21 Ağustos 2016 Pazar

Bu alenen bir savaştır! 

Evet, bu bir savaştır. Hedef tahtasının merkezinde Türkiye’nin bulunduğu İslam âlemine açılmış bir savaştır.

Bir bakıma Çanakkale savaşında, kurtuluş savaşında tamamlanmamış savaşın devamı niteliğindedir.

O savaşlarda yedi düvelin ülkemize birlikte hücum ettiği ve hepsinin de üstesinden gelindiği ve emperyalistlere göre yarım kalmış savaşın devamıdır.

O zaman düşman tarafının elbirliği ile ülkemize karşı cephelerde yapılan savaş, şimdilerde vekâlet usulüne dönüşen bir savaştır.

En alçakça, en zalimce ve gaddarca hiçbir insan fıtratının kabul edemeyeceği bir usulle yapılan savaştır.

Emperyalistlerin kendi elleriyle kurmuş oldukları, kendi zulümlerini uygulamak için vekil olarak görevlendirdikleri terör örgütleriyle yapılan savaştır.

İsmi ne olursa olsun; bu saldırıyı falanca, diğerini filanca örgüt yaptı hiç fark etmez.

Hepsinin ipleri tek merkezdedir, hepsinin kontrolü tek karargâhtadır.

Buna hiç şüphe yok.

Bu hain, gaddar ve insanlıktan nasibini almamış emperyalist karargâh birinin ipini geri çekerken diğerini salmakta ve böylece bu insanlık dışı eylemlerini sistematik bir şekilde sürdürmekte.

Ondan sonrada dünya kamuoyunun karşısına geçip sözde terörü kınadığını açıklarken insan aklıyla, zekasıyla dalga geçmektedir.

Bu kanlı eylemlerin ilk başından beri bu şekilde günümüze kadar devam etmiştir.

Elbette bunların içimizdeki hainleri bu zalim emperyalistlerin en büyük ve en güçlü destekleri olmaktadır.

Emperyalist zalimlere uşaklık yapan PKK denilen bu eli kanlı örgüt otuz yılı aşkın süredir kimin menfaatine çalışmıştır? Elbette emperyalistlerin!

Sözde kürt kardeşlerimizin haklarını savunmak bahanesiyle 30 yılı aşkın süredir bu eli kanlı katil örgüt en fazla zararı kürt kardeşlerimize vermiştir.

Asırları kapsayan birlikteliği olan bu insanlar durup dururken son 30 yılda mı bu toplumdan ayrıştı. Bu oyuna nasıl ülke ve toplum olarak gelindi?

Bu örgütün liderlerine emperyalist babaları ne dedi, neleri tavsiye etti başarılı olmaları için? Birkaç argüman ileri sürdü bunlardan bir dinsizlik, biri de ırkçılık idi. Bu iki enstrümanı çok iyi kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Bu iki hususu çok iyi kullandılar mı kendi açılarından başarı gelecekti.

Bu eli kanlı örgüt başarılı olmak için başlangıçta hangi yola başvurdu?

Öncelikle bölge insanını öldürerek, sindirerek, korkutarak amaçlarına ulaşmaya denediler...

Fakat çok şükür ki bölgede çoğunlukta bulunan aklıselim insanlar bunların çirkin planını bozdu, bozmaya devam etmekte en akılcı yoldur.

Meselenin bu piyonlar vasıtasıyla ülkemizi bölmek olduğu iyice anlaşılmış oldu.

Bunun için bugüne kadar çeşitli girişimler oldu.

En son ülkemiz 15 temmuz kalkışması yaşadı.

Bu hain güçler içerdeki vatan hainleriyle işbirliğine girerek ülkemiz yok etmeye çalıştılar.

Allah korusun o zaman, ne kürdü, ne türkü ne lazı, ne çerkezi  hiçbirinin hayat hakkı kalmamış olacaktı.

Bu inceliği özellikle kürt kardeşlerimizin iyi anlaması gerekiyor.

Haklarını savunuyoruz aldatmasıyla bölge insanına kan kusturan bu cani piyonların kime hizmet ettiklerini iyi anlamaları gerekiyor.

Artık bölge insanının bu hainlerin ve bunların siyasi uzantılarının karşısında kararlı bir şekilde durmaları gerekiyor ki bu kirli emperyalist oyun en kısa zamanda bozulsun…

DAEŞ’ı, PKK’sı, FETÖ’sü ne kadar varsa bunların hepsi emperyalist güçlerin uşağı, piyonudur, hepsinin kurucusu ve lojistik destek sağlayıcısı onlardır.

Bu emperyalist hain güçler işleri bitinceye kadar bu terör örgütlerine destek verecektir.

Bundan sonra da bu piyonların bitirilmesine sıranın geleceği kesindir.

Aksini düşünmek mümkün değil, bu iş böyle gelmiş böyle gidecektir. Aksini düşünmek "eşyanın tabiatına aykırılık" kuralı gibi açık ve nettir.

Bunu için bu örgüt üyelerinin en tepedekinden en alttakine kadar kurtuluş yolu Türk adaletine teslim olmalarıdır!..

Artık bilinmesi ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken husus bu ülkenin doğusuyla, batısıyla, güney ve kuzeyi ile aynı vatan toprağında yaşadığı; doğudakine yapılan saldırının batıdakine de yapılmış olduğu gerçeğidir.

Çünkü bu saldırılar ülke bütünlüğüne yapılmaktadır.

Bu nedenle gerek haber dilinde ve gerekse başka ifadelerde “falanca etnik unsur hedef alındı” şeklinde değil de “falanca yerde şu tip menfur saldırı oldu” şeklinde ayrıştırıcı olmayan, belli bir grubu gösteren ifadelerin kullanılmasından vazgeçilmeli. Bu terör örgütlerinin lehine olan bir ifade tarzıdır.

Artık çok iyi biliniyor ki terör saldırılarının hepsi ülkemizin bütünlüğünü, bağımsızlığını hedef almış ve almaya devam etmektedir; ülkemizin güçlenmesini ve kalkınmasını hedef almaktadır!

Temennimiz 15 temmuzun artçılarının hiç olmaması, az zararla atlatılmasıdır...

6 Ağustos 2016 Cumartesi

Ders verdik, ders aldık, yeter mi?


 

15 temmuz 2016 bir milat oldu ülkemiz için.
Her bakımdan yeniden yapılanma döneminin başlangıcı oldu.
Bu hain kalkışmayı yapanlara ve arkasında duran akıl hocalarına bir ders oldu, dersten de öte bir şamar oldu!
15 temmuz şanlı tarihimize  altın harflerle yazıldı.
Fakat ne kadar ders verilirse verilsin, bu güruh hain emellerinden vazgeçmez, bunu da aklımızın bir köşesine unutamayacağımız bir şekilde not etmek mecburiyetindeyiz!

Çünkü bunlar İslam'ın son kalesini yıkmak için akla gelmedik hain planlar yapmaktan geri kalmazlar.

Bu da onların fıtratlarının gereğidir.

Hainler için en kolay yol kaleyi içten feth etmektir.

Bunun için kullanabilecekleri ne malzeme varsa bunu hareket ettirmeye çalışacaklardır...

Yeryüzünde çekilen acıların asıl kaynağına inmek yerine, bunu başkalarına mal etmeye çalışacaklardır.

Böylece sıkıntıların asıl sahiplerini temize çıkarmaya çalışacaklar.

İnsani dramların çok daha derinleşmesine neden olmaları onları rahatsız etmeyeceği gibi sevindirecektir.

Bugün her türlü acıya çare olmak için kurulmuş olan uluslararası kurumlar ya asıl hedeflerinden saptırılmış ya da görevlerini yerine getiremez duruma dönüştürülmüştür.

İnsan haklarını ancak ve ancak işlerine geldiği, kendi hain planlarını gerçekleştirmek için gündeme getirmektedirler.

Şimdi Türkiye’de işbaşında bulunun, demokratik seçimlerle işbaşına gelenleri acımasız, hunharca planlanmış bir darbe yoluyla düşürmek isteyenlerin tutuklanmasını hazmedemeyenler insan haklarını gündeme getiriyorlar.

Bu darbe girişimin başarısız kalması batının gerçek yüzünün bir kez daha açığa çıkması açısından bir turnusol kağıdı görevi yapmıştır.

Bir kez daha batının İslam ülkelerinde demokrasiyi ve milli iradeyi istemediği açığa çıkmış.

Bir kez daha İslam ülkelerinde despot liderlerin hakim olmasını açık bir şekilde göstermiştir.

Demokrasiye ve millet iradesine olan samimiyetsizlik ve saygısızlığı açıkça dünyaya ilan etmişlerdir.

Bir kez daha bugün dünyada özellikle İslam ülkelerinde yaşanan huzursuzluk ve iç çatışmaların tek sebebinin batının insanlık dışı yaklaşımı olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Zalime suskun dururken, mazluma saldırgan ve suçlama yaklaşımını sürdürmeye devam ettirdiklerini bir kez daha göstermişlerdir.

Emperyalist güruhun bu anlayış ve yaklaşımıyla yeryüzündeki huzursuzlukların durması, mazlumların rahat bulmasının mümkün olmayacağı gün yüzüne bir kez daha çıkmıştır.
Bu tavırları sanki zulümden beslendiklerinin işareti olmuştur.
Uluslar arası af örgütünün (Amnesty International) ülkemizde yapılan haksız darbeye karşı alınan haklı tedbirlerden rahatsız olması, hakkın değil haksızlığın ve zulmün yanında olduğunu bu bir kez daha göstermiştir.

Zannediyor ki karalama kampanyasını sürdürürsem haklıyı haksız gösteririm.

Ey af örgütü sen meşru bir idareye karşı kanlı bir şekilde bu milletin silahını bu millete çeviren zalimlerden mi yanasın.

Sen neden Suriye’deki zalimi görmüyorsun?

Bu zalim Suriye’de 600 bin masum insanı sorgusuz sualsiz katletmiş bir canidir.

Mısır’da demokratik yolla işbaşına gelen devlet başkanını deviren askeri dikta rejimini niye kınamıyor, bu ülkede haksız yere öldürülen masun insanları savunmuyorsun?

Irak’ta haksız bir işgalle 13 yıldır katliama neden olan koalisyon güçlerine neden sessiz kalıyorsun.

İslam ülkelerinin çoğunda özellikle kan dökmek, katliam yapmak için kurulmuş terör örgütleri varken, bunları niye sorgulamıyorsun?

Dünyada kol gezen, haksız, adaletsiz ve insafsız uygulamalara sebep olanları neden sorgulamıyorsun?

Bugün yeryüzünde milyonların çektiği zulüm, insanlık adına kurulmuş, fakat bunun tam tersi ile faaliyetini sürdüren veya asıl işini tam manasıyla yerine getiremeyen sözde kurumların eseri olduğunu neden görmüyorsun.

Evet, ülkemize insanlık dışı bir darbe teşebbüsü yapıldı, arkasında olanlar da çok iyi biliniyor.

Millet olarak yayından fırlamış çelik bir ok gibi bu alçak darbe girişimine atıldık!

Bu haykırış ülkemiz insanının cesaretini, fetanetini; vatanını korumaktaki kararlı duruşunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Sadece darbeyi yapan azınlık bir güruha değil, bütün emperyalistlere bir ders verilmiştir.

Bu emperyalistler bundan ders alır mı?

Bildiğimiz, tanıdığımız bu emperyalist güçler hainliklerinden vazgeçmezler.

Bu nedenle alınacak tedbirlerin kalıcılığı ve teyakkuz durumunda kalkmak büyük önem arz ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta belirttiği gibi rehavet bize yakışmaz!

31 Temmuz 2016 Pazar

Kurumları demokrasiyle uyumlu kılmak


 

 
FETÖ terör örgütünün kurumsal kimliği bir tarafa bırakıp, hain emellerine erişmek için sinsi bir örgütsel yapı oluşturmuş olduğu net bir şekilde anlaşılmış oldu.

Bu anlayış kurumsal kuralları bir tarafa bırakıp, kendi hukukunu oluşturup telafisi mümkün olmayacak sıkıntılar açmanın da kodlarını ihtiva ediyordu.

İşte ülkemizin uçurumdan döndüğü bugünlerdeki durumun tek temel nedeni kurumsal yapıyı yani kanun, prensip adına ne varsa bir tarafa bırakıp örgütsel yapıyla işlemesine dönüştürmekten ileri geliyordu.

Bu tür örgütleşme faaliyetinin aynı zamanda zayıflığın, hainliğin, kanunsuzluğun, adetsizliğin de göstergesi olduğunu söylemek mümkün.

Paralel yapılar oluşturmak kendi ülkesine ve çalıştığı kuruma ihanet etmenin yanında, aynı zamanda telafisi mümkün olmayacak sonuçlara da yol açabiliyor.

Son yaşadığımız olay bunun en çarpıcı bir göstergesi olmuştur...

Ülkemiz gerçekten darbelerden çok sıkıntı çekmiş, ağır maliyetler ve kayıplara mal olmuştur.

Paralel yapı, paralel devlet kurma anlayışının artık terk edilmesinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha önem kazanmıştır.

Geçmiş darbeleri hazırlayıp uygulayanların kendilerini haklı çıkarma adına yaptıkları açıklamalara baktığımızda ülkede bir şeylerin kötüye gittiğini ileri sürerek, bunu hain emellerine gerekçe göstermişlerdir.

Böylece haksız, hukuksuz ve insanlık dışı bir işe kalkışmayı marifet saymışlardır. 

Sıkıntıların, karşılaşılan sorunların paralel yapı anlayışı ile değil, diyalog yoluyla yasal ve kurumsal çerçeve içinde halledilme yolunu aramak yerine, bu mantık bir tarafa bırakılmış, silah zoruyla, kanla halledilmeye kalkışılmıştır.

Bu anlayış kabile anlayışıdır, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz!

Bu işe kalkışanlar başka ülkeleri özellikle ileri ülkeleri kendilerine örnek alma yerine, hep geri kalmış muz cumhuriyetlerini kendilerine örnek almışlardır, ucuz kahramanlığı yeğlemişlerdir.

Aklıselimi ve mantık yolunu kullanarak “neden ileri ülkeler bu tür kalkışmada bulunmuyorlar da biz bulunuyoruz”, sorusunu kendilerine sorma erdemini gösterememişlerdir.

Kendi asli görevlerini daha ileri bir seviyeye taşıma gayret ve çabası içinde bulunmak yerine, üzerlerine vazife olmayan işlere kalkışmaya teşebbüs edilmiş.


Alçakça kalkışmalar, nerdeyse her on yılda bir darbe veya teşebbüsü ile bu milleti karşı karşıya bırakmak, sadece birkaç kişinin egosunu tatmin etmekten başka bir gaye taşımadığı gibi; açıkçası emperyalistlere maskara olmak ve onların değirmenine su taşımaktan başka bir amaç taşımamıştır!

50 – 60 senedir bu hain ve alçak kalkışmadan millet bizar oldu.

Onun için bu son kalkışmada, millet iradesine sahip çıkarak bu alçakça girişime canı pahasına da olsa elbirliği ile karşı çıkmıştır.

Böylece hem bu işe kalkışanlara ve hem de bu alçak planın arkasındaki memleket düşmanlarına iyi bir ders vermiştir.

Şanlı silahlı kuvvetlerimizde yuvalanan bu darbeci güruhun kan donduran ifadelerini okuduğumuzda; bunlar kimin askeri, bunlar hangi milletten, kime hizmet ediyorlar sorusunu sorma zorunluluğunu hissediyor!

Millet bu güruha “yetti artık, siz bu iğrenç alışkanlığı terk etmezseniz bu millet bu işe dur demesini çok iyi bilir”, diyor.

Çok şükür öncekilerden çok daha ağır ve belki de bu işe kalkışan piyonların da sonrasında nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını tahayyül edemeyecekleri, muhtemelen çok daha ağır sonuçları olacak bir darbe girişimi akamete uğratılmıştır.

Bu darbeci zihniyet askerle milletin karşı karşıya bırakıldığı ve 600 bin insanın katledildiği, milyonlarcasının yerlerinden edildiği sınır komşumuz Suriye’deki insanlık dışı durumdan hiç mi ders almadılar!

Yine komşumuz Irak’ta, Amerika ve koalisyon güçlerinin ülkeyi kurtarma bahanesiyle 2003 yılında başlattıkları işgal 13 yıldır insanların bombalar altında hayat mücadelesi vermeye çalıştıklarını havsalaları almıyor mu?

Mısır’da darbe niçin ve kimin için yapıldı; Libya’da, despot yönetimden kurtarıldıktan sonra, iç karışıklıklar neden ve kimler tarafından çıkarıldığını anlama sıkıntısı mı çekiyorlar?

Çevresi olumsuz gelişmelerle dolu olan ülkemizin gerek bölgesinde ve gerekse İslam ülkeleri içinde yıkılmaz bir kale gibi durması bunları rahatsız mı etti?

Artık anlamsız ve mantıksız gerekçelerle üç beş kendini bilmezin bu tür işe kalkışmasını önleyecek radikal tedbirlerin, bir ıslahat sürecinin kısa zamanda yapılması ve uygulamaya alınması bu ülkedeki her ferdin arzusu olduğu gibi, sürdürülebilir huzur ve güveni sağlayacak düzenlemelerin yapılması da kaçınılmaz olmuştur.

Millet iradesinin hâkim kılındığı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde seçilmiş yönetimlerin barışın, huzurun ve kalkınmanın teminatı olduğu ve olmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz yok.

Hizmetin, çalışmanın kuralı örgütsel değil de, kurumsal yapı içinde kalmayı zaruri kılıyor.

Ülkemiz demokrasiyle yönetiliyor.

Ancak demokrasi geçmişimize baktığımızda, zaman zaman ciddi yaralar almış.

Bu da maddi ve manevi, telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açmış…

İşte bu son kalkışma demokratik yönetimlerde olması gereken yapının, özellikle askeri kurumlarımızda olmadığını bir kez daha göstermiş oldu.

Kurumların yapısının ve yönetim şeklinin de demokrasiyle uyumlu olma zarureti var.

Bugüne kadar bu yapıyı demokrasiyle uyumlu hale getirmek pek düşünülmemiş. Dolayısıyla demokratik yönetimle uyumlu olmayan bu antidemokratik kurumsal yapı demokrasiyle uyum içinde çalışan bir yapıya dönüştürmek için bir çalışmanın başladığını görmek ülkemiz adına memnuniyet verici bir gelişme.

26 Temmuz 2016 Salı

Darbe ekosistemlerini yok etmek

Darbe geleneği ülkemizde nasıl peydahlandıysa özellikle Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde etkisini gösteriyor.
O zaman bir kısım güruh padişahı görevden alarak otoriteyi yıpratmak için hanedandan bir başka isme görev vermekle kendini yetkili görmüştü.
Bu kalkışmanın Osmanlı İmparatorluğuna çok zarar verdiği ve Sultan II. Abdülhamit Han’ın görevden alınması imparatorluğun çöküşünde önemli bir adım olmuştu.
Sonrası malum, imparatorluğun parçalanma yolu başlamıştı.
Cumhuriyet döneminde ise tek partili dönemde ülkemizde darbe olmamış.
Ancak 1950 seçimlerinden sonra demokratik yolla işbaşına gelen Adnan Menderes hükümeti sistemli bir şekilde 50’li yıllar boyunca ordu içinde bir grup seçimle, millet iradesiyle işbaşına gelen demokratik bir yönetimi görevden almak istemiş, neticede şartlar olgunlaşınca 27 mayıs 1960 ihtilali yapılmıştı.
Sonrası biliniyor, merhum başbakan Menderes ve iki arkadaşı haksız bir şekilde görevden alındığı gibi idam edilmişti.
Sonraki yıllarda 12 Mart 1971 yılı muhtırası ve dönemin başbakanı Demirel’in istifa ettirilmesi.
Daha sonra ise 12 eylül 1980 darbesi geliyor; meşru yönetim, millet iradesi darbe şartlarının oluşması için önceden planlanan mide bulandırıcı olaylar bahane edilerek gasp edilmişti.
Tarihler 28 şubat 1997'yi gösterirken post-modern diye nitelendirilen bir başka darbe girişimi ile milli irade yine yara almış, dönemin başbakanı merhum Necmettin Erbakan istifa etmek zorunda kalmıştı.
Çok sayıda insan gerek darbe öncesi ve gerekse darbe sonrası telafisi mümkün olmayacak bir şekilde mağdur olmuştu.
Ülkemizde millet iradesine yönelik yapılan saldırılardan en ağırı olan 1960 ve 1980 darbeleri; bunlara yönelik tenkitler ve darbelerin yanlışlıkları sürekli anlatılmıştı ki bir daha millet iradesiyle seçilmiş iktidarlar antidemokratik ve insanlık dışı metotlarla görevinden uzaklaştırılmasın.
Bu darbelerin arkasındaki güçlerin kim olduğu ve hangi dış güçler tarafından planlandığı ima edilmiş olmasına rağmen yine de bunlardan ders çıkarılmamıştı.
Onlarca yıl darbelerin yanlışlıkları, bir insanlık suçu olduğu anlatılmasına rağmen, darbe psikopatları bu çirkin alışkanlıklarından vazgeçmeyip bu hain alışkanlıklarını sürdürdüler.
Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine önemli darbeler vurduğu, itibarını zedelediği gibi, toplum psikolojisinde de önemli travmalar oluşturan bu hain ve canice hareketten vazgeçmeyenlerin var olduğu 15 Temmuz’da bir kez daha görüldü.
Daha da önemlisi 240'ın üzerinde vatandaşımız, milletin ve vatanın savunmasında kullanılması lazım gelen ağır silahlarla şehit edildiler. 
Bu sefer milletin kendi silahlarına hedefi oldu. 
Bu darbenin en çarpıcı yönü artık insanlarımızın canı pahasına da olsa darbeci canilere boyun eğemeyeceği, neye mal olursa olsun bu canilere fırsat vermeyeceklerini gösterdi.
Eğer başarılı olsaydı bu seferki kalkışmanın sonuçlarının çok daha kötü olacağı, ülkemizin belki bir Suriye ve Irak’tan da daha kötü bir duruma düşme durumuyla karşı karşıya gelmiş olma ihtimaliydi.
Bu çirkin kalkışmanın baş aktörü ise Pennsylvania’da karargah kuran, kendi alçak ve eşi görülmemiş hainliğini yüce dinimiz İslamiyet’i alabildiğine istismar eden, insan görünümlü, fakat zerrece insanlıktan nasibini almamış o cani olduğu anlaşılmış...
Bu caninin aynı zamanda dünyadaki bütün darbelerin planlayıcı ve uygulayıcısı olan CIA’in direktifleri doğrultusunda hareket ettiği ayrı bir acı gerçek.
Kaynaklara baktığımızda sözde müttefikimiz olan ABD’nin Merkezi Haber Alma teşkilatı olan CIA’nın dünya da çok sayıda darbe planları yapıp gerçekleştirdiğini görüyoruz.
Ülkemizdeki 1980 ihtilalinin de CIA tarafından desteklendiğini şu ingilizce kaynak teyit ediyor;
U.S. support of the coup was acknowledged by the CIA's Ankara station chief, Paul Henze. After the government was overthrown, Henze cabled Washington, saying, "our boys [in Ankara] did it."
1980 darbe sonrası CIA Ankara şefi Paul Henze Washington’a bağlanarak “bizim çocuklar darbe yaptı” ifadesini kullanıyor. 
İşin acı tarafı bu alçakça işe girişenlerin ise emperyalistlere uşak olmayı tercih etmeleridir.
Bu alçaklık şanlı tarihimize ve şanlı ordumuza yakıştırılamaz. 
Darbeye karşı olan ordumuzun asil temsilcilerini elbette bu nitelemenin dışında tutmak lazımdır.

Üzerinde çok yönlü durulacak, araştırılacak, soruşturulacak bir husus… ülke olarak bir daha bu tür menfur durumla karşılaşmamak için darbe ekosistemlerinin hukuk sistemi içinde yok edilmesi gerekiyor…

23 Temmuz 2016 Cumartesi

Millet iradesine sahip çıkıyor


 

Millet olarak büyük bir tehlike atlattık.

Birlik beraberliğimiz ve gece gündüz yapılan dualar çok şükür büyük bir belanın bertaraf edilmesini sağlamış oldu.

Temennimiz tehlikenin tamamen bitmiş olması ve yapılması gereken radikal değişikliklerdir.

Artık bazı kurumlarda değişim ve dönüşümün yapılması zamanıdır.

Yapılacak değişim ve dönüşümün bu ülkeyi seven ve sayan herkesin menfaatine olacağından endişemiz yok.

Zaman bir azınlık grubu ülkesine ihanet etme ve ülke düşmanlarına peşkeş çekme alışkanlığından vazgeçirmenin zamanıdır.

Bu kalkışma ülkemizin demokratik ve hukukun üstünlüğü kurumsal yapısına karşı yapılmıştır.

Milli iradeye karşı yapılmıştır. Halk iradesine karşı yapılmış ihanettir.

Milleti hiçe saymaktır.

Bu anlayışa sahip olanları bu çirkin, iğrenç ve vatana ihanetten başka bir şey olmayan bu alışkanlıktan vazgeçirmenin zamanı çoktan gelmiştir ya da bu tür hain alışkanlıkların bir daha tekerrür etmemesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması zamanıdır.

Bu milleti her bakımdan rahatsız edecek, mağdur edecek ve hatta bundan öte ülkemizin bir Irak, bir Mısır, bir Suriye’ye çevrilmemesi için köklü reformların yapılmasının zamanı gelmiştir.

Bu kabul edilemez kalkışmanın soruşturması ve araştırmasının bütün ayrıntılarıyla yapılarak, bu zihniyetin arkasındaki asıl gerekçenin açığa çıkarılması hususunda da bir şüphemiz yok.

Millet bu ihaneti, caniliği kabul etmediği için meydanlarda sabahlamaktadır, meydanlara çıkarak demokratik tepkisini göstermektedir...

İktidara geldiği günden bugüne yaptığı hizmetlerle ülkemiz kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Ak Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımız neden darbeye maruz kaldı?
Ak parti iktidarlarıyla ülkemiz ilk günden bugüne bir şantiyeye dönüştü, devasa projeler hizmete sunuldu ve yapılanlara ilaveten dev yatırımların yapımı ve projelendirilmesi devam ediyor.

Yapılan hizmetlere kısaca bir göz attığımızda;

Ak partinin iktidara geldiği tarihte 6 bin kilometre uzunluğunda olan bölünmüş yol uzunluğu üç katına çıktı.

3000 doların biraz üzerinde olan kişi başına gelir 10000 doları aştı.

30 milyar doların biraz üzerinde seyreden yıllık ihracat 150 milyar civarına yükseldi.

26 adet olan havaalanı sayısı iki katına çıktı.

Dünyanın 3. Büyük havaalanı 2018 yılında açılacak.

Türk parasına değer kazandırmak için 6 sıfır atıldı.

Faizler ve enflasyon çift haneden tek haneye düştü.

Marmaray, Körfeze yapılan Osman Gazi köprüsü, Üçünü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü; bu yılsonunda açılacak olan Avrasya tüneli gibi büyük ölçekli yatırımlar yapıldığı içim mi, bu darbe yapıldı yoksa karayollarında hizmete sunulan çok sayıda tünel mi?

Hızlı tren projeleriyle ülkeyi modern ve hızlı ulaşım ağlarıyla ören yatırımlar mı?

Bunlar yapılırken, yine küresel ölçekte özelliklere sahip olup yapılması planlanan Çanakkale köprüsü, Kanal İstanbul gibi projelerin yapılacak olması mı?

 
Ülkemizde Cumhuriyet yıllarında darbelerin hangi dönemlerde yapıldığına bakıldığında ise, bu dönemlerin ülkemizin kalkınmasında sıçrama yılları olduğunu görüyoruz!

En bariz örneği merhum Menderes, 1960 ihtilalına maruz kalmış ve iki bakan arkadaşı ile idam sehpasına gönderilmişti.

Yine merhum Turgut Özal dönemi ülkemiz için bir kalkınma dönemi olmuştu, fakat şüpheli bir ölümle onun da önü kesildi.

Sonrasında ise bildiğimiz gibi Ak Partinin iktidara gelmesiyle başlatılan kalkınma hamleleri ve gündemden düşmeyen darbe söylentileri…

Millet iradesini gasp girişimleri; ciddi manada meşru iktidarı görevden alma teşebbüsü 2013 mayıs ayında tertiplenen gezi olayları olmuştu.

Şimdi ise çok daha canice ve çok daha merhametsizce yapılmaya çalışılanı ise 15 Temmuz Cuma günü akşamı olan teşebbüs idi.

Şimdi millet, iradesine sahip çıkmak ve üç beş haramiye pabuç bırakmamak için meydanları dolduruyor.

Çünkü bu millet darbelerden, darbe söylentilerinden ve bu tür girişimlerden çok çekti.

Yeter diyor, “söz milletindir, sen milletin silahını bu millete çeviremezsin, bu silahlar ancak ve ancak bu topraklara göz dikenlere çevrilir, eğer sen bu sadakate layık değilsen onu da bu millet devir almasını bilir".

"Bu silahlar milletin silahıdır sana emanet edilmiştir, bilesin emanete hıyanet edilmez, emanete hıyanetin ağır bir cezası vardır” mesajlarını meydanlarda veriyor.

Yine bu millet biliyor ki Peygamber ocağında kahir ekseriyetle ülkesine, milletine sadık olanlar vardır, bu her defasında üç beş kişinin şahsi emelleri ve başkalarına uşaklık etmesi için bu kahir ekseriyet de istismar edilemez!      

21 Temmuz 2016 Perşembe

Bundan sonraki beklentiler
Ülkemiz Batının ilgisini çekmeye devam edecektir, batılı ülkelerin odak merkezinden uzaklaştırılmaz.
Ezeli ve ebedi olarak batı gayesinden vazgeçmez.
Bunun temel nedeni Türkiye’nin Osmanlı soyundan olmasından ileri geliyor.
Osmanlı İmparatorluğu ise tarihi şan ve şerefle dolu bir dönemi kapsamaktadır.
İmparatorluğun dağılmasıyla onlarca devlet doğmuştur.
Fakat temeli, bakiyesi bizim ülkemizdir.
Dolayısıyla bu geçmişe sahiplenen ise bizim insanımız ve ülkemizdir.
Sahip olduğu toprakları altıyüz küsur yıl adaletle yönetmiş olması imparatorluğun şiarıdır...
Türk yönetiminin kendi değerlerine sahip çıkması, bağımsızlığını perçinlemesi ve bu arada kalkınmasını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturması, bazı çevreleri rahatsız ediyor, bu bilinen bir gerçek.
Özellikle Ak Parti iktidarları döneminde bu faaliyetlere yönelik çalışmaların artış göstermesi, bağımsızlığının gereği dik duruşu sömürü çevrelerin rahatsız ettiği gibi aynı zamanda korkutmaktadır ki, bu korku gereksizdir!
Türkiye’nin son 14 yılda kazandığı bu kazanımlar karşı güçler tarafından akamete uğratılmak isteniyor.
Türk insanının refahının artması ve huzur içinde olması istenmiyor.
Bunun en çarpıcı göstergesi ise son yaşadığımız, öncekilerden çok daha acımasız ve kanlı olan darbe girişimidir.
Bu kanlı girişim çok şükür başarısız olmuş, fakat haksız bir şekilde masum canlara mal olmuştur!
Eğer başarılı olmuş olsaydı, kim bilir daha ne kadar masum insanın kıyılmış olacağını düşünmek ise insanı çok daha ürkütüyor.
Bu canice planlanan darbenin elbirliği ile önlenmiş olması işin sevindirici tarafı olmuştur. 
Sözde kendini dini bir lider olarak dünyaya tanıtan fakat gerçekte sözde üstlendiği sıfatla uzaktan yakından ilgisi olmadığı ise gün gibi aşikâr. 
Siyasete bu derece bulaşmış, sürekli fitne ve fesat odakları oluşturan bir zatın ise zaten İslam dini ile hiçbir ilgisi olamaz.
Artık bilinen bir gerçek var ne zamanki ülkemiz güçlenir ve kalkınmasını hızlandırırsa bu ve benzeri kalkışmalarla karşı karşıya getirilir.
Bundan sonra Türkiye’yi kendi başına bırakırlar mı, sorusuna cevap ise; hayırdır!
Kendilerini savcı ve hâkim yerine koyan batılı sömürgeci devletler ülkemiz üzerine daha fazla odaklanacaklardır.
Her fırsatta demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını gündeme getireceklerdir.
Ellerindeki piyonlara mikrofonu uzatarak yalan yanlış, ağızların ne gelirse kusturacaklardır. 
Aynı zamanda, bugün bölgemizde yaşanan çok sayıdaki ülkede insan hakları ihlallerini hep görmezden gelmeye devam edeceklerdir.
Gerçek zalimleri ağızlarına almayacak, fiili insan hakları ihlallerini ve antidemokratik yönetimleri hep göz ardı edeceklerdir.
Bu onların fıtratı gereği izleyecekleri politikaları olmuş ve olmaya devam edecektir, bunu ispatlamaya gerek yok, görünen köy kılavuz istemez…
Türk siyasi hayatı ve Türk demokrasisi çok badireler görmüş ve atlatmış.
Geçmişte bu doğrultuda yaşananlar gelecek için bir ders niteliğindedir.
Bu yaşananlardan ders çıkarılarak gelecek buna göre şekillendirilebilir, böylece ülkemiz daha az yıpratılmış olur ve daha istikrarlı bir şekilde hedeflerine ulaşır.
Bu son yaşadığımız kalkışmanın birçoklarına ders olmasını temenni ederiz.
Bundan sonra geçmişte yaşadıklarının ışığında bir daha ülkenin siyasi ve benzeri istikrarsız bir duruma düşmemesi için ne yapılmalı, sorusu akla geliyor.
Darba girişimleri ülkemizi uluslararası arenada itibarsızlaştırma hareketi olduğu gibi aynı zamanda insani, sosyal, ekonomik boyutları da olmaktadır.

Şanlı ordumuzun içindeki bir azınlık grubun son kalkışmasının akamete uğraması (uğratılması) ülkemizin bir muz cumhuriyeti olmadığını, emperyalist güçlerin sömürgesi olmadığını bütün dünyaya göstermiştir. 

18 Temmuz 2016 Pazartesi

“20. yüzyıl darbe teşebbüsü 21. Yüzyıl teknolojisine mağlup oldu”

Ülkemiz önceki dönemlerde olduğu gibi hak etmediği bir darbe girişimine maruz bırakıldı.
Öncekilerden farkı bu girişimin çok şükür ki akamete uğramış olmasıdır.
Şehitlerimiz var, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil dilemek insani görevimiz.
Üzüntümüz var, sevincimiz ise bu alçak ve hain girişimin başarısızlığa uğraması olmuştur.
Bu başarısızlığa üzüntülerini izhar edenler de var, özellikle batı medyası ve sömürü dünyası!
Darbe girişiminin acemice olduğu ve 20. Yüzyıl stratejisiyle uygulandığı, 21. yüzyılın teknolojisine ve insan gücüne yenik düştüğünü ifade ediyorlar.
Bu defa “Bizim çocuklar” oyunu kazandı diyemediler!
Bu oyun her ne kadar sömürü dünyası tarafından çocukların oyunlarına benzetilse de kanlı bir oyun. Kan içicileri için bu cani girişim önemli değil; olsaydı Irak’ta, Suriye’de ve Mısır’da dökülen kanlara karşı kayıtsız kalmazlardı…
Bu kalkışma ordu içindeki belli bir azınlığın, FETÖ’ye bağlı bir gurup tarafından, kahir ekseriyetle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanımıza ve millet iradesiyle seçilmiş yürütme, yasama organına karşı milletin iradesini hiçe saymanın ve saygısızlığın tezahürü neticesinde olmuştur.
Bu halk iradesini küçük görme, hiçe sayma ve itibarsızlaştırma anlayışıdır.
Fakat artık ülkemiz eski Türkiye değil, milletin kendi iradesine sahip çıkma şuurunda olması ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar karşılaştığı bu ve benzer olaylarda olduğu gibi, bu ülke ve insanlarının menfaati gereği hayatı pahasına da olsa asil ve dik duruşu ve bu haksız ve canice kalkışmaya karşı milleti demokrasiye ve iradesine sahip çıkması adına meydanlara davet etmesi bu haksız, hukuksuz, insan haklarına aykırı olan bu alçak hareketin önlenmesinde büyük rol oynamıştır.
Bu duruş aynı zamanda bu tür maceralara kalkışma yanlıları için büyük bir ders niteliği taşımaktadır.
Milletin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bu küçük azınlık, kendilerini her şeyin üstünde gören bir zihniyetin saiki ile motive olmuş ve kapıldıkları bu gururun insani melekelerini devre dışı bırakmasının eseridir.
Bu işe kalkışan güruh şimdiye kadar olan darbelerden çok daha canice bir yöntem uygulamışlardır.
Bu milletin vergileriyle yapılan ve düşmana karşı yurt savunmasında kullanılması lazım gelen silahları kendi egolarını tatmin etmek adına silahsız ve savunmasız insanlara karşı kullanma alçaklığını göstermişlerdir.
Aynen Mısır’da ve Suriye’deki gibi milletin silahıyla milletin kendisine saldırmışlardır.
Kendilerine Suriye'nin zalim liderini rol model olarak seçmişler, Mısır'ın darbeci liderini örnek almışlardır.
Bunu yaparken kendi asli görevlerini emsalsiz bir alçaklık örneği göstererek kötüye kullanmışlardır.
Hukuk içinde yargılanarak, adaletin vereceği en ağır cezaya maruz bırakılarak bunun hesabını vereceklerinden hiç şüphemiz yok.
Milletin isteği ve arzusu da bu yöndedir, adaletin tecelli etmesidir.
Geçmişte bu tür hareketler ülkemize çok pahalıya mal olmuş ve onlarca yıl geriye gitmesine neden olmuştur.
Gerek sivil toplum kuruluşları ve gerekse halkın iradesini hiçe sayan bu güruhun en ağır bir şekilde yargılanması ortak temennidir.
Şanlı ordumuz içindeki kötü niyetli bir azınlığın kalkışmış olduğu hareket çok şükür Cumhurbaşkanımızı ve başbakanımızın karalı ve dik duruşu ve güvenlik güçlerimizin fedakârca mücadelesi neticesinde önlenmiştir.
Bu kalkışmanın önlenmesinde sadece bu güruh değil, belik de onlardan çok batı medyası ve sömürü çevreleri de bir kez daha yenilgiye uğramıştır.
Hayıflanmaktadırlar!
Bu hain girişimde planlama ve strateji hatası yapıldığı yorumunu yapıyorlar.

Bir kez daha hain emelleri kursaklarında kalmıştır, ülkemizi bir Mısır ve Suriye yapma girişimleri boşa çıkmıştır.