24 Nisan 2013 Çarşamba

Dünya güvenliği 5 daimi üyenin elinde

Suriye’de katliam devam ediyor. 
BM Güvenlik konseyinin iki yılı aşan süredir savaş içinde olan Suriye’de devam eden iç savaşla ilgili problemi çözecek bir karar alamıyor veya almak istemiyor.
BM Güvenlik Konseyinin birincil amacı uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktır, şeklinde açıklanıyor. Beşi daimi, onu geçici olmak üzere toplam 15 üyesi bulunuyor konseyin.
Ancak ferman beş daimi üyenin elinde bulunuyor. Yani dünyada yaşanan barış ve güvelikle ilgili olayların yol açacağı huzursuzlukların giderilmesi yönünde oybirliği karar alma yetkisini bu beş ülke uhdesinde bulunduruyor. Üyelerden birinin alınacak kararı veto etmesi halinde konseyden olumlu bir karar çıkmıyor.
Suriye’de iki yılı aşan bir süredir demokratik haklarını isteyen muhaliflerle dikta yönetim arasında savaş bütün acımasızlığı ile devam ediyor.
Bu savaşı durduracak bir kararın güvenlik konseyinden çıkmaması nedeniyle her gün onlarca masum insan hayatını kaybediyor.
Şehir harabe hale gelmiş. Dikta rejim elinde bulundurduğu ülkenin silahlı güçleri ve arkasına aldığı bazı ülkelerin desteği ile ülkeyi yakıp yıkıyor. UNESCO dünya mirası listesinde yüzlerce yıllık tarihi eserler, camiler bombalanarak yıkılıyor.
BM’nin son açıklamasına göre; Suriye’de 6,8 milyon insan muhtaç durumda, 4,25 milyon kişi ülke içinde yerlerinden edilmiş ve 1,3 milyon kişi rejimin zulmünden kaçarak göçmen durumuna düşerek, komşu ülkelere sığınmış. 
En az 70 binin üzerinde kişi iç savaşta hayatını kaybetmiş.
BM Genel Sekreteri Ban ki moon ülkede insani krizin korkunç durumda olduğunu ve bağışta bulunan ülkelerden BM insani çabalarına tam destek vermelerini rica ediyor.
Aynı zamanda taraflar arasında acil diyalog ihtiyacını vurguluyor.
Ancak mevcut dikta yönetime para, silah ve asker desteği veren ülkelerin bu tavrı sürdükçe diyalog sürecinin başlaması zor görünüyor.
Zulme olan bu desteğe ilave olarak uluslararası toplumun suskun ve lakayt tavrı ülkedeki iç savaşın durmasını engelliyor.
Suriye’de dikta rejim her türlü hukuksuzluğu ve insanlık dışı tutum ve eylemini sürdürüyor. Kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar var. İşlerine geldiği zaman istedikleri kararı alan, aldıran BM Güvenli Konseyi Suriye halkı için duyarsız, tutarsız tavrını sürdürüyor.
Güvenlik konseyinin mevcut antidemokratik yapısı ve anlayışı söz konusu insanı meselelerin halledilmesinde etkili karar almasını engelliyor. Buna ilaveten uluslar arası sivil toplum kuruluşları da bu insani konuda duyarsız hareket ediyor.
Dünya genelindeki bu tür olaylara çözüm bulmada yetersiz ve aciz kalışı konseyin yeniden yapılanmasını gündeme getiriyor. 193 üyeye sahip olan BM’nin bütün dünyanın güvenliğini sadece beş daimi üyeye teslim edilmiş olması adalet ve hukuk kurallarıyla bağdaşmıyor. Bu aynı zamanda BM’nin kuruluş ilkesiyle de bağdaşmıyor.