4 Şubat 2017 Cumartesi

Yeni sistem en demokratik olanı


 
 
 
Mevcut Anayasanın 18 maddesinde yapılan değişiklerin Meclis Genel kurulunda kabulünden sonra nisan ayında halkın onayına sunulacağı ifade ediliyor.
Yapılan anketlere göre referandumdan çıkacak sonucun ‘Evet’ olacağı yönünde.
Ancak kafa karıştırıcı ve yanlış bilgilendirme sanatıyla konu gerçeğinden saptırılmaya çalışılıyor.
Öncelikle başkanlık sisteminin ayrıştırıcı değil birleştirici bir yönetim sistemi olacağını vurgulamak lazım.
Başkanlık sistemi sadece ilk defa uygulanan bir sistem de değil.
Özellikle uzun yıllardır ABD’de uygulanan bir sistem.
ABD bugün dünyanın süper gücü, bunda büyük ölçüde uzun yılların istikrarlı yönetim şeklinin payı olması gerek.
Ülkemizde de uygulamaya geçecek bu yeni sistemin amacı yürütmeye istikrar kazandırmak.
Ülke yönetimindeki çift başlılığı kaldırıp, tek başlı yönetime kavuşturmak.
Kişisel ve azınlıkların menfaatini koruyan, ülkenin ve çoğunluğun zararına olan koalisyon dönemlerine son vererek kesintisiz bir kalkınma dönemini gelecek.
Çünkü Başkanlık veya Cumhurbaşkanlığı sistemi koalisyon dönemlerinin getirdiği söz konusu olumsuz gelişmeleri sistemin tabiatı gereği ortadan kaldıracak.
Çünkü seçimi kazanan başkan anayasada yapılan değişiklikler gereği kabinesini meclis dışından seçiyor. Ülkemizde geçmişte zaman zaman kurulan hükümetlerde bu sistem uygulanmıştı.
Teknokratlardan oluşan hükümetler bu şekilde kurulmuştu.
Yani parlamenter sistemdeki gibi hükümeti kuracak partinin salt çoğunluğuna ihtiyaç duyulmayacak.
Anayasada yapılan 18 maddenin önemli değişikliklerine baktığımızda, başbakanlık lağvedilmiş oluyor.
Bunun yerine başkan yardımcıları ihdas ediliyor.
Anayasanın ilgili maddelerinde yapılan değişiklere göre, meclis sadece yasama görevini yapacak.
Millet iradesiyle seçilen cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilmeyecek.
Yürütme organı halkın hür iradesiyle seçilen başkanlık sistemiyle yerine getirilecek.
Başkan ve milletvekili genel seçimi 5 yılda bir aynı tarihte yapılacak.
Başkan seçimle işbaşına geleceğine ve yapacağı hizmetleri millete anlatacağına göre ve bu halkın hür iradesi ile seçileceğine göre, demokratik yolla işbaşına gelmiş olacak ve kabinesini kurarak icraata başlamış olacak.
Meclisten bakan ataması yapılması durumunda ilgili kişi milletvekilliğinden ayrılacak.
Başkanın sadece iki dönem seçilme hakkı var.
Anayasanın ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler öz olarak bu maddeleri kapsıyor.
Bunun yanında milletvekili sayısı 550’den 600’e yükseltiliyor.
Anayasanın maddelerinde yapılan değişikliklerden önemli olanları, başbakanlığın lağvedilmesi, başkan yardımcılarının getirilmesi, bakanların meclis dışından atanması ve başkanın partisiyle ilişkisinin kesilmemesi.
Mevcut sisteme yürütmenin başında bulunan başbakana ömür boyu başbakanlık yapma imkânı verirken, yeni sistemde yürütmenin başı olarak seçilen başkan sadece iki dönem, toplam 10 seneyi kapsayacak şekilde iş başında kalabilecek.
Eskiden olduğu gibi ömür boyu artık yürütmenin başında aynı kişi bulunamayacak.
Yani yeni sistem daha demokratik olacak!
Bu nedenle istikrardan, kesintisiz kalkınmadan, demokrasiden yana olmak adına referanduma ‘Evet’ demek en mantıklı ve en doğru bir karar olacak.