20 Ekim 2012 Cumartesi

AB yeniden yapılanıyor


 

 

Avrupa’da ekonomik kriz etkilerini sürdürüyor.

Hükümetler bütçe açıklarını kapatmak için kesinti programları uyguluyor.

Birçok Avrupa ülkesinde kemer sıkma politikalarından rahatsız olan insanlar uygulanan politikaları protesto etmek için gösterilerini sürdürüyor.

Avrupa Birliği sürdürülebilir kalkınma hızını son yıllarda kaybetmiş durumda.

Ancak birliği korumak için birliğin önde gelen ülkeleri yoğun bir çaba harcıyor.

Altmış yılı aşan süre içinde kıtada süren barış ve huzurun birlik sayesinde elde edildiği vurgulanıyor.

Bu nedenle birliğin dağılmasına karşı yoğun çaba gösteriliyor.

Bu yıl Nobel barış ödülünün AB'ye verilmesi de, bu yönde atılmış destekleyici bir unsur görünümü veriyor.

Avrupa Birliği uzun süredir yaşadığı ekonomik istikrarsızlık ve krizi aşmak için köklü çözümler bulup kurumsallaştırmaya çalışıyor.

IMF benzeri bir mali kuruluş olarak, 'Ekonomik ve Para Birliği'ni (Economic and Monetary Union - EMU) kurma çalışmasını yürütüyor.

Avrupa Konseyinin 18 -19 Ekim’de Brüksel’de yaptığı toplantılarda finans piyasasına yönelik kararlı tutumunu tekrarladı.

Böylece piyasanın tansiyonu düşecek, güven onarılacak, büyüme ve istihdam restore edilmiş olacak.

Konsey aynı zamanda entegre bütçe ve ekonomik politika çerçevelerini ve demokratik meşruiyet ve sorumlulukla ilgili konulara dikkat çekti.

Ekonomik ve para birliğine yönelik sürecin AB’nin Kurumsal ve Yasal çerçevesi üzerine inşa edilmesi kabul edildi.

Aynı zamanda avro bölgesi dışında kalan üye devletlere karşı da açıklık ve şeffaflık ile karakterize olacağını kabul etti ve tek pazar bütünlüğünün korunacağı belirtiliyor.

Zor problemlerle karşılaşan Avrupa ekonomisinin Avrupa Birliği için temel olanın her çabanın hızlı bir şekilde uygulamasının gerekliliğine işaret ediliyor. 

Bu çerçevede son ayalarda kabul edilen tedbirlerin büyümeyi yeniden başlatacağı; yatırım, güven onarımı ve Avrupa’yı üretim ve yatırım için bir lokasyon olarak daha rekabetçi yapma amacı güdülüyor.

İstihdam, yenilik, eğitim, sosyal muhteva ve iklim/enerji konularını kapsayan beş hedeften oluşan Birliğin 2020 stratejisi bağlamında Avrupa Konseyi büyüme ve istihdamı teşvik etmede kararlı duruyor,

Büyüme ve istihdam için oluşturulan enstrümanları ve politikaları bütün seviyelerde hareketlendirerek ulusal, avro ve AB seviyelerinde ele alıyor.

Çerçeveyi çizen bütün taahhütlerin tam ve ivedi olarak yerine getirilmesi lüzumuna işaret ediliyor.  

Bugüne kadar alınan raporlara göre önemli gelişme elde edildiğine işaret edilirken, daha çok çabaya ihtiyaç olduğu hatırlatılıyor.

Komisyon üye ülkelere büyüme ve istihdama odaklanmaları için yardım etmeye devam edeceğini ifade ediyor.

Tek pazarın etkinliğini artırmak için engelleri elimine ederek

2015’e kadar tam fonksiyonlu dijital tek pazarı başarmak suretiyle, 2020’ye kadar %4 ilave büyüme üretileceği bekleniyor.

Araştırma ve yenilikçi yapıyı geliştirerek, yeni bir AB sanayi politikası üzerine büyüme ve istihdamı destekleyecek sanayi rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla komisyon entegre bir yaklaşım geliştirmenin önemine vurgu yapıyor.

Avrupa Birliği son yıllarda yaşadığı finansal ve ekonomik krizden sonra birliği güçlendirmek ve sürdürmek için kararlı adımlar atamaya devam ederek birliği A’dan Z’ye yeniden yapılandırıyor. 
Avrupa Birliği krizi fırsata çevirmenin çabası içinde.