26 Ağustos 2010 Perşembe

First decade of 21st century in Turkish economy

Prosperity and development are the basic elements of many countries in order to enable their people to enjoy fundamental rights and opportunities. Despite many international organizations via their finance and know-how to enable and encourage nations to realize their developments, there are lots of countries which had not achieved in this issue across the world. So the rules of development involve mainly the related nation’s exclusive efforts, good governance, skilled and well educated staff through a democratic regime.

In recent years, Turkey’s economy has recorded outstanding developments. In this advancement, current government’s policy has played a significant function. Removing some barriers and taboos one by one that remained in front of the country’s improvement, the administration has achieved noteworthy advancements.

In this progress, while strict economic rules have played outstanding role, also coming into the power as a single political party is an important function.

Since the government has come to the office, it has made radical changes almost in every aspect. Almost Turkey has been enjoying a breeze of change in many areas ranging from economy to foreign policy and lawful regulations. In addition, acting determinatively and faithfully has catalyzed to realize the reforms.

Letting potential investment areas get into activity, Turkish economy has been enjoying pleasant progresses. Foreign investors have been assured in order to inflow their foreign direct investment higher than ever before to Turkey in the first decade of 2000s.

In this process, interest and inflation rates, which had been in the double digits for long years, have plunged from the double digit to single digit. Exports have folded nearly three times from $36 billion to over $110.
Thanks to its zero problem policy with its neighboring and surrounding countries, Turkey's trade has also showed a development.

Activating its idle potential Turkey has expanded its GDP from $230 billion to $730 within 6 years. While per capita income was $3 thousand in 2002, this figure raised by $10 thousand in 2008. Regarding the global economic crisis reducing by $8 thousand 500, it is expected per capita income will reach by $10 thousand in 2010. Ridding of the global crisis successfully earlier than other countries without any important loss, Turkey is shown as an example to the world due to its successful and stable economic development.

Meanwhile Turkey’s harmonization process with the European Union has enabled the country to take steps in the democratic and economic areas.

In the past suffering from a series of coalition governments with weak economic policies, Turkish economy experienced a deep economic downturn (GNP fell 9.5% in 2001) and an increase in unemployment, according to the source.

Following recovery program, Turkey's economy grew an average of 6.0% per year from 2002 to 2007; it is shown one of the highest sustained rates of growth in the world. As well as inflation and interest rates fell significantly, the currency stabilized, and government debt declined to more supportable levels (39.5% of GDP in 2008).

However, booming economic growth contributed to a growing current account deficit (-5.6% of GDP or $41.6 billion in 2008).

Due to the global economic slowdown and reduced exports, growth was 1.1% in 2008 and the economy contracted by 4.7% in 2009. Having recovered quickly in the last quarter of 2009, in the first quarter of 2010 growth became 11.7 percent. This indicates that this year’s growth would be 6.5 percent.

Finally, in the first decade of 2000s apart from the first two years, Turkey has seen a remarkable progress. Turkey has also built a solid base for the next decade in its development. If the single party can maintain its ability with this determination and enthusiasm, Turkey’s economy would achieve to enter first 10 economies of the world.

17 Ağustos 2010 Salı

Green Economic Development

A village at Akyazı, Turkey - 2009

Today's world has been experiencing a change ranging from economy, politics, environment and climate. As the result of these changes, the current conjuncture urges human beings to get adaptation and restructuring for the new conditions.

In the 20th century, the developed countries of the world have achieved their civilizations based on the fossil fuels, such as coal, petroleum and natural gas without taking into consideration the said black energy resources' undeterred bad results to the environment. Most of the developed foremost countries of the world have benefited from the fossil resources in their developing process to date. In other words, they have mostly built up their economies by using black colored energy resources. So it was called black economic model due to making development based on the fossil resources to get energy. From now on, the world has come to a phase that cannot endure such kind of development model. Because of such kind of development model has been exhausting the fundamental resources which are the indispensable for human and other living creatures to survive. Meanwhile still there are many countries that could not complete their development process.

Although they have not completed their development by using the elements of the black energy resources, they have been affected two folds from the negative effects of the black economic development model compared to the developed countries. Namely the poor nations suffer from the negative effects of the bad results of the black economy model such as global worming, climate change, drought and flood.

What is the solution to get rid of the black economic model?

7 Ağustos 2010 Cumartesi

Suyun gücü

Beykoz - 2006
Suyun başta insan olmak üzere bütün canlıların yaşantısındaki önemi inkâr edilemez.

Kimyasal formül olarak iki hidrojen ve bir oksijenden meydana gelen ve talebeler tarafından kolayca ezberde tutulan basit bir bileşik.. Şiirlere, türkülere ilham kaynağı olduğu gibi, tarih boyunca topluluklar ve devletlerarasında çatışmalara sebep olmuş, medeniyetlerin kurulma ve yıkılmasında temel faktör olmuş.
21. yüzyılda petrolü sollayarak insanlığın önde gelen kaynağı olacağını sık sık ifade ediliyor. Bunun en önemli sebebi ise yaşlanan dünyamızda temel kaynakların giderek azalması.

Tabiatı oluşturan unsurlardan birinin veya birkaçının yok olması tabii dengeyi bozarak diğerlerinin de sonuna ortam hazırlamakta.

Üzerinde ve içerisinde çok sayıda canlı barındıran ve canlıların yapı taşlarını oluşturan toprak, aynı zamanda suyu da bünyesinde tutuyor. Suyun toprağın bağrında barınmasına çeşitli nedenlerden dolayı engel olunduğunda ise sel olup taşkınları yol açıyor.

Bir bakıma yuvasından edilmiş yaratıklar gibi önüne gelene saldırmakta. Yağmurlar su rezervlerinin oluşması için temel kaynak. Bu kaynakları da en iyi şekilde yönetmek ve değerlendirmek gerekiyor. Büyük şehirlerimiz yağmurlu havalarda endişe ve korkuya kapılmakta. Özellikle sonradan kendiliğinden oluşmuş düzensiz şehirleşmenin olduğu bölgelerde bu endişeli bekleyişin şiddeti daha fazla olmakta.

Şehirciliğin temel esaslarından yoksun olarak oluşmuş bu yerleşim alanları zaman zaman istenmeyen olaylarla karşılaşıyor.

Geride bıraktığımız uzun yıllarda söz konusu yerleşim bölgeleri şehirleşme planının bilimsel esaslarına değil de çarpık yapılaşmanın kurallarına göre inşa edildiği için gerek çevre açısından ve gerekse insan sağlığı ve emniyeti açısından kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Son yıllarda şehirleşme anlayışında kentsel değişim adı altında başlayan yeniden yapılanma projeleri başta İstanbul olmak üzere hızlı bir şekilde devam ediyor.

Çeşitli yönlerden uygun olmayan sağlıksız yapının kademeli olarak ortadan kalkması gerek şehircilik estetiği ve gerekse sel tehlikesini ortadan kaldırması açısından da önem taşıyor. Böylece düzenli yapılaşma su ekosistemleri için de önemli düzenlemeyi beraberinde getirmiş olacak.

Modern yaşamın gereklerinden olan içme ve kullanma suyunun yönetimlerin temel görevlerinden olduğu; insan yaşantısında vazgeçilmez olan suyun temini için gereken çalışmaların yapılması önde gelen hizmetler arasında yer almakta.

4 Ağustos 2010 Çarşamba

An example city of South-Eastern: Gaziantep

Gaziantep is one of the most modern industrial provinces of South-Eastern Anatolian Region. Being the center of pistachio nut cultivation in Turkey and with its extensive olive groves and vineyards, nowadays Gaziantep is known one of the most important and industrial centers of Turkey.

Gaziantep is maintaining its efforts for being the most developed and leading city of GAP in agriculture, industry and commerce. In its promotion page is written than the city is famous with its pistachio which is identical by the name of the city in addition to vineyards and olive orchards.

But Gaziantep has exceeded the stage of being only an agricultural city. Having completed its industrialist stage long time ago, the city is harnessing in the international arena.

Entrepreneurship spirit of the businessmen in Gaziantep has progressed and they have converted their knowledge and information accumulation in agricultural area into industrial areas ranging from cement, textile, leather, shoemaking, soap, woodworks, metal and machinery industries.

It maintains its status as an "export gate" by its 120 different products exporting to many countries. Thanks to its own status, Gaziantep constitutes a meaningful and exemplary position for the other cities in the South-Eastern Anatolian Region of Turkey. It is understood that the city of Gaziantep had not spent its time and values for the useless and meaningless things. Acting reasonably and wisely, the city has emerged its beneficial and advantageous values to the forefront.


3 Ağustos 2010 Salı

Yaşadığımız Çevreler

Son yıllarda sık sık gerek yazılı ve gerekse görüntülü basında haber, yorum ya da gösteri şeklinde yerini almış ve kamuoyunun ister istemez gündemine girmiş konulardan biri de çevre.
Çünkü çevre insanı ve diğer canlıların yaşantısını doğumdan ölüme kadar olan bir zaman diliminde etkisi altına almakta, ihtiva ettiği şartlara göre söz konusu canlılara etki etmekte.
Çevre bir canlı organizmayı veya bir canlı topluluğu yaşama süresince etkileyen her türlü canlı ve cansız (sosyal, kültürel, tarihi, fiziki ve iklime bağlı) faktörlerin tamamı olarak tanımlanmakta. Çoğu zaman konuşmalarımızda aile çevresi, okul çevresi, arkadaş çevresi gibi ifadelerle konuyu dile getirmekteyiz.
Bu nedenle gerek şahsımızın ve gerekse çoluk çocuğumuzun bulunduğu çevreyi genellikle titizlikle seçmeye çalışır ve idealimizdeki çevre ortamını tercih ederiz.
Fiziki bir çevredeki havanın, suyun ve iklim olarak insan ruhunu ferahlandıran, rahatlatan bir şekilde olması; sosyal ve kültürel çevrenin ise bir insanın saygı duyduğu değerlere bağlı, milli ve manevi değerlere ters düşmeyen bir yapıda olması arzulanır.
Ancak çevre konusu sanayi devriminin başlaması ve kalkınmanın hızlanması ile özellikle 1970’lerin başından itibaren bir başka boyutu ile karşımıza çıkmaya başlamış. Bu yıllardan itibaren gerek ülkemiz ve gerekse dünyada organize çalışmalara başlanmış. 1972 yılında Stockholm, 1992 yılında Rio konferansı Birleşmiş Milletlerin organizasyonu ile Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı yapılmış. Çevrede aradığımız özelliklerin başında temizlik geliyor. Temizliğin kültürümüzde önemli bir yeri var. İslam dini temizliğe çok önem vermiş. Atalarımız temizlik konusunda başka milletlere timsal olmuş.
Osmanlı beldelerini gezen yabancılar gördükleri yerleri gıpta ile anlatmışlar. Sonuç olarak havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, üretilen gıdaları ile beslendiğimiz çevreye gereken duyarlılığı göstermek herkes için bir görev.

Not: 1997 yılında Aktif İnsan dergisinde yayımlanan makaleden kısaltılarak alınmıştır.