4 Ağustos 2012 Cumartesi

Suriyeli muhalifler askeri müdahale istemiyor


Lider kısaca; yöneten, önderlik yapan ve başkalarına ilham veren şeklinde tarif ediliyor.

Ama bunun yanında geçmişte de, günümüz de lider konumunda olup kötü örnekler sergileyenleri de görüyoruz, ne yazık ki!

İşte yanı başımızda kendi menfaatleri gereği elinde tuttuğu güçle halkını birbirine kırdıran kötü bir lider örneği...

Birinci Dünya savaşından sonrası bölgemizde meydana gelen yeni oluşumlar bu tip lider örnekleriyle doluydu. Her biri zaman ayarlı bomba gibi kullanım süreleri dolunca patlatılıyorlar…

Bu tip liderlerin yönetim biçimleri özellikleri belli güç odaklarının kontrol ve emrinde olarak ülkesinin menfaatlerini onlarla paylaşmaktan öteye gitmiyordu…

Bir buçuk yıl öncesine kadar totaliter ve demokratik olmayan bir anlayışla yönetilse bile yakın komşumuz Suriye halkı bir arada yaşıyordu.

Fakat Ortadoğu ve kuzey Afrika bölgesinde bir değişim rüzgârı esti, Suriyeli vatandaşlar da bundan etkilendi ve umutlandı. Onlar da, onlarca yıldır yaşadıkları baskı rejiminden kurtulup, özledikleri günümüz yönetim biçimi olan demokratik bir rejime kavuşma hayaline kapıldılar.

Olayların bu derece yıkıcı ve ölümcül bir mecraya gireceğini bilselerdi belki de böylesine ağır bir faturası olan demokrasi, hak ve hukuk mücadelesine girişmezlerdi.

Başlangıçta masumane gösterilerle başlamış olan olaylar, giderek sertleşmeye dönüşmüştü. 

Tunus, Mısır ve hatta Libya’daki gibi kısa ve kolay olabileceğini sanmışlardı, fakat gerçekler beklentileri aştı. Çok kan döküldü, kanlı rejim acımasızca kendi insanlarının canını aldı ve almaya devam ediyor.

Çatışmalar gün geçtikçe şiddetini artırarak ülkenin her yerine yayılmaya başladı.

Ok yaydan çıkmış; şartlar artık kazanan ve kaybedenin net bir şekilde ortaya çıkmasını gerektiriyordu.

Suriye yönetimi içinde bulunan biraz vicdan sahibi olanlar yönetimin kendi insanına karşı canice yaptığı saldırılara karşı cephe alarak birer birer çözülmeye başladılar.

Gelinen noktada Suriye yönetimi artık geri dönülmez ve içinden çıkılmaz bir bataklığı içine düşmüş görünüyor.

Suriye ordusu silahsız insanları öldürmeye devam ediyor, kendi insanlarına karşı katliamın en acımasızını uyguluyor.

Suriye liderine olayın başından beri destek veren Rusya, İran ve Irak yönetimi ise dökülen kana ortak olmuş ve bu insanlık dışı olaya destek vermişlerdir.

Dahası sözde korudukları Suriye liderine iyilik yapmak isterken, akıbetinin ne olacağı belli olmayan bir mecraya sürüklemişlerdir. Görünen o ki bu safhadan sonra kendisini iyi bir akıbetin beklemediğidir. 

Suriye liderinden beklenen, daha fazla kan dökülmeden, en kısa zamanda geri adım atması.

Ancak mevcut durumda eli kanlı liderin görünürde böyle bir niyeti yok.

Çatışmaların bu şekilde devam etmesi ise iki taraf için de çok kan dökülmesine neden oluyor.

Çözüm olarak uluslararası askeri müdahale konuşuluyor.

Suriye muhalif liderleri bu kanlı çatışmalara dışarıdan bir askeri müdahale edilmesinin çok daha kötü sonuçlar doğuracağını düşünerek haklı olarak böyle bir harekete sıcak bakmıyorlar. İstekleri ise kendilerinin silah ve mühimmatla desteklenmesi…

Çıkmaza sürüklenen Suriye’de açlık, susuzluk, yokluk, korku ve ölüm kol geziyor...