23 Ekim 2015 Cuma

Bugün ise karşımızda 7 düvel ve PKK var


 

Geçen 13 yıl boyunca Türk ekonomisi büyük gelişmelere şahit oldu.

Bunu makroekonomik göstergelere bakınca daha iyi anlamak mümkün oluyor.

Ak partinin iktidara geldiği tarihteki ekonomik göstergelerle bugünkü rakamlara baktığımızda aradaki artı fark net bir şekilde görülmektedir.

Unutulmaması gereken bir husus ise geçen bu süre içinde Türk ekonomisi gerek dış ve gerekse iç kaynaklı önemli engellerle karşı karşıya kalmış olmasıdır.

Ülkenin istikrar, güven ve huzurunu bozmak için dış ve iç güçler büyük çaba göstermiştir.

Ülke ekonomisinin karşılaştığı ilk büyük olumsuz durum 2008 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan küresel finans krizi olmuştur...

Ki bundan Türk ekonomisi gerek Avrupa ve gerekse diğer ülkelere göre en az etkilenen ülke olmayı başarmıştır.

Aradan 7 yıl geçmiş olmasına rağmen dünya bu krizin bıraktığı olumsuzlukları tamamen üzerinden atamamış, o tarihten beri dünya ekonomisi beklenen toparlanmayı sağlayamamış.

Türk ekonomisinin yüzleştiği bir diğer önemli olumsuz gelişme ise Arap Baharı diye başlatılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki toplumsal demokratikleşme hareketi olmuştur.

Dört yılı aşan bir süredir bu hareket amacına ulaşmadığı gibi söz konusu ülkelerde derin yaralar açmış.

Özellikle yakın komşumuz olan Irak, Suriye, Mısır gibi ülkeler aynı zamanda ülkemizle büyük oranda ticari ilişkileri olan ülkelerdir...

Ülke ekonomisi için bir diğer olumsuzluk ise 2013 yılı Mayıs ayı sonu ve Haziran başlarında ülkeyi istikrarsızlaştırmak için ağırlıklı olarak batı medyasının büyük medya desteğiyle yapılan Gezi Olayları olmuştur.

BBC ve CNN International yayıncılık ilkelerini kötüye kullanarak, ülkemizde kaos çıkarmak için algı operasyonlu yayın anlayışıyla bu olaylara ciddi destek vermişlerdir.

Bu olayların ve arkasındaki güçlerin ana gayesi Türk ekonomisini istikrarsızlaştırmak olmuştur.

Bir başka önemli olumsuz gelişme ise terör olaylarının yeniden başlamasıdır.

Güçlü Türk ekonomisi ve Ak Parti iktidarları bu olumsuz olayların üstesinden gelmeyi başarmış.

Bilindiği gibi gezi olaylarının tek hedefi ülkeyi bir Mısır, bir Irak veya bir Suriye’ye dönüştürmeyi amaçlıyordu.

Fakat bu hain emel sahipleri arkalarına almış oldukları iç ve dış desteklere rağmen amaçlarına ulaşamamışlar.

Bunca iç ve dış olumsuz gelişmelere rağmen Türk ekonomisi bu olumsuzluklarla mücadelede başarılı olmuştur.

13 yıllık Ak Parti iktidarı bu süre içinde ülke çapında önemli yatırımlar yapmış.

Önde gelen yatırımlara ve hizmetlere baktığımızda; İstanbul boğazını denizin altından iki yakaya bağlayan Marmaray raylı sistemi, ülke çapında binlerce kilometre duble yollar ve tüneller, hizmete alınan sulama ve enerji barajları, bunların yanında yapılmakta olan 3. Havaalanı, 3. Boğaz köprüsü, yine yapımı devam eden denizin altından boğazın iki yakasını lastik tekerli araçlar için bağlayacak olan ikinci tüp geçit gibi dev yatırımları saymak mümkün.

Hızlı tren projelerinin hizmete girmesi, savunma sanayinde kayda değer projelerin gerçekleştirilmesi ülkemiz adına memnuniyet veren önemli gelişmeler olmuş…

Bazı iç ve dış güçlerin halkın hür iradesiyle işbaşına gelen iktidarları karalamaya çalışırken, demokrasi çabası gösteren ülke topluklarının bu taleplerini istismar ettikleri iyi biliniyor.

Batılı hegemonist zihniyet bilinen o emperyalist tutumunu terk etmediği gibi, bugün demokrasi için mücadele veren bölgemizdeki ülkelerin demokratik taleplerine destek vermemesiyle evrensel değerlere olan samimiyetsizliğini göstermiş oluyor.

Emperyalistler dün olduğu gibi bugün de mazlumun değil Suriye örneğindeki gibi zalimin yanında olmayı tercih etmektedirler.

Ülkemizdeki olumlu gelişmeleri, demokrasiyi istemediklerini, kaos oluşturmak için fırsat kolladıklarını iyi biliyoruz.

Rusya’nın bugün katil Suriye yönetimine olan aşırı ilgisi bunun en bariz göstergesidir.

Ülkemizin bugün Çanakkale ruhundan daha ileri bir birlik ve beraberlik ruhuna ihtiyacı var.

O zaman karşımızda sadece yedi düvelin güçleri vardı, bugün ise yedi düvele ilaveten onların güdümündeki PKK ve iç destekçileri de var!