24 Temmuz 2013 Çarşamba

Mısır darbeye nasıl hazırlandı? 

Darbe öncesinde tahrir meydanından canlı yayını kesmeyen BBC ve diğer uluslararası medya, hedefe ulaşıldıktan sonra elini eteğini çekti. Darbe öncesi yaptığı coşkulu yayınını şimdi muhaliflerin toplandığı Adeviyye meydanına göstermiyor.

Darbeden önce sürekli olarak eylemcilerin görüşlerini alan BBC, onların haklı olduklarını dünyaya duyuran BBC'den aynı çabayı muhalifler için yapması gerekirdi.

Uluslararası medya üstlendiği misyonu çok iyi yerine getirdi.

Ve meydandan zaferle ayrıldı.

Mısır’da seçilmiş bir kişiye karşı darbe planı anlaşıldığı kadarıyla seçimden hemen sonra başlamıştı.

Bunda da küçük bir azınlığın ve muhalefetin önemli rolü oldu.

Bu kesim özellikle dış güçlerin desteğiyle sürekli olarak yıkıcı bir muhalefet yaptılar.

Arkalarına aldıkları ordu ve uluslararası medya ile darbeyi sürekli gündemde tuttular.

Uluslararası medyan ise bu işte aktif rol aldı.

Söz konusu süreçte uluslararası medya pireyi deve yapma cinsinden yayınlar yaptı.

Dış dünyaya Mısır’da bir şeylerin iyi gitmediği mesajını yaydılar bir yıl boyunca.

Başlangıçta cılız olan muhalif güçlerin sesi son aylarda süreklilik kazandı ve ilk günlere göre daha fazla gür çıkmaya başladı.

BBC sürekli muhalif olan göstericilerle canlı yayın yaparak görüşlerini aldı. Bir bakıma onları haklı olarak dünyaya tanıttı.

Mısır halkı da kendilerine gösterilen bu ilginin oyununa geldi, bir zafer kazanacağını sanmıştı aslında bir tuzaktı!

Birileri bu ülkede bir zafer kazanmıştı, fakat o zafer Mısırlıların değildi!

Bu zafer üç beş azınlığın yanında dış güçlerin, istikrarsızlıktan kazanç sağlayanlarındı.

Asıl zaferi kazanan başkaları oldu.

Mısır halkı ise muhalefetiyle ve darbeyi destekleyenlerle istikrarsızlığa ve kaosa itildi.

Darbenin haklı bir tarafı olsaydı bugün Mısır darbe öncesinden daha iyi olurdu. Maalesef daha kötüye gidiyor.

Darbenin ilk gününden itibaren muhalif gruplar meydanlardan çekilmiyor.

Dahası Mısır’da bir iç savaşın endişeleri var. Muhalif grupların üzerine ateş edilerek ölümler meydana geliyor...

İlk günlerde ordu namaz kılanların üzerine ateş açarak onlarca darbe muhalifinin ölümüne neden olmuştu.

Fakat Suriye’deki gibi ordunun halkı üzerine ateş açarak öldürmesi uluslararası toplum nezdinde hoş karşılanmayacağı ve darbe destekçilerinin itibarı ve misyonları dünya kamuoyunda zedeleneceğinden dolayı, son günlerde ‘Baltacı’ diye darbe yanlısı bir çete tarafından bu iş yapılıyor.

Acaba ordu bu görevi bu silahlı gruba mı verdi şüpheleri kafalarda oluşuyor.

Böylece ordu kendini temize çıkarmış olurken, muhalifleri yıldırma ve korkutma görevi çete maharetiyle yapılmış olacak…

Medyada zaman zaman çıkan bilgilere baktığımızda, darbe mağduru seçilmiş devlet başkanı Mursi’nin istenen akıbete uğraması için önceden bütün oyunlar planlananmış. Mursi’nin üzerinde durduğu zeminin altı boşaltılmış.

Buna Tahrir meydanında sürekli yapılan muhaliflerin gösterileri ve uluslararası medya maharetiyle sürekli yapılan canlı bağlantılar Mısır’da işlerin çok kötü gittiğinin mesajı bütün dünyaya verildi.

Böylece haksız ve hukuksuz darbeye zemin hazırlanmış oldu.

Devlet başkanı Mursi bir bakıma eli ayağı bağlanarak icraat yapamayacak hale getirilmiş oldu.

Meşru olmayan darbeye bir anlamda meşru zemin hazırlandı.

Mursi’ye yapılmayan mali yardımlar, şimdi ise darbe şakşakçıları milyarları darbe yönetimine aktarıyor.

Şu anda gerek BBC ve gerekse diğer uluslararası medya kuruluşları darbe öncesi muhaliflerin yanında yer aldığı gibi basın ahlak kurallarının gereği olarak şimdi de darbe karşıtı olanların yanında yer alsa ve bunu sürekli gündemde tutsa Mısır ordusu geri adım atmak zorunda kalacak ve Mursi’ye görevini iade edecektir.

Fakat zahirde demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, millet iradesine saygılı olmakla görünen gerek uluslararası medya ve gerekse uluslararası toplumun aslında bu değerlere olan bağlılıklarının açık bir sahtekârlıktan başka bir şey olmadığını ispatlıyorlar.

Darbe mağdurlarını başarıya götürecek yol uluslararası medya desteğini almaları ile olacak, Mısır halkına darbe öncesi göstermiş oldukları ilgi insani bir görev idi ise şimdi de muhaliflere göstermeler gerekir.