1 Nisan 2017 Cumartesi

Demokrasi için "Evet"


 

Bugüne kadar yapılan anket sonuçları ve meydanların diline baktığımızda on yıllardır süregelen bir sıkıntı 16 nisanda yapılacak referandumla sona erecek İnşallah.

Mevcut yürütme sisteminin ülkenin istikrar ve kalkınma hızının önünde on yıllardır süren bir engel olarak gösteriliyor.

Geçmişte yürütmenin başında bulunanların hepsi iki başlı bir sıkıntının vermiş olduğu rahatsızlığı dile getiriyorlar.

İki başlı bir yürütmenin mahzurları anlatılıyor.

Birinin ak dediğine diğerinin kara dediği örneklerle anlatılıyor.

Yani mevcut sistem ülkenin önünde bir ayak bağı olarak duruyor.

İşte bu iki başlılığı ortadan kaldırmak için Büyük Millet Meclisinde meclis çoğunluğuyla kabul edilen 18 maddeden ibaret olan bir anayasa değişikliği 16 nisanda milletin reyine sunulacak.

Şu anda yürürlükte olan yönetim şekli ülkemizin istikrarı ve güven algısı bakımından olumsuzluklara yol açtığı haklı gerekçesiyle “Evet” oylarının çoğunluğuyla sona ermiş olması temennimizdir.

Cumhurbaşkanlığı sistemi, aynı kişiye sadece iki defa tekrar seçildiği takdirde toplamda on yıl görev yapma şansı veriyor.

Her beş yılda Büyük Millet Meclisi üyeleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılmış olacak.

Böylece ülkeye istikrar gelecek.

Seçimler düzenli olarak zamanı geldiği tarihte olacağı için, ne sıradan vatandaş, ne yerli ve ne de yabancı yatırımcı istikrar endişesine kapılmadan yatırımlara devam edecek.

Cumhurbaşkanlığına aday olan zatın seçilmesi aynı zamanda bakanlar kurulunun da seçilmesini sağlayacak.

Seçimler neticesinde, Mecliste bir parti hükümeti kuracak çoğunluğu sağlasın, sağlamasın yürütmeyi üstlenecek Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bakanlar kurulu kurulup hemen icraata başlamış olacak.

Özellikle koalisyon hükümetlerinde uygulanan milletin iradesini pazarlığa dönüştürerek kişisel menfaat sağlama dönemi son bulacak.

Yeni oluşacak sistemde Cumhurbaşkanın seçilmeme gibi bir durumu da söz konusu olmadığı, 1. Turda seçilmezse 2. Turda seçilmiş olacak.

Bu konuları gerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve gerekse Başbakanımız, meydanlarda ve salon toplantılarında kamuoyuna anlatıyorlar, yeni sistemin ülkeye ve millete sağlayacağı yararları anlatıyorlar…

Fakat yeni sistemin demokrasiden, seçme ve seçilme hakkından vazgeçilmeyeceğini, yeni sistemin aslında bir istikrar meselesi olduğu; ülkenin istiklalinin, istikbalinin ve istikrarının meselesi olduğu anlatılsa da birileri bunu mecrasından saptırmanın çabası içinde.

Birileri azınlık zihniyeti ile 16 nisandan sonra oluşacak yeni sistemi 180 derece ters gösterme çabasında.

Ülkemizi şaha kaldıracak bu yeni sistem bazılarının akla ziyan karşı çıkışıyla engellenmeye çalışılıyor.

Bunların kim olduğuna baktığımızda ise; hepsinin ülkemize bariz bir şekilde düşmanlık beslediklerine şahit oluyoruz.

Nedense bir kısım Avrupa ülkeleri var güçleriyle ülkemizin menfaatine olacak bu yeni sisteme karşı çıkıyor.

Bunun yanında PKK, Kandil, FETÖ gibi terör örgütleri ve özellikle ana muhalefet partisi ülkemizin faydasına olacak bu yeni sisteme karşı olduğunu dile getiriyor.

Karşı çıkan terör örgütlerine baktığımızda, bunların ülkemize kan ve gözyaşı döktürenlerin olduğunu, kırk yıldır ülkemizin huzur ve güvenini tehdit edenler olduğunu görüyoruz.

16 nisandan sonra “Evet” oylarının çoğunluğuyla neticelenmesiyle vesayet anlayışı son bulacak, asıl o zaman demokrasi kurum ve kurallarıyla yerini bulmuş, hukukun üstünlüğü işlemiş olacak.

Bu yeni sistem, sadece “Evet” diyenlerin menfaatine değil, bütün ülke vatandaşlarını kucaklayan bir sistem.

Bu sisteme karşı çıkanlar, aslında çok az bir kesimi temsil etmektedirler.

Çünkü onların düşüncesi bu ülke değil, bu ülkenin geleceği ve güçlenmesi değil, onların düşüncesi sadece ve sade çok küçük bir azınlıktır. Çok küçük bir elit kesimin menfaatidir.

İşte bu gerçeğin şuurunda olarak, “Evet” diyoruz.

Sadece içinde bulunduğumuz zaman dilimini değil, geleceğimizi de nazari dikkate alarak “Evet” diyoruz.

Sadece ülkemiz, bölgemizin değil; yeryüzündeki mazlumların, mağdurların da temel insan haklarına kavuşmasına katkı sağlayacak bir sistem için “Evet” diyoruz…