21 Ocak 2013 Pazartesi

Yağmur hasat mevsimi


 

 

 

Geleneksel manada bölgeden bölgeye, üründen ürüne değişiklik göstererek yazın son ayları ve sonbahar ayları hasat mevsimi olarak bilinir. Bir yıl boyunca yapılan hazırlık ve çalışmanın semeresi hasat mevsiminde alınır.

Ancak günümüzde artık her mevsim hasat yapmak mümkün...

Her ne kadar büyüklük olarak normal mevsimindeki kadar olmasa da, yılın her ayında ürün hasadı yapılıyor.

Gelişen üretim teknik, teknolojileri ve sera kültürü sayesinde, ülkemiz kışı ılıman geçen bölgelerinde sera ürünü almak mümkün.

Gerek, maliyet ve satış fiyatı ve gerekse sağlık ve lezzet açısından tabii şartlarda ve kendi mevsiminde yetişenler kadar istenilen özellikte olmasa da, günümüz şartlarının gereği olarak seracılık artık bir üretim tekniği olarak bütün dünyada benimsenmiş.

Ülkemizde sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde bu hususta yüksek potansiyele sahip; bu potansiyel değerlendirildiğinde mevcut üretim daha yukarı seviyelere çekilebilir.

Fakat kış ayları asıl bir başka temel ürünün hasat mevsimi. Bu da suyun hasat mevsimi...

Bu hasat yapılamazsa ne diğer ürünlerin hasadı yapılabilir, nede yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik barajlarının ihtiyacı olan yeterli su elde edilebilir.

Bu bakımdan bu mevsim suyun hasadını en iyi şekilde, mümkün olan en az fire ve zayiatla yapmayı gerektiriyor.

Derelerin, nehir yataklarının, göller ve çok amaçlı barajların ve su toplama havzalarının yeterince dolması ve yaz aylarında ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır bulunması yağmur ve kar sularının en iyi şekilde hasat edilmesini zorunlu kılıyor.

Bu nedenle bu hasat bir alt yapı hazırlığını gerektiriyor.

Şehirlerimizin durumu malum; şehirciliğin bir zorunluluğu olarak maalesef suyun hasadını azami ölçüde yapmak mümkün olamıyor. Ama buralarda imkân dâhilinde gerekli tedbirler alınarak kısmen de olsa yağmur hasadı yapılabilir.

Şehirlerimiz de mevcut açık alanların, yani toprağın suyla buluştuğu yerlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi yanında, kentsel değişim sürecini yaşayan ülkemizde şehirlerimiz için bir başka çözüm de yağan yağmur suyunu toplam için bazı ülkelerde uygulanan, çatılardan akan suları toplamak için projeler geliştirerek yağmur suyu hasadı yapılabilir.

Bu öncelikle projelendirmenin yağmur sularını toplama tanklarına yönlendirecek şekilde yapılmasını gerektiriyor. İlk anda uygulamaya alınmasa da ihtiyaç duyulduğunda sistem kurularak ve devreye alınarak elde edilen sular çeşitli işlemlerden geçirilerek evsel kullanımda ve sulama suyu olarak kullanılabilir.

Yağmur hasadı için en hayatî alanlar şehir yerleşim alanlarının dışında kalan yerler. Bu alanların su hasadı için daha iyi yönetilebilir ve kontrol edilebilir olması yağan yağmur ve kar sularının en verimli şekilde hasat edilmesine imkân tanımasını sağlayacaktır.

Yağmur ve kar sularını mümkün olan en iyi şekilde yönetmek suyun istenilen yerlerde toplanmasını sağlayacağı gibi, aynı zamanda taşkın ve sellerin vereceği zararın bu oranda azalmasını sağlayacaktır.

Dileğimiz yağmur hasat mevsiminin bereketli geçmesi ve bunun diğer temel ürünlere yansıması…