7 Temmuz 2013 Pazar

Demokratik darbeymiş!

Şimdi batılı emperyalistler Mısır’daki haksız, hukuksuz darbeye kılıf bulmaya çalışıyorlar.
İsmini de buldular, “Demokratik darbe”!
Yani bundan sonra emperyalist güçler nerede işine gelmeyen, menfaatine gelmeyen ve sömürülmeyen bir meşru yönetim varsa ona karşı içerdeki hain güçlerle işbirliğine giderek “demokrat darbe” girişimi ile kirli emlerline ulaşmak isteyecek.
Bu sömürgeci, istismarcı güruha hak vermemekte bir bakıma haksızlık olur. Çünkü ne deseler, ne söyleseler, hangi konuyu istedikleri gibi saptırsalar karşı tarafın bugüne kadar bir şey söylemeyeceğini, söyleseler de bir kıymeti olmayacağını biliyorlar.
Nasıl olsa mugalâta, saptırma, yanıltma sanatını iyi kullandıkları için her söyledikleri çok doğruymuş gibi algılanacak!
Hatta işi daha da ileri götürerek suçsuz insanlara Hitler benzetmesi yapacak kadar aklıselimden, vicdandan, hak ve hukuktan yoksunluk örneği gösterecekler.
Dayanak noktaları yalan…
Sürekli yalan üretmek ve iftira atmak, politikaları sürdürülebilir yalan üzerine, karalama üzerine ve çamur atma üzerine inşa edilmiş.
Ne diyorlar, Hitler de seçimle işbaşına gelmişti!..
O zaman bunlara göre bu yalan ve aldatmada usta güruhuna göre bu mantıkla her seçimle işbaşına gelene Hitler benzetmesi, Musolini benzetmesi yapmak gerekir. Bu mantığa göre seçimle işbaşına gelmiş olanların hepsine Hitler benzetmesi mi yapmak gerekir!
Böyle bir çarpıtma, saptırma ancak ve ancak emperyalist ve sömürgeci güçlerin maharetiyle yapılabilir.
Böyle bir benzetme haktan, hukuktan, insan haklarından nasibini alamamışlar tarafından yapılabilir.
Hitlerin yaptığı katliamları bugüne kadar kim, hangi lider yapmış?
Hitlerin yaptığı katliamları yapanların benzerini görmek istiyorsan Komünist rejim döneminin diktatörlerine bak, sen onları nasıl görmüyorsun, milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiş, işkenceye tabi tutulmuş ve öldürülmüş. Bir asra yakın bütün hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmış. Madem bu kadar haktan ve hukuktan yana görünüyorsan, bu zalimler hakkında bir gıyabi yargılama kampanyası başlatsana!
Sen Hitler görmek istiyorsan Suriye’ye bak, Suriye’nin zalim liderinin kendi ülkesine, insanına yaptığı zulmü ve vahşeti insanlık tarihinde görebilir misin, gösterebilir misin?
Utanmadan, sıkılmadan meşruiyet içinde kalanlara Hitler benzetmesi yapıyorsun.
Ey sömürgeci batı ve onun hegemonyasına girmiş gerçekleri görme ve anlama basiretinden yoksun olanlar,
üç yıldır canlı bir vahşeti dünyanın gözü önünde sergileyen bir diktatöre Hitler benzetmesini yaptın mı, yapabildin mi? Hayır, bu tenkiti uluslar arası toplum nezdinde samimi bir dille yapsaydın, BM Güvenlik Konseyi anında toplanır gerekli kararı alır bu zalim diktatörü alaşağı ederdi. Bunu yapamazsın çünkü senin vicdanın Müslüman kanı dökülmezse rahat etmez!
Sen bu benzetmeyi yaparak dürüst oluşunu mu, insani bir duruş sergilemiş olduğunu mu göstermek istiyorsun; âlemi ahmak, kendini çok mu akıllı sanıyorsun. İnsanlık dersi mi vermek istiyorsun? Topla bakalım güvenlik konseyini üç yıldır vahşet salan Suriye diktatörünü alaşağı et de seni alkışlayalım, o zaman insanı bir tavır sergilediğini bütün dünyaya ispat etmiş olursun. Bunu yapamazsın, çünkü sen sözde savunduğun değerler olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, halkın iradesi gibi kavramları ancak ve ancak senin menfaatin olduğu zaman savunursun. Aksi durumda bu değerleri saptırmasını, işine geldiği gibi kullanmasını çok iyi bilirsin.
Sen bu yalanlarınla, bu saptırmalarınla birilerinin vahşetine devam etmesi için zemin hazırlıyorsun.
Ey sömürgeci, istismarcı zihniyet, Filistin’de, Gazze’de, Myanmar’da ve daha birçok yerde yıllardır insan katliamı yapılıyor neden insancıl ve dürüstlük duruşunu göstermiyorsun.
Ey sömürgeci güruh artık ülkelerin ve mazlum milletlerin iradesine, temel haklarına saygılı olmasını öğren, kan ağlattığın İslam dünyasından ellerini çekme zamanı, çifte standart uygulama anlayışından vazgeçme zamanı gelmedi mi?