27 Mart 2012 Salı

Küresel ekonomik görünüm

Geçtiğimiz yıl bazı hükümetlerin değişmesine yol açan Avro bölgesi kamu finansman sıkıntısının Avrupa birliği tarafından alınan tedbirler neticesinde son aylarda etkisini azalttığı ve iyileşme belirtilerinin görüldüğü gözleniyor.

Gözlemcilerin 2012 yılının ilk iki ayını değerlendirerek yaptıkları yorum gelişmelerin olumlu yönde seyrettiğine işaret ediyor.

Avrupa Merkez Bankasından arttırılan parasal destekle ikinci bir üç yıllık uzun dönemi kapsayan yeniden finanse etme operasyonu Avro bankacılık sistemini destekleme amacını güdüyor.

Yaklaşık 800 bankanın katılımıyla parasal sisteme enjekte edilen toplam fon 1 trilyon avroya ulaşmış.

Gelişmeler ve açıklamalar, muhtemel ekonomik krizin 2012’de beklentilerin altında bir seyir izleyeceği yönünde.

Küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecek bir başka bölge ise Arap Baharının yaşandığı MENA bölgesi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan bölgede ise nispi bir iyileşmenin olduğu gözleniyor. Suriye’deki kargaşa hariç diğerlerinde seçimlerin yapıldığı, yeni yönetimlerin işbaşına geldiği, bunların sosyal istikrarı ve yeni politik düzenin halk tarafından kabulü hususundaki başarıları ekonomik büyümenin sağlanmasına katkıda bulunacak.

Dünyanın öne çıkan ekonomileri ve küresel büyümeye önemli ölçüde katkı sağlayan ülkelerden biri olan Çin’de 2012 yılında büyümenin %7.5-8.2 arasında olacağı, Hindistan’da ise %7 olacağı bekleniyor.

Rusya’da büyümenin %3.5-4 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Küresel büyümenin bu yıl %3.5; 2013-2016 yıllarında ise %3.6 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

İleri ekonomilerdeki büyüm beklentisi ise, 2011’deki %1.6’ olan oranın 2012’de 1.3’e düşeceği tahmin ediliyor.

2013-2016 yılları için, ileri ekonomilerin büyüme oranlarının, durgunluk öncesi rakamı olan %2’nin üzerine çıkacağı bekleniyor.

2012’de hızlı kalkınmakta olan ekonomilerin büyüme oranı %6.3’ten  (2011), %5.6’ya düşeceği bekleniyor. Bunun nedeniyse kısmen yavaşlayan ihracat, kısmen de bir kısmının büyüme trendinin üzerinde büyümüş olmalarına bağlanıyor.

2017 – 2025 arasında, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin %3.3 büyüme gösterecekleri şeklinde beklenti var. 2017-2025 yılları küresel büyüme oranının ise %2.7’ye düşeceği öngörülüyor.

Uluslararası Para Fonuna (IMF) göre, ekonomik büyümedeki son veriler beklenenden daha güçlü olduğu yönünde, özellikle ABD ekonomisinde ve istihdamdaki olumlu rakamlar bu görüşü destekler nitelikte.

İhracatında biraz azalma olsa da Çin iyi performansını sürdürüyor. Dünyanın önde gelen ülkeleri küresel büyüme ve istikrarı destekliyor. ABD merkez bankasının düşük faiz politikasını 2014’de kadar sürdürme taahhüdü ve ücretlilerin vergisini hafifletmesi, talebi ve istihdamı desteklemesi küresel ekonomi açısından olumlu bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor…

Uluslararası enerji ajansına göre petrol fiyatları küresel ekonomik büyüme üzerinde etkin bir negatif güce sahip.

Küresel krizin başladığı 2008 haziran ayında145 dolara çıkan petrolün varil fiyatı, 23 aralık 2008'de ise 30.28 dolara kadar düşmüş. Petrol fiyatları küresel ekonomik krizin başladığı tarihten sonra en düşük seviyeye düşmüş söz konusu tarihte.

Uluslararası ham petrol fiyatları 2009’da 35 -82 dolar arasında işlem görmüş, OPEC’in aylık bültenine göre…

Ancak ABD’nin İran’a yaptırımları uygulamaya koyması, petrol fiyatlarının yükselmesine yol açacağı ve netice olarak bunun küresel ekonomiye olumsuz etki yapacağı endişesi var.