turkey’s constructive proposals did not find enough approval in the side of the UNSC and international community. This humanitarian crisis in Turkey’s 900 kilometers border country has grown steadily since the beginning. This insensitive stance of the international side has caused a lot of terror organizations to emerge in the region.


Conditions in Kobane nearby Syria-Turkey border shows that the coalition forces have not been affective in fighting against IS.  This operation of the coalition forces does not give confidence. The US-led coalition forces were neither successful in Iraq in 2003, nor in Afghanistan. Their failure highlights a remarkable point that the US-led coalition forces would not bring a solution. 

Believing this is very difficult. Within this conjuncture, joining the coalition forces will not be beneficial; on the contrary it seems that would lead to a new chaos.

Basic condition must be hearing of Assad in the International Criminal Court immediately, otherwise international law will lose its eminent, its entity, its reliability…   

International campaign against terror


Terror organizations scourge some of the world. Those who ignore the disease of this century will repent, due to not considering this sneak plague since the beginning.


When we take a look at the world, mostly lots of Islamic countries have encountered with this sneak organization, despite Islamic religion rejects every kind of terror, every kind of barbarism.


Because of Islamic religion is absolutely against every sort of violence and terror, this is a basic principle and Islam a peaceful religion.


Although a lot of leaders of foremost Islamic countries express this bitter contradiction, some of imperialist mentality struggles to show Islamic religion side by side with terror.   


We also believe that most of participants in terror organization on behalf of Islam do not know basic principle of Islamic religion as well as killing, victimization and terrorist actions are a big sin.


In this case, all of Muslim countries must start a promotion campaign by using today’s every kind of communication technologies that Islam cannot be held together with terrorist organizations and activities.


As long as some keep their silence these organizations would multiply like mushroom in the Islamic countries. Without being late this promotion campaign should be internationally and jointly started with a coverage featuring in a realistic and convincing way. Rich Islamic countries can finance this promotion campaign.


Especially, since 9/11 attacks in the US, Islamic religion and Muslims have been shown as supporter of terrorist activities; Islamic countries and Muslims have been with accusations of terror in an unjust way.


Can we believe these huge terrorist organizations are happening accidently, without getting every sort of necessary logistics?


Another drastic thing, why these happenings have not been in any other country except Islamic country?


Currently there is ISIS which has appeared to set up an Islamic State. This terror organization is steadily getting wild in recent months. On one side, while it has promulgated itself as an Islamic State, on the other side there is no relation between Islamic rules and these terrorist organizations’ actions. How an Islamic state kills innocent people without any concrete crime judgment? How somebody, who says it is an Islam, destroys mosques and tombs? Mosques and tombs are holy praying and visiting places.


If a serious investigation is conducted, any of the members of this terror organization cannot know the basic principle of the Islamic religion. In this case, openly, frankly it is seen that the aim of this organization is to serve to imperialist mentality.


All of the terror organizations which have been established under the Islamic religion name across the world have been actually serving to imperialist side, harm Islam and Muslim countries. One of the most radical examples to this claim is Afghanistan. Afghanistan has been fighting together with the coalition forces against Taliban for years, but there is nothing change, on the contrary Afghanistan has lost many things both as material and spiritually. Even there is no light to terminate terror in Afghanistan.


Following approval of the motion to join the international coalition, Turkey must be sure that the other members of the coalition forces that would not make any error, any compromising and intrigue while fighting with the ISIS.


We know these coalition forces from Iraq, from Afghanistan that they have killed many innocent people. We also know that the coalition forces have not achieved in its mission to date, on the contrary it left very deep wounds where it have been.  

28 Eylül 2014 Pazar

IS, a new toy for coalition forces


 

Why civil war in Syrian has been extended so much?

Why International community and the UN did not take the necessary steps to stop the war in Syria?


Why IS is fighting between Turkish and Syrian border?


Why IS chosen Turkish side and why it didn’t prefer to fight between Iranian and Iraqi boarder? This is very important, very meaningful preferring to fight between Turkish border to enter Syrian territories. There are a lot of questions to ask and consider on them.


Actually, today the instability which has been experienced in our border and surroundings geography goes back to  the year 2003, even to 1990 - 1991, the first Iraq war.


Especially after 2003 the region began to lose its stability. At that time in the US-led coalition forces invaded Iraq unjustly. Seemingly, these international forces would bring peace and democracy to Iraq!

Furthermore, they would rescue and liberate the Iraqi people. Where is peace and liberated Iraqi people, how can we believe that claim. It is seen that claim is not true. Neither Iraqi people and nor the region would see any peace, democracy and stability.


Now the same coalition has come again to clean up the region from the terrorist forces. Do we believe this?


How?


Despite over ten years paste from the first international military coalition there is noting on behalf of peace and democracy in Iraq and Region.


On the contrary, the region has become more instable and more unliveable, more merciless. The region has become a kind of terrorist base! Many terrorist groups have appeared like mushroom.


The first reason of this condition is the current structure of the United Nation Security Council. From now on, it has been understood quietly that this international organization which established to secure peace and stability and to support a democratic regime has lost its basic role, as well as its confidence.


Unless this disabled structure of the UN will be recovered, peace and democracy neither come to Iraq nor across the world.


Because this structure is not democratic, does not obey rule of law, does not obey human rights, does not respect independency and basic rights of innocent peoples, except 5 permanent members.  The international coalition forces have been in Afghanistan for years. Allegedly, they would fight with Taliban but there is no change, the change happened in innocent Afghan people towards negative side.

Seemingly, the international forces look for itself a new puppet to play, to test its new weapons. Because, they have not proved their sincerity in Iraq, Libya, Egypt and Syria.    

22 Eylül 2014 Pazartesi

Innocent poeple wait solution from UN

There are lots of problems on the agenda of the world to be dealth with. However, this year climate change set to discuss at the 69th general assembly of the United Nations.


Climate change has been on the agenda of the world for some three decades. Unfortunately, its destructive effects increase with every passing day. Its solution will also take for a long time.


But, there are also other problems that world notions are facing.


When we list them, we can count foremost ones as hunger, lack of safe drinking water and sanitation, refugee problem, joblessness and as for the most drastic ones are war, terror, civil war and strife.

Well, currently the most important one is terror, strife and refugee problems. These three are related with each other. If terror, strife and civil war are prevented, refugee problem would be prevented in a great deal.

Today, thousands of people lose their life through terror, strife and migration in various part of the World mercilessly.

These cancerous problems happen mostly in the Islamic countries. For this reason, the heads of states and governments must highlight these problems at the general assembly by underpinning humanitarian side of these events.

Of course nobody neglect the climate change, but climate change cannot be stopped in a few days or months. However, it is possible to stop terror, strife and civil war in a short time. This depends on the United Nations Security council and Muslim countries’ struggle with these plagues by coming together and announcing a joint communiqué.


Another basic issue that should be discussed is five permanent members of the UN Security Council at the assembly.


It is frankly known that this current configuration of the UN cannot be able to solve any regional or global problem of the world peoples. In conclusion, if the majority of the leaders who participate in the UN General Assembly do not try to find lasting solution for these vital problem of the innocent people in Myanmar, Syria, Iraq, Yemen, Libya, Egypt, Afghanistan and in other countries in Africa and wherever they exist these innocent people’s situation will worsen more with the upcoming winter condition.


From now on the UN Security Council should not protect tyranny governments and their leaders. If they defense rule of law and human rights, immediately those tyranny leaders should be submitted to the International Criminal Court. Without solving humanitarian problems, environmental problems cannot be solved!