23 Temmuz 2016 Cumartesi

Millet iradesine sahip çıkıyor


 

Millet olarak büyük bir tehlike atlattık.

Birlik beraberliğimiz ve gece gündüz yapılan dualar çok şükür büyük bir belanın bertaraf edilmesini sağlamış oldu.

Temennimiz tehlikenin tamamen bitmiş olması ve yapılması gereken radikal değişikliklerdir.

Artık bazı kurumlarda değişim ve dönüşümün yapılması zamanıdır.

Yapılacak değişim ve dönüşümün bu ülkeyi seven ve sayan herkesin menfaatine olacağından endişemiz yok.

Zaman bir azınlık grubu ülkesine ihanet etme ve ülke düşmanlarına peşkeş çekme alışkanlığından vazgeçirmenin zamanıdır.

Bu kalkışma ülkemizin demokratik ve hukukun üstünlüğü kurumsal yapısına karşı yapılmıştır.

Milli iradeye karşı yapılmıştır. Halk iradesine karşı yapılmış ihanettir.

Milleti hiçe saymaktır.

Bu anlayışa sahip olanları bu çirkin, iğrenç ve vatana ihanetten başka bir şey olmayan bu alışkanlıktan vazgeçirmenin zamanı çoktan gelmiştir ya da bu tür hain alışkanlıkların bir daha tekerrür etmemesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması zamanıdır.

Bu milleti her bakımdan rahatsız edecek, mağdur edecek ve hatta bundan öte ülkemizin bir Irak, bir Mısır, bir Suriye’ye çevrilmemesi için köklü reformların yapılmasının zamanı gelmiştir.

Bu kabul edilemez kalkışmanın soruşturması ve araştırmasının bütün ayrıntılarıyla yapılarak, bu zihniyetin arkasındaki asıl gerekçenin açığa çıkarılması hususunda da bir şüphemiz yok.

Millet bu ihaneti, caniliği kabul etmediği için meydanlarda sabahlamaktadır, meydanlara çıkarak demokratik tepkisini göstermektedir...

İktidara geldiği günden bugüne yaptığı hizmetlerle ülkemiz kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Ak Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımız neden darbeye maruz kaldı?
Ak parti iktidarlarıyla ülkemiz ilk günden bugüne bir şantiyeye dönüştü, devasa projeler hizmete sunuldu ve yapılanlara ilaveten dev yatırımların yapımı ve projelendirilmesi devam ediyor.

Yapılan hizmetlere kısaca bir göz attığımızda;

Ak partinin iktidara geldiği tarihte 6 bin kilometre uzunluğunda olan bölünmüş yol uzunluğu üç katına çıktı.

3000 doların biraz üzerinde olan kişi başına gelir 10000 doları aştı.

30 milyar doların biraz üzerinde seyreden yıllık ihracat 150 milyar civarına yükseldi.

26 adet olan havaalanı sayısı iki katına çıktı.

Dünyanın 3. Büyük havaalanı 2018 yılında açılacak.

Türk parasına değer kazandırmak için 6 sıfır atıldı.

Faizler ve enflasyon çift haneden tek haneye düştü.

Marmaray, Körfeze yapılan Osman Gazi köprüsü, Üçünü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü; bu yılsonunda açılacak olan Avrasya tüneli gibi büyük ölçekli yatırımlar yapıldığı içim mi, bu darbe yapıldı yoksa karayollarında hizmete sunulan çok sayıda tünel mi?

Hızlı tren projeleriyle ülkeyi modern ve hızlı ulaşım ağlarıyla ören yatırımlar mı?

Bunlar yapılırken, yine küresel ölçekte özelliklere sahip olup yapılması planlanan Çanakkale köprüsü, Kanal İstanbul gibi projelerin yapılacak olması mı?

 
Ülkemizde Cumhuriyet yıllarında darbelerin hangi dönemlerde yapıldığına bakıldığında ise, bu dönemlerin ülkemizin kalkınmasında sıçrama yılları olduğunu görüyoruz!

En bariz örneği merhum Menderes, 1960 ihtilalına maruz kalmış ve iki bakan arkadaşı ile idam sehpasına gönderilmişti.

Yine merhum Turgut Özal dönemi ülkemiz için bir kalkınma dönemi olmuştu, fakat şüpheli bir ölümle onun da önü kesildi.

Sonrasında ise bildiğimiz gibi Ak Partinin iktidara gelmesiyle başlatılan kalkınma hamleleri ve gündemden düşmeyen darbe söylentileri…

Millet iradesini gasp girişimleri; ciddi manada meşru iktidarı görevden alma teşebbüsü 2013 mayıs ayında tertiplenen gezi olayları olmuştu.

Şimdi ise çok daha canice ve çok daha merhametsizce yapılmaya çalışılanı ise 15 Temmuz Cuma günü akşamı olan teşebbüs idi.

Şimdi millet, iradesine sahip çıkmak ve üç beş haramiye pabuç bırakmamak için meydanları dolduruyor.

Çünkü bu millet darbelerden, darbe söylentilerinden ve bu tür girişimlerden çok çekti.

Yeter diyor, “söz milletindir, sen milletin silahını bu millete çeviremezsin, bu silahlar ancak ve ancak bu topraklara göz dikenlere çevrilir, eğer sen bu sadakate layık değilsen onu da bu millet devir almasını bilir".

"Bu silahlar milletin silahıdır sana emanet edilmiştir, bilesin emanete hıyanet edilmez, emanete hıyanetin ağır bir cezası vardır” mesajlarını meydanlarda veriyor.

Yine bu millet biliyor ki Peygamber ocağında kahir ekseriyetle ülkesine, milletine sadık olanlar vardır, bu her defasında üç beş kişinin şahsi emelleri ve başkalarına uşaklık etmesi için bu kahir ekseriyet de istismar edilemez!