22 Kasım 2016 Salı

Yargısız infaz alışkanlığı 
Sureti haktan görünen malum kesim o bildik huyundan vazgeçmez.

Bunun son örneğini İstanbul’da yapılan NATO toplantısında tekrar gördük.

Kişi veya bir topluluğa ya da ülkeye yargısız infaz uygulamak ne aklıselimin, ne insan hakları, ne demokrasi ve ne de hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmaz.

Bu yaklaşım hem bu değerleri istismar ve hem de muhatabını istismar etmekten başka bir mana taşımaz.

Meseleyi çarpıtmak, saptırmak dürüstlük ilkesiyle de bağdaşmaz…

NATO parlamenter asamblesi 62’nci genel kurul toplantısı 18-21 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

NATO’nun önemi, yararı ve görevi üzerine konuşmalar yapıldı.

Ülkemizi ilgilendiren meseleler tartışma konuları arasında yer aldı.

En önemli konulardan biri yıllardır huzurumuza, bütünlüğümüze ve bağımsızlığımıza musallat olan terör örgütleri ve siyasi uzantılarının toplantıya konu olması oldu.

30 yılı aşan PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı olan partinin meclisteki üyelerinin bir kısmının uzun yıllardır ülkemizin bütünlüğüne yönelik sürdürülen insanlık ve kanun dışı eylemleri, söylemleri nedeniyle tutuklanmaları Hollandalı delege tarafından tenkit ve bir bakıma da şikayet kabilinden dile getirildi…

Yıllardır ülkemizin komşularında yaşanan vahşetin ne denli insanlık dışı boyutlara ulaştığını söylemeye gerek yok.

6 yıldır Suriye’de savunmasız insanların dramını bütün dünyayla hep birlikte seyrediyoruz.

Evleri başlarına yıkılıyor, acımasız Suriye yönetiminin her gün masum insanların üzerlerine attıkları bombaların bıraktığı beton yığınlarının altından kurtulmaya çalışan, sahillere vuran çocukların dramını görmezden gelen bu vicdan yoksunu güruh ülkesine ihanet içinde olan tutuklu milletvekillerini savunuyor.

İnsani değerleri ustaca saptırmalarındaki maharetlerini gösterme çabası içindeler.

Yüzbinlerce savunmasız insan Suriye’deki gaddar rejim tarafından katledildi!

Bu vahşeti gören yok, enkaz altından çıkarılan çocukların dramını görmezden gelip, ülkemizin birlik ve beraberliğini, toprak bütünlüğünü tehlikeye atanların savunmasına soyunuyorlar.

Ne ülkemizde düzenlenen NATO parlamenter asamblesi toplantısında, ne de her sene Birleşmiş Milletler genel kurulunda ve diğer oturumlarda bu mazlum insanların dramı ciddi bir şekilde ele alınmadı.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer uluslararası insani ve hukuki kuruluşlar 6 yıldır insanlığın yüzkarası Suriye’deki insanlık dramına çözüm getirecek bir yaklaşım sergilemiyor.

Irak 2003 yılından beri aynı zulme sahne oluyor.

Bunlar sadece sınır komşularımızda meydana gelen (getirilen) vahşet sahneleri.

Yıllardır meydana gelen bu insanlık dışı ve insanlık ayıbı olayların durması yargısız infaz anlayışı ile değil, samimi ve ciddi bir yaklaşımla ele alınarak halledilir.