5 Mart 2014 Çarşamba

Rusya ne yapmak istiyor?


 

Rusya ne yapmak istiyor vermek istediği mesajı ne ve kimlere?

Eski alışkanlıkları mı depreşti?

Sovyet bloku dönemini mi özledi?

Yoksa o döneme ait düşüncelerini şartlar gereği nadasa almıştı da, şimdi tekrar eski günlere dönmenin hesaplarını mı yapıyor?...

Ukrayna'da meydana gelen son olaylar yıllardır batı ve Rusya arasında kalan bu ülkenin bağımsızlığını gündeme getirdi.

Yaşananların hatırlattığı ise bu ülkede millet iradesine saygı duyulmadığını gösteriyor.

Dolaysıyla milletin emanetine sahip çıkılmayınca, neticesinde de son aylarda Ukrayna’da yaşanan olaylar kaçınılmaz oldu...

Bu olaylarda Rusya’nın emperyalist tutumunu göz ardı etmemek gerekiyor.

Rusya bu alışkanlığı komünist dönemde yaklaşık 70 - 75 yıl sürdürdü.

Her türlü insan hakları ihlali yapılarak insanlığın en temel değerleri ayaklar altına alındı.

Özellikle Müslümanlar bu insan hakları ihlallerini en acımasız şekilde yaşadılar.

Milyonlarca Müslüman Türkler asırlarca yaşadıkları vatanlarından başka yerlere sürüldüler. Bunların yerine de Ruslar yerleştirildi.

Bu sürgün esnasında anlatılan ve yazılanlara göre çok sayıda insan acımasız bir şekilde hayatını kaybetti.

İnsan fıtratıyla bağdaşmayan komünist rejim netice itibariyle çöktü.

1989 – 1990 yılları rejimin çöküşü oldu ve esir milletler birer birer hürriyetlerine kavuştu.

Çöküşün başladığı yıllarda Rusya’da ordu darmadağınık olmuş, Rus subayları parasızlıktan arma ve formalarını satılığa çıkarmışlardı.

Ülkemizle olan ticari ilişkilerinde "bavul ticareti" diye bir terim de bu vesileyle ticaret literatürüne girmiş oldu.
Petrol ve doğal gaz kaynakları sayesinde Rusya geçen zaman içinde ekonomisini toparladı, süper güç rolünü oynamaya başladı.


Kendini toparlayınca dişlerini göstermeye başladı.

Şimdi akıllara gelen soru şu; eski komünist blok sınırları içinde kalan ülkelerde az ya da çok Rus var. Rusya bunu gerekçe göstererek, kafasının estiği zaman çeşitli bahanelerle veya çeşitli hilelerle bağımsızlığına kavuşmuş bu ülkelere saldırma cüretini gösterir mi?

Aslında Rusya'nın bu tutumu ekonomisinin güçlenmesi ve batılı devletlerin tutumuna bağlı.

Rusya ekonomik açıdan güçlendikçe bu kartını gösterebilir!

Çoğu Müslüman Türk devleti olan bu ülkeler, bu durumu nazarı dikkate alarak gelecek politikalarını belirlemeleri gerekir ki muhtemel bir saldırıyla karşılaşmasınlar.

Bir başka husus ise batının Rusya’nın bu saldırgan tutumundan caydırması için ağırlığını koyması gerekiyor.

Rusya’nın kırımı kuşatmaktan vazgeçmesi için batılı devletlerin kararlı bir politika izlemeleri olumlu sonuç verebilir.

Bu sayede Rusya ilk günlerdeki tutumunu yumuşatmışa benziyor.

Uluslararası toplum Suriye konusunda da ciddi bir ortak tavır alıp, uygularsa Rusya, Suriye politikasını yumuşatır herhalde. G8 üyeleri Haziran ayında Soçi’de yapılacak G8 toplantısını boykot çağrısını Suriye için de yaparsa, Suriye’deki mazlumlar içinde bir umut ışığı doğabilir.