17 Eylül 2013 Salı

Suriyeli mazlumlar BM'den çözüm bekliyor

 

 

Birleşmiş Millet bünyesinde bulunan insani kuruluşlar yeryüzünde bulunan çeşitli nedenlerle yerlerinden yurtlarından olmuş milletlerin şartlarını inceleyip raporlar hazırlıyor.

Aynı zamanda günümüzün küresel zorlukları olan iklim değişikliği, küresel ısınma, açlık ve yokluk gibi bütün insanlığı ilgilendiren konular da BM’nin raporlar hazırlayıp üzerinde çalıştığı diğer konular.

Kurum hazırlanan bu raporları dünya kamuoyu ile paylaşıyor. Dünya kamuoyunu bilgilendirmesi çok iyi bir çalışma.

Ancak BM asıl yapması gereken konuyu ikici plana bırakıyor.

Bu sorunlar nasıl çözülür konusuna gelince BM sınıfta kalıyor.

Maalesef hiçbir soruna kalıcı bir çözüm getiremiyor.

Sorunları tespit etmede gösterdiği kararlılığını bunların çözülmesinde gösteremiyor.

Yani asıl yapması gereken işleri hep ikinci plana atıyor.

Böylece kendi ifadesiyle gündeminde yığınla halledilmesi gereken mesele bekliyor.

Yakınımızda üç yıldır devam bir insanlık dramı var.

BM ve uluslararası toplumun bu insani meseleye çözümsüzlük penceresinden bakışı milyonlarca insanın mağdur olmasına neden oldu.

Asıl suçlu bu konuda BM’nin 5 daimi üyesidir.

Bir ülke parça parça olmuş, Suriye’de insanlık adına utanç verici bir süreç yaşanıyor.

Başta Rusya ve İran olmak üzere uluslararası toplum bu konuda insanlığını unutmuş. Açıkça havadan sudan bahanelerle bir gaddarı, insanlıktan nasibini almamış bir zalimi destekliyor.

Bu ülkelerin Suriye yönetimine vermiş oldukları maddi ve manevi destekle binlerce masum insanın ölmesine, milyonlarca insanın yurtlarını terk etmelerine zemin hazırlamışlar.

Bu yapılan zulmün hiçbir insani değerle bağdaşır tarafı olmadığı gibi hiçbir hukuki tarafı da yok.

Yani uluslararası hukuk ve uluslararası insani kurumlar da varlık gösteremez hale getirilmiştir, fonksiyonel olmaktan çıkmış.

BM’nin yetkili organları bu insanlık dışı durumları rapor edip dünyaya duyuruyor fakat sözde bu sorunları çözmek için kurulmuş olan bünyesinde yer alan ilgili organlarda çözüm bulacak şekilde harekete geçiremiyor

Özellikle güvenlik konseyi temsilcilerinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle konsey çalışamaz hale gelmiş.

Bu hayati konuyu çözmekten aciz duruma düşen konsey konuyu aslında BM genel kuruluna havale etmeli. BM genel kurul üyelerinin bu hayati konu üzerinde uzlaşma sağlamaları için beş daimi üye üzerinde baskı kurması, ikna etmesi gerekiyor.

Sadece bir zalimi korumak adına binlerce insan hayatın kaybetti, milyonlarca insan yurdunu terk etti. Özellikle İran bu konuda büyük yanlışlıklar yapıyor.

Ban ki Mun ise küresel işbirliği çağrısında bulunuyor.

Genel kurulun üye devletlerinin çoğunu bu insani meseleye makul bir çözüm getirmek üzere harekete geçirebilir.  

Madem 5 daimi üye bu hususu insanlığın ortak meselesi değil de kendi kişisel meselesi olarak düşünüyor, o zaman BM’ye üye olan devletlerin bu ve benzeri hayati konuları ele almaları gerekir.

Ban ki Mun’un çağrısı da bu doğrultuda, bu hayati meselenin halledilmesi için üye devletlere sağduyu çağrısında bulunuyor…

BM’nin 68. oturumunda dünya liderlerine önemli görev düşüyor. En önemlisi de yaklaşık üç yıldır çözüm bekleyen Suriye’de yaşanan zulüm…