26 Mayıs 2012 Cumartesi

Yeşil ekonomi
Yeşilin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor, aynı zamanda bu yönde gerek ülkeler ve gerekse uluslararası seviyede çalışmalar yapılarak yeşil kavramının belleklerde yer etmesi sağlanıyor.

Böylece konunun mana ve ehemmiyeti hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Yeşil uzun yıllardır artık bir sembol olarak kullanılmaya başlandı, hayatta kalmanın, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması açısından...

Bu nedenle çok sayıda kuruluş ve organizasyon konuyu gündemde tutmak ve önemini vurgulamak için değişik ölçek ve boyutta çalışmalar yapıyorlar.  

Uluslar arası seviyede haziran ayının 20 - 22 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde birleşmiş milletler öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda bir konferans düzenleniyor. Toplantının ana konusunu okyanusların korunma ve yönetilmesi, enerji ve suya evrensel erişim sağlanması ve dünya şehirlerindeki yaşamı geliştirmek şeklinde sıralanıyor.

Birleşmiş Milletler, uluslar arası ortaklığın gücünü sürdürülebilir büyüme ve gelişme yörüngesine oturtmayı amaçlıyor.

Çok sayıda dünya lideri, CEO ve sivil toplum kuruluşları açlığı azaltmak ve çevresel korumanın nasıl sağlanacağı üzerine ve hatta daha kalabalık bir gezegeni kapsayacak şekilde bir yeşil hareketi teşvik edecek kararların alınacağı ve taahhüt edileceği bekleniyor Rio’da yapılacak toplantıda.

Hükümet, iş dünyası ve hükümet dışı organizasyon liderlerinin (NGO) gelecek yirmi yıl için sürdürülebilir gündemi oluşturmaları bekleniyor Rio+20 konferansında, acil küresel problemleri ortadan kaldırmak için çözümler ve hedefleri belirleyerek...

Küresel ölçekte gündemde bulunan önemli konular ise enerji yetersizliği, temiz su, tükenen okyanuslar, gıda güvensizliği, hızlı büyüyen şehirlerin oluşturduğu sıkıntılar var.

Liderlerin karar alacakları konular arasında ise organize sürdürülebilirlik, yeşil istihdam oluşturmak, bilim ve yeniliğin rolünün ilerlemesi, teknolojik açığı kapatmak, uluslararası işbirliği için mekanizmalar geliştirmek ve bu yolda ihtiyaç duyulan finansmanı üretmek şeklinde sıralanıyor.

Artık geleneksel ekonomik anlayış yerine, içinde bulunduğumuz çevresel şartları iyileştirecek ve bu hususta gelecek şartlarını da öngören bir ekonomik kalkınma modeli olan ‘yeşil ekonomi’ kavramı ilgili kurumların gündeminde yer almış olacak. Ayrıca bu yeni paradigma yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiş olacak.

Bu hususta ülkemizin bölgesinde sahip olduğu avantajlı durumu göz önüne aldığımızda, özellikle Petro-dolar zengini Arap ülkelerinin durumuyla karşılaştırdığımızda bölgesinde en avantajlı ülkelerden biri olarak görünüyor.

Bu durum ülkemiz için yeşil yatırım için sermaye çekmek için cazip bir ortam oluşturuyor. Ülkemizin Petro-dolar zengini Arap ülkeleriyle yapacakları ortak girişimlerle, özellikle gıda ve tarım alanında yatırım yapılması her iki taraf için de çok faydalı olacağı görüşünü öne çıkarıyor. Çünkü bilimsel çalışmalar gelecekte Ortadoğu ülkelerini su kıtlığını en çok çekecek ülkeler arasında gösteriyor!

25 Mayıs 2012 Cuma

Can ripple effect be in Eurozone?The Group of Eight meeting was held at Camp David retreat in Washington to find solution for the top issues with which the world has been confronted in recent years. The foremost issues include economic instability, food safety and lack of security in some countries.

Following the meeting G8 issued a declaration detailing their commitment to ensuring adequate energy and dealing with climate change; providing food security and nutrition in Africa; promoting democratic transitions in the Middle East; and supporting political transition in Syria.

Majority of the troubles are centering in Europe and the Middle East. Sovereign debt crisis has been occupying Eurozone for 1 to 2 years. With regard to this vital issue, heads of state and government have been lost their posts one by one in Europe. The country which is mostly staying on the agenda and emerging to the forefront because of economic instability is Greece. The country is going to the second election due to political parties could not achieve to form the government, because of any of them had not possessed enough seat in previous one.

The result of election, which will be repeated in June, will also determine destiny of Greece whether to remain in eurozone or exit. EU Commission president Jose Manuel Barosso in his speech at the G8 meeting said they had only A plan to keep Greece in the region with stipulation implementing austerity program of the EU.

G8 leaders also highlighted their wish for a strong and cohesive eurozone, global stability and recovery; the leaders insisted their point of view for remaining Greece in the eurozone while respecting its commitments. The anxiety is that if the country would departure from the eurozone, it would "result in widespread default on private sector as well as sovereign euro-denominated obligations.

Another concern due to economic turmoil in Greece has the potential ripple effect of that crisis on nations like Spain and Italy that are struggling with low growth and big debts.

Investors fear any refusal by Athens to impose deep spending cuts agreed under a bailout deal could result in the country quitting the bloc of 17 countries that use the euro.

After the elections in Greece, if the elected parties would achieve to form a government and then they would not want to carry out austerity plan of the EU, in that case Greece may exit the eurozone. This would trigger other exits in the eurozone region. These developments can also deepen the current economic crisis and activate a bigger one in Europe and the world.

Another top issue was Iran; they reiterated "grave concern" over Iran’s nuclear program and the need to ensure an adequate oil supply.

Tough sanctions on Iran are slated to take effect June 28, and a full embargo of Iranian oil by the European Union is set for July 1.

There is concern about whether a sufficient supply of oil and oil products from other countries will make up for a lack of Iranian oil.

A "peaceful resolution and a political transition is preferable" in Syria, this is the wish of the G8. But the situation in Syria involves tougher actions. 

Another top issue is Afghanistan that has been suffered for long years. A timetable to withdraw all of the alliance's combat troops from Afghanistan would be 2014.

There was agreement among the leaders to let North Korea face further isolation if it continues its pursuit of a nuclear program.

In conclusion, when the Greek government will not accept to carry out austerity plan, then ups and downs can be experienced in economies, besides less growths, increase in joblessness. At the same time sanction on Iranian crude oil would cause price-hikes. This development can also lead to instigate economic indicators in the negative side.  


19 Mayıs 2012 Cumartesi

Toplu sözleşme görüşmeleri
Memurlara toplu sözleşme hakkının verilişiyle yıllık ücret artışları artık karşılıklı görüşme ve tartışma ile belirlenir hale geldi. Bu, çalışan kesimin temsilcilerinden, onların sıkıntılarını dinlemek ve bilgi sahibi olmak ve buna göre bir çözüm ortaya kaymak açısından olumlu bir yaklaşım. Sıkıntılar anında çözülemezse de gelecek için bir telafi ortamı hazırlamış olacak.

Ülkemiz toplu sözleşme görüşmelerine yabancı değil, bu konuda uzun yılların tecrübe ve birikimi var.

Bir dönem memur dışındaki çalışan kesimin toplu sözleşmeleri çok sıkıntılı ve çekişmeli geçerdi. Grevler, gösteriler, iş bırakma eylemleri sıklıkla büyük şehirlerimizde yapılmaktaydı. Kamu hizmetleri ve üretim aksar, insanlar sıkıntı çekerlerdi. Eylemler sadece masumane hak aramadan ibaret değildi, o gösteriler politik bir nitelik kazanmıştı, mevcut yönetimi bir bakıma zor durumda bırakmaya matuf hareketler de bu insanların masum isteklerine karıştırılırdı.

Şimdi baktığımızda görüşmeler çok daha makul ölçülerde ve daha anlayışlı bir şekilde yürütülerek karara bağlanıyor.

Çalışanın hakkını adil bir şekilde vermek aslında bizim kültürümüzde var olan bir gelenek. Gerek önceden belirlemek ve gerekse çalışanın teri kurumadan ücretini ödemek temel şartlarıyla bize has olan bir anlayış.

Her ne kadar başkalarından esinlenerek bu yolla ücret belirleme benimsenmiş olsa da, usulde eksiklikler olsa da esas bize aittir.

Gerek işçi kesimi ve gerekse memur kesiminin ücretlerini sendikalar vasıtasıyla belirlemek bir bakıma daha adil bir usul olmuş oluyor.

Yönetici ve yönetimlerin ücretleri karşılıklı danışarak; mümkün olduğu kadar hissiyatçı ve nepotizm anlayışından arınmış ve adalet çizgisine yakın bir şekilde belirleyerek hak ve hukuk kavramalarına olan bağlılık da devreye girmiş oluyor.

Çalışana hakkını bizzat onun kendi alın teri olduğu anlayışıyla belirleyerek ödemek, ona verilmiş bir bağış değil de hakkı ifa etmek olmuş oluyor.

Ülkemizin şartlarına baktığımızda ileri ülkelerdeki gibi yüksek seviyede ücretlendirme yapma imkânına sahip değil. Bunu yanında, bizden çok daha düşük ücretle çalışan ülkelerin olduğunu da unutmamak lazım.

Ülkemizdeki ücret düşüklüğünün nedenlerine baktığımızda, bunun birkaç nedeni var. Biri petrol, doğal gaz gibi zenginlik üreten doğal kaynaklara sahip olmayışımız. Bir başka neden kalkınmamızı henüz tamamlamamış olmamız, bu yolda son yıllarda önemli adımlar atılmış olsa da kısa zamanda açığı kapatmak kolay olmamakta.

Sanayileşmede ileri seviyeye ulaşarak ve hatta bu hususta mevcutları aşacak teknolojiler geliştirerek kalkınma hamlemizi tamamlayıp ileri ülkeler kervanına katılmamız gerekiyor. Yüksek rekabet özelliği olan ürünlerin üretilip dünya pazarlarına sunulmasıyla zenginliğimizin kademesini artırmış olacağız. Ülkemizin çalışanlarına istenilen makul ölçülerde ücret verememesinin bir diğer nedeni de kayıt dışı ekonomi ki yapılan açıklamalar bunun önemli bir meblağı tutacağı şeklinde. Bu eksiklikten dolayı oluşturulamayan katma değerin vergisinin alınamamasının neticesi olarak, ülkemiz daha çok yatırım yapma ve bu şekilde ek istihdam oluşturma ve çalışanlara daha yüksek oranda ücret ödeme imkanından yoksun bırakılıyor.

Bu hususta yapılması gerekenin bu konuların önemini ortaya koyacak farkındalık oluşturmak, vergi ödemenin önemli bir görev olduğunu istisnasız olarak herkes ve herkesimin vicdanında yer etmesini sağlayacak çalışmalar yapmak olacak herhalde.

Netice olarak topyekûn kalkınma ve gelişme anlayışını belleklere nakş etmek gerekiyor.

Kalkınmanın yolunun da akıllı, planlı ve çok çalışmaktan geçtiğini ve üretken olmayı unutmamak gerekiyor. Başta aktif çalışan kesim olmak üzere, herkesin ve herkesimin çalışarak katma değer üretmesi, gerek kendisi ve gerekse ülkesi için faydalı olma konusunda şuurlu olması gerekiyor.


12 Mayıs 2012 Cumartesi

Ovit Dağının ekolojisi
Medeniyet yollar, köprüler, çeşmeler, şehirler ve refahı artıran gerekli diğer hizmetleri yapıp insanlığın hizmetine sunmak olarak tarif ediliyor.

Ülkemizde medeniyet ve insanların refah ve kalkınması adına son yıllarda güzel ve kayda değer hizmetler yapılıp hizmete sunuluyor.

Bu hizmetler yapılırken bir taraftan ekonomi canlılık kazanırken, diğer yandan da yeni istihdam imkânları ortaya çıkıyor.

Özellikle son on yılda ivme kazan yatırımlar zincirine yeni bir halka daha ekleniyor.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacak Ovit Dağı tünelinin temeli atılıyor. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise ikinci uzun tüneli olacak.

Tünelin hizmete girmesiyle ticari, kültürel ve turistik faaliyetlerde artış olacağı gibi; bu bölgede seyahat daha rahat, daha güvenli, daha çabuk, daha kısa, dolayısıyla daha ekonomik olacak. Zamandan ve birkaç yönden tasarruf sağlanmış olacak.

Ovit Dağı tünelinin görünürde sağlayacağı bu avantajları yanında bir diğer önemli yararı ise diğer tünellerde olduğu gibi tünel inşaatlarının özelliği olarak, tabii yapının fazla zarar görmesine meydan vermeden bu önemli yatırım yapılmış ve hizmete sunulmuş olacak.

Tabiata yapılan her müdahale, her yatırım tabii yapının ve ekolojinin bozulmasına da neden oluyor. Bu kaçınılmaz bir durum…

İnsanlara hizmet ve medeniyet götürmek elbette ön planda geliyor. Ancak bunu yaparken temel dengeleri gözetmek ve asgari zararla yapmanın yollarını aramak gerekiyor. Hele günümüzde çeşitli yönlerden ağır yaralar almaya mahkum olan çevre ve ekolojik alanlar daha fazla korunma ve itinaya ihtiyaç duymaktalar.

Bütün canlı unsurları bünyesinde barındıran ekosistemlerin mümkün olduğu kadar zarara uğratmadan sürdürülmesini sağlamak en başta insanlar için elzem oluyor.

Bu nedenle Ovit Dağı tünelinin yapımı direkt olarak arazinin üst tabakası ve katmanlarını etkilemediği için yeşil alanlar ve toprak ve bunların oluşturduğu ekolojik yapı fazla olumsuz olarak etkilenmemiş olacak.

Yeşil alan ve yağan yağışın ve bunlardan beklenen faydaların korunması sağlanmış olacak. Böylece yağan kar ve yağmur kendi meskenlerinde mümkün olduğu kadar kalarak ve yerlerinde depolanmış olacaklar. Yine diğer canlılar yurtlarından olmamış olacaklar. Ovit dağının ekolojisi fazla bozulmamış olacağı gibi, yapılan yatırımla önemli bir ulaşım hizmetine katkıda bulunmuş olacak…  


6 Mayıs 2012 Pazar

Yeni anayasanın yazımında ikinci safha


Uzun yıllardır şikayet ve tartışma konusu olan ve ülkenin gündemini işgal eden anayasanın yeniden ve sivil bir otorite tarafından yazılması için çabalar, 12 haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinden sonra ağırlık kazandı.

Basından izlediğimiz kadarıyla bu süreçte herkesin ve her kesimin konuya dahil edilmesi sağlanarak görüşlerine başvuruldu.

Böylece sivil anayasanın yazılmasına yüksek bir katılım ve destek sağlanmış oldu. Yazılacak yeni anayasaya vatandaşların müdahil olması sağlanarak beklentileri soruldu.

Toplumun bütün kesimlerine konu açılarak görüş ve düşünceleri alınmış oldu. Uzun süren bu çalışmalardan anlaşılan; bir yandan anayasa konusunda toplum bilgilendirilirken, bir yandan da konu hakkındaki görüşleri alındı. Anayasası yapılan toplum kesimleri bu süreci kapalı kapılar arkasında değil de, şeffaf bir şekilde takip etmiş oldular…

Anayasaların odak noktası insan olduğuna göre anayasanın temelini de insanların makul beklentileri oluşturacaktır.

İster parlamenter rejim, isterse başkanlık ya da yarı başkanlık sistemiyle yönetilsin işin temelinde insan var. Hele bizim gibi insanı ön planda tutan temel değerlere sahip olan toplumlarda bu husus daha da önem kazanıyor.

Anayasaların temel amacı herhalde insanı öne çıkarmak olsa gerek. Biz de özümüzden ve temel değerlerimizden uzaklaşmadıkça aslında ön planda tuttuğumuz değer hep insan olmuş.

Onun yaratılmış olduğu gayelerle hemhal olması için çabalar gösterilmiş.

Nitekim Sayın Başbakanımızın da zaman zaman konuşmalarında ifade ettiği gibi, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” prensibi geçmişten günümüze bir anayasal düstur olmuş. 600 yılı aşkın bir süre içinde cihan devleti Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutan değerlerden biri de bu düstur olmuş. Şeyh Edebali’nin Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi’ye nasihati bir bakıma anayasal bir düstur olmuş ki imparatorluk üç kıtaya medeniyet götürmüş ve asırlarca yaşatmış...

Netice olarak insan odaklı bir anayasa metni yazılacağına göre, o zaman yazılacak yeni anayasanın her maddesinde insanın eğitimi, gelişmesi yanında; sahip çıkması ve yaşatması gereken kendi temel değerlerine ters düşmeyecek bir metnin ortaya çıkması gerekecektir.

İçi boş, bir anlam ifade etmeyen, ülkenin ne kalkınmasına ve ne de birlik ve beraberliğine hizmet etmeyen veya istenilen tarafa çekilerek tartışmalara zemin hazırlayacak bir anayasa metninin fayda yerine, zarar ve zaman kaybına yol açacağını geçmişte hep birlikte gördük ve yaşadık.   

Geçmişte olduğu gibi, yürütme ve yasama organlarına sıkıntı yaşatmayacak, her kurumun kendi görev alanlarında kalarak ve çalışmalarını bu doğrultuda yapacakları, enerjilerini kendi alanlarının gelişmesi ve kalkınması ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda harcayacakları bir anayasa metninin ortaya çıkması dileğiyle…

1 Mayıs 2012 Salı

ABD’nin insan hakları samimiyeti!
Ev hapsine tabi tutulan Çinli aktivist korumaları atlatarak Amerikan elçiliğine sığındı. Bunun üzerine Amerikan yetkilileri insan hakları ve özgürlük adına diplomatik bir süreç başlattı.

Çinli kör aktivistin Amerikan koruması altında olup olmadığına ya da istediğinde kendisine sığınma hakkı verilip verilmeyeceği hususunda basın mensuplarının ısrarı üzerine, ABD Başkanı Obama cevap veremeyeceğini söylemiş. Başkan Obama’nın, Japon Başbakanı Yoshihiko Noda ile yaptığı ortak basın toplantısında söylediği bir başka husus ise, Çin’le her ne zaman bir araya gelsek insan hakları konusu öne çıkıyor demiş. 

“İnancımız sadece doğru şey yapmak değil, çünkü o bizim prensiplerimizle, özgürlük ve insan haklarına olan inancımızla örtüşüyor. Fakat gerçekten Çin’i düşünüyoruz, açılım yaptıkça ve sistemini liberalleştirdikçe güçlenecektir,” diye ilave etmiş.

Bu hususta ABD Başkanı Obama’ya hak vermemek mümkün değil.

ABD yönetiminin insan hakları konusundaki hassasiyetini takdirle karşılamak lazım. Fakat üzerinde durulması gereken konu, bu hassasiyetin sadece bazı ülke ve kişilerle sınırlı olmaması gerekiyor. Madem bu haklar evrensel değerlerdir, onları savunma, koruma ve yayılmasında da aynı hassasiyetleri göstermek gerekir.

Gördüğümüz kadarıyla süper güç bu hususta tam manasıyla adil davranmıyor.

Türkiye gazetesindeki 30 nisan ve 1 mayıs 2012 tarihli Gazze ile ilgili habere göre, Gazze halkı baskı ve zulüm altında hayat mücadelesi veriyorlar. Kendi vatanlarında yıllardır ev hapis yaşıyorlar ve bu zulüm ve insanlık dışı yılların biteceği yok. Parçalanmış aileler, birbirlerinden ayrılmış görüşmeleri yasaklanmış. Tam manasıyla ömür boyu hapse mahkûm edilmişler ve bildik bileli bu insanlar için normal bir hayat düzeni yok. Ya İsrail’in baskısı, zulmü ve bombaları altında can verecekler ya da o toprakları terk edip başka ülkelerden sığınma hakkı isteyecekler. Önlerinde duran ve onlara layık görülen seçenekler bunlar!

Kendi topraklarında en temel hakları olan hürriyet ve evrensel insan haklar diye uluslar arası toplumun kabul ettiği haklardan yoksun yaşıyorlar. İşte bu zulüm ve insanlık dışı baskıyı İsrail yıllardır Gazze ve Filistin halkına layık görmüş.

Nerede hür dünyanın, uluslararası toplumun ve her fırsatta insan hakları savunuculuğu yapan ABD yönetiminin hassasiyeti! Bu hususta samimi olmak gerekiyor, evrensel hukuk ve insan haklarında sınır yok, keyfilik yok. ABD yönetiminin yapacağı, insan hakları konusundaki hassasiyetini dünyanın her yerine yayma gayreti içinde olmasıdır. Hele özellikle uzun yıllardır gündemden düşmeyen Filistin ve Gazze içinse bu insani konuyu hiç göz ardı etmemesi gerekiyor. Kendi vatanlarında ömür boyu mahkûmiyet yaşayan Filistin ve Gazze vatandaşları için süper gücün bu insani hassasiyeti göstermesi gerekiyor. O zaman ABD yönetimi insan hakları konusundaki samimiyetini ispatlamış olur. O zaman adil bir davranış sergilemiş olur.