14 Nisan 2016 Perşembe

İslam ülkelerinin atıl dinamizmi


 

 

İslam İşbirliği Teşkilatı 13. Toplantısı İstanbul’da toplandı. İslam dünyasının mevcut durumda içinde bulunduğu sıkıntılar göz önüne alındığında bu toplantı bu açıdan büyük önem arz ediyor.

İslam toplumlarının beklentisi, özellikle insani sorunlara çözümler getirecek kararların alınması yönünde.

İslam dünyasının sahip olduğu politik, ekonomik güç ve dinamizm bugüne kadar olması gereken ölçüde hayata geçirilememiş.

Toplantıda görüşülmesi, tartışılması gereken ve İslam dünyasını yakından ilgilendiren hayati konuların var olduğunu tahmin ediyoruz.

Toplantı sonrasında deklare edilecek konuların başında Suriye, bölgemiz ve İslam dünyasını yakından ilgilendiren önemli konular bulunuyor olması.

Söz konusu konuların başında terör, sömürü dünyasının bugüne kadar kayıtsız kaldığı ve lafla geçiştirdiği İslam dünyası açısından hayati konular var.

Bu hayati ve insani konular hakkında kararlı, tutarlı ve çözüm getirecek kararların alınması ve BM’nin bu kararları desteklemesi için çaba gösterilmesine ortam oluşturması önem taşıyor.

Bir başka önemli konu ise terör örgütlerinin mantar biter gibi İslam ülkelerinde teşkilatlanması, İslamiyet’le ilgisi olmayan terörü İslam’la özdeşleştirme çabalarına son verilmesi, bu örgütlerin İslam ismiyle anılmaması için gerekli çabanın gösterilmesi.

Bugün İslam dünyasının içine düşürüldüğü sıkıntılı durum ve çıkmazın öncelikli nedeni İslam ülkelerinin bu duruma düşen ülkelere karşı duyarsız kalmalarından ileri geliyor olmasıdır.

İslam ülkelerinin birçoğu petrol zengini ülkeler.

İster istemez bu zenginliklerin geçtiğimizde asırda nerelere akıtıldığı sorusu akla geliyor.
Bu zengin kaynakların öncelikle çeşitli şekillerde fakir olan İslam ülkelerine aktarılmadığı, dolayısıyla bu ülkelerin bir asır boyunca mağdur duruma düşmesine zemin oluşturduğunu unutmamak gerekiyor.

İslam ülkelerinin elbette ele alınması açıklıkla, samimiyetle tartışılması gereken çok sayıda gündem maddesi var.

Öncelikli gündemin yanında, İslam dünyasını yakından ilgilendiren konuların da gündeme alınarak konuşulup, tartışılarak en azından bir plan dahilinde çözüme kavuşturulmasında bu teşkilat önemli role ve potansiyele sahip.

Dünyadaki bu tür birliklerin faaliyetlerinin ve doğurduğu faydalar göz önüne alınırsa bu toplantının da önemi ortaya çıkmakta.

İslam ülkelerinin ve diğer mazlum ve mağdur duruma düşürülmüş ülkelerin bir araya gelmesi küresel meselelere çözüm getirecek güçtedir.

Yine önemli bir insanlık sorunu olan mültecilerin durumu ki bunların büyük bir bölümü Müslüman ülkelerin vatandaşı çözüm bekleyen önemli bir insani konu.

Temenni edilir ki artık İslam İşbirliği Teşkilatı bu toplantıyla bugüne kadar içinde bulunduğu atıl durumdan çıkar hem insanlık ve hem de mazlum duruma düşürülmüş Müslümanlar lehine olacak dinamizmini harekete geçirir.