22 Mart 2015 Pazar

Dünya su günü
Her yıl 22 mart su günü olarak düzenleniyor. Amaç tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini desteklemek ve tatlı suyun önemine dikkat çekmek.

Dünya su günü her yıl suyun bir yönünü vurguluyor. 2015 yılının teması “Su ve Sürdürülebilir Gelişme”.

Birleşmiş Milletler 2016 yılını “Su ve İstihdam”; 2017 “Atıksu”; 2018 yılı “Su için Tabiat Esaslı Çözümler” şeklinde belirlemiş.

Su sürdürülebilir gelişmenin temelini oluşturuyor. 2015 kampanyası su farkındalığını artırmak ve küresel hareketi teşvik etmeyi amaçlıyor.

İnsan vücudunun yüzde 50-60’ı sudan oluşuyor. Bebeklerde bu oran %78. İnsanlar her gün içme, pişirme ve kişisel hijyen için suya ihtiyaç duymaktalar.

BM’nin açıklamasına göre günümüzde 748 milyon insan sağlıklı içme suyuna ulaşamıyor ve 2,5 milyar insan gelişmiş sanitasyon tesisine sahip değil.

Herkese güvenli su ve sanitasyon sağlamak için gerekli yıllık yatırımın 107 milyar dolar olduğu ve 5 yıllık bir süreyi kapsıyor.

Ormanlar, sulak alanlar ve meralar dahil ekosistemler küresel su döngüsünün merkezini oluşturuyor.

Bütün tatlısular ekosistemlerin devamlı sağlıklı fonksiyonuna bağlı ve sürdürülebilir su yönetimini başarmak için su döngüsünü kabul etmek temel kabul ediliyor.

Ancak çoğu ekonomik modeller tatlısu ekosistemleriyle sağlanan temel hizmetlere değer vermiyor. Bu su kaynaklarının ve ekosistemlerin kullanımının sürdürülemezliğine yol açıyor. Ekolojik sistemler arasında etkileşimi nazarı dikkate alacak çevresel sürdürülebilir ekonomik politikalara doğru bir değişime ihtiyaç duyuluyor...

Her hafta bir milyon insan dünya çapında şehirlere taşınıyor. Günümüzde iki kişiden biri şehirlerde yaşıyor. Şehirleşmenin %93'ü fakir ve gelişmekte olan ülkelerde meydana geliyor. Dünya şehirleşmesini %40’ı gecekondulardan oluşuyor. Göstergeler 2050 yılına kadar 2,5 milyar insanın daha şehirlere göç edeceğini gösteriyor.

En büyük şehirleşmenin Hindistan, Çin ve Nijerya’da olacağı bekleniyor.

Her üretilen ürün su gerektiriyor. Küresel su talebi 2000 - 2050 arasında yüzde 400 atmış olacak sanayi üretimi için, başlıca artış yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerde olacak.

Teknoloji ve akıllı planlamanın su kullanımını azaltacak ve atıksuyun kalitesini artıracak.

Su ve enerji ayrılmaz iki arkadaş. Enerji üretimi ve iletimi su kaynaklarının kullanımını gerektiriyor.

Sulama bazı gelişmekte olan ülkelerde %90’a kadar suyun kullanılmasına neden oluyor. Küresel olarak tarım üretimi için su kullanımı %70. 2050 yılına kadar tarım sektörünün %60 daha fazla gıda üretimi yapması gerekecek ve bu oran gelişmekte olan ülkelerde %100’e varacak. Ekonomik büyüme ve ferdi zenginlik diyetlerde ağırlıklı olarak nişasta esaslı olanlardan et ve süt ürünlerine doğru bir dönüşüme neden olacak. Tarımın mevcut büyüme oranlarının tatlı su kaynaklarına olan talebi sürdürülemez olarak görülüyor.

Üretim için yetersiz su kullanımı akiferleri tüketiyor, nehir akışlarının azaltıyor, yaban hayatını küçültüyor ve aynı zamanda küresel sulanan arazi alanlarının %20’sinin tuzlanmasına neden oluyor.

Su kullanımında verimliliği artırmak için tarımın su kayıplarının azaltılması ve bitki verimliliğinin artırılması tavsiye ediliyor.

Gelişmekte olan bazı ülkelerde kadınlar ve kızlar günlük zamanlarının %25’ini su taşımakla geçiriyor. Su ve sanitasyona yapılan her bir dolar yatırımın dönüşü ise 5 ve 28 dolar arasında olacağı bekleniyor, suya harcanan zamanın eğitim ve üretime yönlendirilmesiyle...