19 Temmuz 2017 Çarşamba

Tek tip sistemi
Bu kadar imkan ve rahatlık tanınır ve böyle giderse, bu azılı katiller kendilerini haklı durumu çıkaracaklar. Bu şovlarına devam ederek emperyalistlerin desteğini artıracaklar.
Uluslararası af örgütü bunların masum olduğunu dünyaya duyurabilecek.
İstediği gibi giyinecek, istediği gibi saç sakal bırakacak, istediği gibi hareket edecek.
Bu utanmazlar 249 vatansever masum vatandaşımızı şehit ettiler.
Bu emperyalist uşaklarının kalkışmaları neticesinde vatan savunmasına koşanlardan 2 binin üzerinde vatandaşımız gazi oldu.
Hiçbir şey yokmuş gibi şimdi mağdur şovu yapıyorlar.
Bu satılmışlar nasıl 15 temmuz 2016 yılına kadar bu ülkenin bütün kurumlarını alabildiğine istismar ettilerse, şimdi de aynı istismar politikalarını sürdürüyorlar.
Ellerindeki her türlü imkanı ve malzemeyi alabildiğine kötüye kullanan bu azılı katiller ve vatan hainleri bu gidişle bu şekilde kendilerini sütten çıkmış ak kaşık misali temize çıkaracaklar.
Eldeki bütün delillere rağmen, bu masum millete karşı kullandıkları en ağır silahlara rağmen, girdikleri masumiyet havasına ne demeli?
Çünkü yüzsüzler, yüzü kızarmayanlar bu tür rolleri iyi oynar.
Bunlar istismar konusunda alabildiğine uzmanlaşmış, başlarındaki şarlatan ve arkalarına aldıkları emperyalist güçlerden aldıkları talimat ve taktikle her türlü masumiyet rolünü oynayacaklardır.
Elde bu kadar güçlü delil varken bunlar daha neyin masumiyetini oynuyorlar?
Olsa olsa bulundukları ortam bu şovları yapmaya çok müsait olmalı.
Be hey kendini bilmez, senin görevin şanlı elbise altında elinde tuttuğun ağır silahlarla vatan savunması mı yapmaktı, yoksa o ağır silahları eşi ve örneği görülmemiş bir şekilde bu ülkenin masum insanlarına çevirmek miydi?

Bu güruh hala daha bu ülkeyi emperyalistlere teslim edemediklerinin acısını mı yaşıyor?
Bunlar bu ülkenin bağımsız ve hür bir ülke olarak kalacağını anlamayacak ve idrak edemeyecek kadar vatan ve millet sevgisinden yoksunlar.
Bu millet ve bu devlet bunun için mi sizi yetiştirdi?
Yıllarca yaptığı harcamaları emperyalistlere uşaklık yapmanız için mi yaptı?
Yıllarca size verilen eğitimi bu ülkenin silahlarını emperyalistler adına bu ülkenin masum insanlarına çevirmek için mi yaptı?
Bunların yargılanması sadece 15 temmuz kalkışmasıyla değil, aynı zamanda başka hususları da kapsaması gerekir.
Çünkü bu milletten alınan vergilerle yapılan harcamaları alabildiğine kötüye kullandılar.
Bu ülkenin, bu insanların istiklal ve istikbalini tehlikeye atarak emperyalistlere peşkeş çekmeye çalıştılar.
Yargı süreci devam ediyor, adaletin tecelli edeceğinden ve ülkemizin bağımsızlığını tehlikeye atanların en ağır cezaya çarptırılması bu ülkenin kahir ekseriyetinin isteği ve aruzudur.
Bu hainlerin hukuk sistemi içinde en ağır cezaya çarptırılması ve bu husustaki kararlılık aynı zamanda bu tür kalkışmalara yeltenmek isteyenlere de önemli bir ders olacaktır.

Her türlü istismarın önlenmesi için, saç ve sakal da dahil “tek tip” sistemin uygulanması yerinde bir karar.