18 Haziran 2012 Pazartesi

Rio+20: daha iyi bir gelecek


Sürdürülebilir gelişmeyle ilgili uluslararası toplantı Rio+20, hemen hemen bütün dünyadan devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brezilya’da yapılıyor.

Birlemiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Konferansı olarak bilinen toplantı 20-22 haziran tarihlerinde Brezilyanın Rio de Janerio şehrinde düzenleniyor. 

Dünya bir taraftan çevresel sıkıntılarla karşı karşıya bulunurken, diğer taraftan da küresel ekonomik krizin etkisini yaşıyor.

Ekonomik kriz ve neticesinde işsizlik üzerine yapmış olduğu olumsuz etki Meksika’da yapılmakta olan G20 toplantısında ve hemen arkasından daha kapsamlı olarak Rio+20 diye bilinen, sürdürülebilir kalkınma konferansında ele alınarak çözüm aranacak.

Rio konferansı bütünsel, adil ve ileri görüşlü bir yaklaşım amaçlıyor sorunların çözümünde.

Toplantının ana temasını öncelikli olarak çevre ve ekonomi arasındaki buluşma noktasına odaklanan yeşil ekonomi oluşturuyor.

Yeşil ekonomi kavramı son yıllarda yer küremizin içinde bulunduğu çevresel sıkıntılardan dolayı önem kazanarak uygulamaya konulması için bazı yaptırımların eşliğinde yürütülüyor.

Amaç yeşili korumak ve bu vesileyle başta insan olmak üzere, bütün canlıların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmesini sağlamak…

 Bunun için kalkınmadaki mevcut paradigmaların değişesi gerekiyor. Klasik anlamda yapılan yatırımlar, yani bir şeyler üretirken çevreye olan tahribatı en az seviyeye düşürecek şekilde geliştirilen teknolojilerin uygulanması amaçlanıyor.

Böylece insanların beslenmesinde temel olan kaynakların korunmasına önem atfediliyor. Yeşil ekonomi anlayışı su ve toprak kaynaklarının ve ormanlık alanların kirletilmeden korunmasını hedefliyor. 

Günümüzde yaklaşık bir milyar insan temiz içme suyuna ulaşamıyor, yine bir o kadar insan gıda güvenliğinden yoksun yaşıyor. Çoğunluğu çocuklar olmak üzere milyonlarca insan sağlıklı içme suyu ve sanitasyon eksikliğinden dolayı hayatını yitiriyor her yıl.

Bunların içinde en çok sıkıntıyı çekenler ise yakınımızda yer alan yıllardır işgal altında bulunan Filistinliler ve Gazeliler. İsrail ablukasında bulunan savunmasız bu insanlar hayatlarını yitiriyor ve bu insanların en temel hakları ihlal ediliyor.

Savaşların su kaynakları ve sanitasyon tesisleri üzerine yaptığı olumsuz ve tahrip edici etkisi nedeniyle yine yakın komşumuz Suriye halkı güvenilir içme ve kullanma suyundan mahrum bırakılarak her gün ölümle karı karşıyalar.

İşgal altında olmaları dolayısıyla geçimlerini sağlamak için en tabii hakları olan ekonomik faaliyetlerini yerine getiremiyorlar. 

Rio konferansı bugün dünyanın özellikle Afrika, ülkemizin yakın komşularının ve yakın çevremizde bulunan ülke insanlarının yaşadığı insanlık dışı sıkıntıların tartışıldığı ve çözüm arandığı yerin olmasını umuyoruz.

Çabalar bugün dünyanın içinde bulunduğu zorlukları aşmak için ve mevcut yapıyı değiştirmek için olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, “Bir araya gelip gücümüzü birleştirdiğimizde, dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıların üstesinden gelecek değişimi yapabiliriz,” diyerek mazlumlara ümit veriyor.