14 Ocak 2015 Çarşamba

Terörü önlemek ciddiyet ister


 

Fransa’nın hiciv dergisine yapılan terör saldırısı birkaç yönden analiz edilmeyi akla getiriyor.

Öncelikle olayı kınamak herkesin insani görevi, olay sonrasında ülkeler seviyesinde gerekli kınamlar, telinler yapılmıştır.

Çok sayıda devletten başkan ve başbakan seviyesinde 40’ın üzerinde ülke temsilcisi ve milyonların katılımıyla menfur olay Paris’te telin edildi.

Ancak olayın görünmeyen, perde arkasında kalan zihinleri meşgul eden, yorumu ve araştırılmayı gerektiren yönleri var.

Birincisi bu terör hadisesinin ilk olmadığı, hemen hemen her gün değişik ülkelerde masum insanların bu ve benzeri saldırılara maruz kaldığını üzüntüyle izliyoruz.

Özellikle terör eylemleri 2000’li yıllardan itibaren artan bir şekilde yaygınlık ve hız kazanmıştır.

Hiç umulmadık yerde ve ülkede kendini göstermektedir.

Birilerinin canı sıkıldığında veya öfkesini yenmek istediğinde bu yolu kendince mubah görmektedir.

Yarın nerede ortaya çıkacağı, yok yere, canice kimi veya kimleri hedef alacağı bilinmez.

Terör olayları özellikle son 15 yılda neden giderek bir tırmanışa geçmiştir?

Bu cani eylemler bu yönüyle ilgili uluslararası kurumlar tarafından araştırılıp, buna kimlerin gerek eğitim ve gerekse finansal olarak destek verdiği hususunu ortaya çıkarması insanlık görevidir.

Eğer bu canice işlenen eylemler samimi bir şekilde önlenmek isteniyorsa böyle bir araştırma ciddi ve samimi bir şekilde yapılarak bu tür olayların önlenmesi yönünde gerekli adımların atılması gerekir.

Bir başka önemli konu ise terör eylemlerine karışanlar hep Müslüman ismini taşıyan kişilerden oluşuyor. Bu gerçekten böyle midir, yoksa ne olduğu bilinmeyen kişileri eğiterek ve bir Müslüman adı vererek sırf Müslümanları hedef göstermek için midir?

Bazı emperyalistler devletlerin kendi çirkin emellerini gerçekleştirmek, kara propaganda yapmak ve kendilerini dünya kamuoyu önünde mazlum göstermek için mi oluşturuluyor? Böylece hedef saptırarak kazançlarına kazanç katmak için midir?

Yine Fransa’daki terör eylemcileri neden bir Yahudi marketini seçtiler?

Bunu Müslümanları potansiyel tehdit olarak gösteren İsrail’in elini güçlendirmek için mi yaptılar?  

Terörün hedefi savunmasız insanlar!

Bugün yeryüzünde milyonlarca savunmasız Müslüman ne zaman geleceği belli olmayan terör tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bunun en acı örneklerini bugün birçok İslam ülkesi uzun yıllardır yaşıyor.

Myanmar’da, Afganistan’da, Afrika’da yapılan toplu katliamlara neden gerekli tepki gösterilmiyor.

Filistin’de savunmasız Filistinliler evlerinden atılarak, aç ve açıkta bırakılıp haksız bir şekilde Yahudi yerleşimine açılmaktadır, bu insanlık ve hukuk dışı hareket uzun yıllardır devam ediyor.

Eğer dünya canice harekete karşı birkaç defa büyük çapta Fransa’daki gibi gösteri yapsaydı İsrail devleti yıllardır sürdürdüğü katliamları sürdürülebilir hale getirebilir miydi?

Bırakın bütün dünyayı sadece İslam ülkeleri bu insanlık ve hukuk dışılığı telin etme cesaretini topluca ve demokratik bir üslupla yapmış olsaydı bu zulüm bu kadar devam eder miydi?

Suriye’de 4 yılı geride bırakmak üzere olan her gün işlenen katliamlar neden yeterince telin edilmiyor, üstelik bu cinayetleri işleyen kişi ve kişiler belli ve açıkça her türlü desteği buluyor.

El-Kaide’nin nasıl kurulduğu konusundaki söylentileri açığa kavuşturmak uluslararası toplum ve BM’nin önde gelen görevi değil mi?

Bugün ortaya çıkan birçok örgüt bunula bağlantılı.

İslam ülkeleri bugün yeryüzünde ne kadar İslam ismi altında ve sözde İslam devleti kurmak adına ne kadar terör örgütü varsa bunların hepsini ortak bir platform kurarak bütün dünyaya bu örgütlerin İslam’la Müslümanlıkla hiçbir şekilde ilgisinin olmadığını ilan etmelidir. İslam ülkeleri bu büyük yanlışa dur demeli ve bunu ilgili platformlarda savunmalıdır.