2 Eylül 2012 Pazar

Tarladan çatala israfı önlemek
 

Birleşmiş Milletler gıda örgütü, gıda güvensizliği ile mücadele edecek bir eylem başlattı. Eylemin amacının, tarımda su kaynaklarını daha iyi yönetmek ve su israfı azaltmak…

İnisiyatif, “Su kıtlığı ile başa çıkma: tarım ve gıda güvenliği için bir eylem çerçevesi” başlığını taşıyor.

Sulama şemalarını modernize etmek, yeniden kazanım ve atık suları yeniden kullanmak, su kirlenmesini azaltacak mekanizmalar ve çiftliklerde yağmur suyunu depolamayı öngören eylem planı kuraklık ilişkili riskleri azaltmayı amaçlıyor...

Çerçeveyi oluşturan BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre, kuraklık dünyanın bazı yerlerinde küresel tahıl üretimini vuruyor ve bunun neticesi olarak 2007 yılından beri her yıl gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bu durum gıda zinciri boyunca suyun daha iyi yönetilmesi yoluna odaklanmayı esas alıyor.

FAO’nun Genel Direktörü Jose Graziano da Silva konuyla ilgili konuşmasında, su kıtlığı ve kirlilik küresel olarak büyüyen bir tehdit olarak pozisyon alıyor, diyerek endişelerini ifade ediyor.

Ayrıca dünyanın gıda üretiminde suyun kullanıldığı yolları değiştirecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatılıyor.

Dünyanın gıdaya olan büyüyen talebini karşılamak, suyu muhafaza edecek gıda üretim metotları ve akıllıca kullanmanın önemi üzerinde duruluyor.

FAO’nun tahminine göre küresel olarak üretilen bütün gıdaların %30’u, ki 1.3 milyar ton eşdeğer bir miktara ulaşıyor, bu kayıp tarladan çatala kadar uzanan bir süreç boyunca oluşuyor her yıl.

Su israfını azaltmak sürdürülebilir gıda üretimi için önem taşıyor!

Tarımda daha iyi su yönetimi ana konulardan biri olarak değerlendiriliyor.

Su kıtlığı, yetersizliği, kirliliği ve buna bağlı olarak gıda yetersizliği ve fiyatların yükselmesi küresel olarak uzun yıllardır dünyanın gündeminden düşmüyor.
Bu hayati konuyu gözden uzak tutmamak, önem ve zaruretini iyi kavramak gerekiyor. Bu nedenle ilgili bütün kurum ve kuruluşlardan, fert bazına kadar herkesin suyun hayati önemini iyi kavraması ve buna göre hassasiyetlerini ve davranışlarını yeniden düzenlemesi gertçeğinin gözden uzak tutulmaması akla geliyor.

Sadece tarımsal alanda değil, bütün sektörlerin suya ihtiyacı var. üretim yapan bütün sektörlerin farklı oranlrda su ihtiyacı var.
Bu nedenle suyun korunması ve devamlılığının sağlanması noktasında herkes ve herkesimin farkındalık kazanması ve hassasiyet göstermesi problemin çözümüne katkı sağlayacaktır.

Çözüm için sadece bir noktaya odaklanıp kalmak sorunun hallini geciktireceği gibi, başarıyı tam olarak sağlamada da noksanlık oluşturabilir.