22 Ağustos 2013 Perşembe

Bir cani açıkça kollanıyor


 

 
Aldatma sanatını, yanıltma sanatını, gerçekleri tersyüz etme sanatını bu denli kendine meslek edinenlerle baş etmek mümkün olur mu? Vakti gelince olur!

Üç senedir açıkça bir cani kollanıyor, savunuluyor.

Yaptığı vahşet karşısında bu caninin aleyhine tek bir kelime söyleyen yok.

İnsani değerlerin tersyüz edildiği bir dünyada yaşıyoruz!

Bunu yapanlar aslında kendilerini aldatıyorlar.

Hala BM Güvenlik Konseyi saldırıların açıklığa kavuşmasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Bir günde binlerce insanı katleden bir caniyi suçlu göstereceği yerde, bunca vahşetten sonra hala delil bahanesini öne sürüyor.

Dünya kamuoyundan adeta dalga geçiliyor, her inanın ortak paydası olan insani değerler bu derece ayaklar altına alınır mı?

Suriye hükümeti yaptığı katliam iddialarını inkâr ediyor ve “mantıksız ve uydurama” olarak tanımlıyor.

Suriye’nin vahşet hükümeti üç senedir yaptığı katliamların hiçbirinden hesaba çekilmeyeceğini bildiği için aynı şekilde uluslararası toplumun yaptığı mugalata sanatını sergileyerek vahşetine devam edecektir.

Gerek Suriye yönetimi ve gerekse uluslararası toplum günümüzün gelişmiş çok sayıda iletişim teknolojisi ile anında dünya kamuoyuna ulaşan olaylar karşısında bu yanıltma sanatını göstermeye nasıl devam ediyor?

Peki, bugüne kadar milyonlarca insan ülkesini niye terk etti, onbinlerce insanı kim öldürdü, yerle bir olmuş bir ülkeyi bu hale kim getirdi? Bu gerçeklerin üzeri nasıl örtülür? bu acı gerçekleri görmezden gelmek güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak olur.
Bu vahşet sahneleri dünya kamuoyundan nasıl gizlenir?

Gerek BM, bütün küresel insani kuruluşlar ve gerekse uluslararası toplum, tutum ve davranışlarıyla dünya kamuoyunu açıkça aldatıyor ve yanıltıyor.

Dünya kamuoyu aldatma ve hedef saptırmayı kendine sanat edinmiş bir konseye nasıl güvenecek.

Suriye’deki duruma benzer durum kendi başlarına geldiğinde canlarını ve haklarını bu anlayış ve yapıdaki güvenlik konseyi korur mu endişesini taşımaz mı?

Yapılan bunca vahşet ve katliamlara bahane ve kılıf bulmaya çalışan bir dünya düzeni güvenirliğini, ciddiyetini, samimiyetini yitirmiştir.

Bütün insani değerleri ayaklar altına alan bir dünya düzeni çökmeye mahkûmdur.

Görevini bütün insanlığı aldatarak aldatma sanatı ile yerine getirmeye çalışan bir yapı dünya kamuoyu önünde çökmeye ve yıkılmaya mecbur olmuştur.

Dünyanın gözü önünde yapılan bunca katliama rağmen BM hala anlamsız bahanelerle bir caniye sahip çıkmaya çalışıyor.

BM Güvenlik Konseyi açıkça vahşete kılıf bulmaya çalışıyor, araştırma için cani yönetimin müsaadesine başvuracağını ifade ediyor.

Bir canavara, "gel bakalım sen canavar mısın" diye sorulur mu?

Suriye yönetimi de kendisinin kollandığın bildiği için vahşetini göstermeye devam ediyor.

Fakat BM’nin bilmesi gereken bir şey var, bu da bu zihniyet bunca mazlumun ahı ile çökmeye ve yok olmaya mahkûm olacaktır.

İnsani değerleri bu denli yanıltan, çoluk çocuk demeden ne varsa önüne geleni her türlü silahla katleden bir caniyi savunan bir zihniyet, bir dünya topluluğunu temsil edemez!