29 Ekim 2013 Salı

"Asrın Projesi”


 


Türkiye’nin devasa projelerinden bir daha hayata geçiyor.

Demek ki Cihan devleti Osmanlı’nın birbuçuk asır önce düşündüğü bu projeyi inşa etmek ve hizmete almak torunlarına nasip olacakmış...

Ak parti iktidarları göreve geldiği günden bugüne ülkeyi kalkındırmak, refah seviyesini yükseltmek için büyük işleri planlama, projelendirme ve uygulama safhasını müteakip hizmete sunmayı kendine temel bir gaye edinmiş.

Şimdi ise gerek bir dünya başkenti olan İstanbul ve ülkemiz için ve gerekse küresel bir entegre ulaşım sistemi olan Marmaray projesi hizmete açılıyor.

Marmaray projesi ilk anda iki kıta arasındaki ulaşımı kolaylaştırması ve trafiği rahatlatması amacına yönelik bir düşünce olmasının ötesinde, sahip olduğu özellikler ve konumu itibariyle küresel bir proje niteliği taşımakta.

Proje çok sayıda beklentiye cevap verecek bir nitelik taşıyor.

İki kıta arasında raylı sistemin ulaşımda sağlayacağı gerek zaman tasarrufu ve taşıyacağı yüksek yolcu kapasitesi ve gerekse sağlayacağı diğer avantajlar bakımından çok amaçlı ve çok yönlü bir proje olarak özellik kazanıyor.

Marmaray Asya ve Avrupa’yı denizin altından birleştirmesiyle kıtalararası hızlı bir ulaşım imkânı sunmuş olacak.

Dolayısıyla projenin hem ticaret ve hem de ulaşım ve turizm özelliği var.

Hızlı tren ağlarının uluslar arası bağlantılarının sağlanmasıyla turizmde bir artışa yol açacağı gibi, ticaret mallarının daha seri ve güvenli bir şekilde kıtalararası taşımacılıkta aktif bir görevini yüklenmiş olacak.

Asya kıtasındaki ülkelerin yüksek kalkınma potansiyeline sahip olmalarını dikkate aldığımızda Marmaray’ın bu hususta yükleneceği önem de ortaya çıkıyor.

Bu ise hem İstanbul ve hem de ülkemiz için gerek turizm ve gerekse uluslar arası ticaret açısından bir ivme kazanmasına yol açacağı beklentisini oluşturuyor.

Tarihi, tabii, kültürel, turistik özellikleri yanında Marmaray gibi devasa projelerle de İstanbul dünya başkenti unvanını sağlamlaştırmış olacak.

Marmaray projesi vakit ve nakit tasarrufu sağlamış olacak.

Şehir içinde trafiğin azalması yanında kirlilik azalmasına da katkıda bulunacak.

Bir bakıma yeşil toplu taşımacılık adına kayda değer bir katkı sağlamış olacak, sadece İstanbul ve ülkemiz için değil uluslar arası boyutu ile anlam kazanmış olacak.

Trafik sıkışıklığını rahatlatması, çevre kirliğinin azaltılması yanında, zaman içinde uluslar arası entegrasyonunun tamamlanmasıyla projenin sağlayacağı katma değer daha da artmış olacak. Bu uluslararası ve entegre nitelikli projenin ülkemiz ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ederiz...