20 Eylül 2013 Cuma

Mun’dan suç duyurusu


 

 
Birleşmiş Milletler denetiminde Suriye’de kullanılan kimyasal silah raporunun sonuçları açıkladı. Çoğunluğu çocuk olan masum insanları hedefleyen roketlerin sarin gazı içerdiği alınan kan örneklerinin incelenmesi neticesinde ispatlandı.

BM Genel Sekreteri Ban ki Mun kimyasal silah kullanmanın ve kullananların uluslararası hukuk, uluslararası ceza mahkemesine göre suç olduğunu raporun neticelerini açıkladığı basın toplantısında ifade etti.

Mun kimyasal silah ve kitle imha silahlarını kullanmanın ‘savaş suçu’ olduğu, bunları kullananların cezalandırılması ise BM’nin prensip ve uluslararası hukukun gereği olduğunu ifade ediyor.

Bu açıklamalar kimyasal silah kullanan Suriye yönetimi için suç duyurusu niteliği taşıyor.

Bu durumda iş yine BM Güvenlik Konseyi’ne düşüyor, BM prensiplerine bağlı kalırsa ve bu doğrultuda karar alınırsa, Suriye yönetimi savaş suçlusu sayılacak ve uluslararası mahkemede yargılanmaları gerekecek.

Yine uluslararası hukuk çerçevesinde taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanması durumunda şu anda yönetimde bulunanların da gelecekte yapılacak seçimlerde aday olmaması gerekiyor.

Suriye’de üç yıldır bu ülke insanlarına sırf demokratik haklarını istemeleri ve ülkede demokrasinin kurum ve kurallarına göre seçimlerin yapılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması isteği ile Suriye halkının başlattığı mücadele hiç de olmaması gereken bir mecraya sürüklendi.

Suriyeli masum insanlar insanlık adına utanç verici muamelelere maruz kaldılar.

Başta BM ve uluslararası toplumun bu insanlık dramına duyarsız kalışları, acımasız bir şekilde onbinlerce masum insanın hayatını mal oldu ve milyonarca insan yerinden yurdundan oldu.

Konunun insani boyutu ve temel haklar talebi örtülerek bir mezhep çatışmasına çevrildi.

Özellikle İran’ın bu hususta konunun insani boyutunu göz ardı etmesi çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Rusya’nın da aynı şekilde konunun insani yönünü çarpıtması ve zalim bir lideri koruma altına alması, bir taraftan bu ülkelerin insana verdikleri değer ölçüsünü ortaya koyarken, diğer yandan çok sayıda vahşete kapı araladılar.

BM Genel Sekreteri Ban ki Mun bu insani meselenin önemini tartışmak ve kalıcı bir çözüm bulmak için BM’nin 68. Genel kurulunun bir fırsat olduğunu vurguluyor.

Geç de olsa bu insanlık dramı BM’nin 68. genel kurulunda ciddi ve samimi bir şekilde konuyu tartışarak bir çözüm bulmaları Suriyeli mazlumlar için bir umut ışığı olacaktır.

Her türlü vahşet ve insanlık dışı muamelenin uygulandığı Suriyeli masum insanların bu vahşetten kurtulmaları için BM Genel Kurulu bu vahşeti uygulayanları hemen savaş suçlusu ilan etmeli ve en kısa zamanda uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasına karar vermelidir. Suriyeliler adına olumlu bir sonuç almak için genel kurul üyelerinin konuya ciddi bir şekilde ağırlık vermeleri bir insanlık borcudur.